Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie din cadrul instituţiei.