Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  13.01.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuție vacant pentru perioadă nedeterminată de asistent medical generalist (PL), grad profesional debutant  în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară. 

Concursul se desfășoară după cum urmează:

- Probă scrisă - 13.01.2020, ora 10.00;

- Proba interviu – se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă;

- Selecția dosarelor de participare la concurs se va realiza în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenul de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 06.01.2020, ora 16.30.  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în data de 07.01.2020.