Răspuns la solicitarea de clarificări înregistrată la sediul autorității contractante la anuntul publicat în data de 28.05.2019