Attachments:
Download this file (ROF DAS.pdf)ROF DAS.pdf[ ]3929 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  27.02.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuție vacant de educator, studii superioare, pentru perioadă nedeterminată în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii

Attachments:
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]41 kB
Download this file (atributiile postului.pdf)atributiile postului.pdf[ ]295 kB
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]189 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  17.02.2020   ora  10.00   a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante pentru perioadă nedeterminată de îngrijitor  în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară. 

 

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare în funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical generalist PL debutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atașat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi proba interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant contractual candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post. Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 20.01.2020, ora 14.00 la sediul  unității și pe siteul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ şi pe site-ul instituţiei www.daspn.ro

 

 

 

Atașat, rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Asistent medical generalist (PL) debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară organizat în data de 16.01.2020, începând cu ora 12.30 la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.