Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: Serviciul pentru Educaţie Timpurie Antepreşcolară - informare, consultare.