Documentatie de atribuire contract Achizitie publica - Tipizate

Depunere oferte: in plic sigilat la sediul DAS pana cel tarziu data de 10.06.2019 - ora 11,00 cu mentiunea: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 10.06.2019 ORA 11,15