Primăria Municipiului Piatra-Neamț și Direcția de Asistență Socială, în colaborare cu furnizorii publici și privați de servicii sociale elaborează Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Municipiul Piatra-Neamț pentru perioada 2018-2023.

În acest sens, în data de 11 mai a.c. a avut loc întâlnirea grupului de lucru interinstituțional pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din municipiul Piatra-Neamț. Grupul este format din reprezentanții instituțiilor și organizațiilor care au activități directe sau conexe cu beneficiarii - grupuri vulnerabile, de pe teritoriul municipiului Piatra Neamț și care doresc, atât să participe la dezvoltarea de acțiuni comune menite să crească capacitatea de intervenție la nivel local ca răspuns la nevoile grupurilor vulnerabile, cât și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social.

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare din Domeniul Social la nivel local 2018-2023 presupune în primă fază elaborarea studiului de cercetare asupra situației actuale a furnizorilor și serviciilor acordate către grupurile vulnerabile la nivel de municipiu, având la bază colectarea datelor primite din partea furnizorilor existenți. Urmează ca în perioada următoare acestea să fie interpretate și analizate, în vederea elaborării planului de acțiune, a obiectivelor strategice și specifice cât și a portofoliului de proiecte, activități, acțiuni și măsuri ce se impun pentru a răspunde nevoilor identificate la nivel local și pentru a rezolva problemele comunității pe parcursul intervalului de acțiune a strategiei, respectiv 2018-2023.