Municipiul Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, va invită să participați la procedura de atribuire a contractului ”Închiriere spaţiu în zona 1 Mai pentru înfiinţare Centru de Permanenţă”  care să deservească cetăţenii din zona 1 Mai si cartierele limitrofe

 

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt organizeaza concurs de ocupare a 5 posturi contractuale vacante de paznic, dupa cum urmează:

- până în data de 11.05.2016, ora 16.00 - proba selecției dosarelor de concurs;

- in data de 18.05.2016, ora 10.00  - proba fizica - eliminatorie;

- in data de 19.05.2016, ora 10.00 - proba scrisă;

- in data de 24.05.2016. ora 08.30 proba interviului.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Servicii psihiatrice în cadrul Centrului Social Pietricica  pentru persoane varstnice ", Codul C.P.V.:85121271-3

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]48 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]204 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]173 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Rezultate finale la concursul de recrutare in functia contractuala de executie vacanta de infirmiera - Serviciul pentru educatie timpurie anteprescolara  din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt

 

Tabel afisare 

rezultate pentru concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de infirmiera - Serviciul pentru educatie timpurie anteprescolara;

Attachments:
Download this file (tabel afisare - proba interviu .pdf)tabel afisare - proba interviu .pdf[ ]27 kB

 

Tabel de afisare rezultate la proba scrisa pentru ocuparea postului de executie vacant de infirmiera in cadrul Serviciului pentru educatie timpurie anteprescolara - Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (TABEL AFISARE SCRIS.pdf)TABEL AFISARE SCRIS.pdf[ ]28 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Servicii de psihoterapie în cadrul Centrului Social Pietricica  pentru persoane varstnice (servicii psihologice)", Codul C.P.V.: 85121270-6

 

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]57 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]174 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului, având ca obiect: "Achiziţionarea serviciilor de difuzare materiale informative în presa scrisă” Codul 79341000-6 Servicii de publicitate

 

Attachments:
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]36 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]86 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]175 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de -Infirmiera 

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru indeplinirea conditiilor de participare la concursul de recrutare in postul contractual de executie vacant de educator puericultor in cadrul Serviciului pentru Educatie Timpurie Anteprescolara din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

 

Concurs pentru ocuparea postului contractual de medic - medicina generala din cadrul Serviciului pentru Educatie Timpurie Anteprescolara din Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt. Termenul limita de depunere a dosarelor de incriere la concurs este 25.04.2016, ora 16.00.

 

Tabel afisare rezultate concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Asistent medical generalist - PL - debutant in cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara din structura Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra neamt.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului rezervat pentru unităţi protejate, având ca obiect: Diverse formulare, Codul C.P.V.: 22900000-9 Diverse imprimate

Attachments:
Download this file (Anexa caiet sarcini.doc)Anexa caiet sarcini.doc[ ]124 kB
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]98 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]176 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]144 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț va invită să participati cu oferta la achiziția directa în vederea atribuirii contractului rezervat pentru unităţi protejate, având ca obiect: Furnizare produse de papetărie, accesorii de birou şi material didactic, Codul C.P.V.: 30192700-8, 42964000-1, 39162200-7

Attachments:
Download this file (Anexa caiet sarcini.doc)Anexa caiet sarcini.doc[ ]219 kB
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]181 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]176 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participaţi la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Servicii de colectare, transport, procesare şi eliminare finală a deşeurilor medicale” Codul C.P.V.: 90524400-0 

 

Attachments:
Download this file (Anexă caiet sarcini.doc)Anexă caiet sarcini.doc[ ]91 kB
Download this file (Caiet sarcini.doc)Caiet sarcini.doc[ ]72 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]182 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB
Download this file (Proiect contract.doc)Proiect contract.doc[ ]82 kB

 

Tabel afișare rezultate la proba interviului pentru concursul organizat în vederea ocupării postului contractual vacant de Asistent medical generalist - PL, debutant din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

TABEL AFIŞARE

 

            La susţinerea probei scrise pentru concursul de recrutare în postul  contractual de execuţie vacant de ASISTENT MEDICAL GENERALIST-PL, DEBUTANT în cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara - Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ, organizat în data de 28.03. 2016, ora 10.00   la  Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ.

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea la data de 20.04.2016, ora 10:00 a concursului de recrutare pentru ocuparea unor  posturi contractuale de execuție vacante, pentru  perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară, după cum urmează:

 

-          4 posturi de Educator Puericultor;

-          1 post de Infirmieră;

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participaţi la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect: Încărcare a cartușelor de imprimantă din cadrul instituției, Codul C.P.V.: 503231000-6 Servicii de întreținere a perifericilor informatice.

Attachments:
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]52 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]84 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]204 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]175 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Tabel afisare rezultate finale pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de Consilier juridic, clasa I,grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii din structura a  Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț. 

 

Rezultate la proba interviului pentru concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

 

Tabel afișare rezultate finale pentru concursul de recrutare în postul contractual de execuție vacant de Medic stomatolog în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 21 martie 2016. 

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE 

pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de de recrutare pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant, pe perioadă nedeterminată de Asistent Medical Generalist – PL, debutant în cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară, care va avea loc în data de 28 martie 2016,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ.

 

Anunt proba interviu pentru concursul de ocupare a functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitate în Muncă.

 

Tabel afisare rezultate la sustinerea probei scrise pentru concursul de recrutare in functia publica de executie vacanta de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sanatate si Securitatea Muncii, care a avut loc in data de 16.03.2016, la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asistenţă şi întreţinere echipament tehnic informatic, cod CPV - 72611000-6 – Servicii de asistenţă tehnică informatică ( rev. 2)

Attachments:
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]55 kB
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]83 kB
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]205 kB
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]174 kB
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]136 kB

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, doua posturi de medic Medicina generala  in cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara.  

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie vacant, pentru perioada nedeterminata de Asistent medical generalist - PL debutant din cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara - Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt. 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

       Primăria Piatra Neamţ primeşte cereri pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță, acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

       Legea promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu venituri lunare de până la 284 de lei pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură). Tichetele sociale vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei zile pe lună) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.
        Stimulentul sub formă de tichet social pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2015-2016, se acordă pe bază de cerere-declaraţie pe proprie răspundere completată de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal al copilului, cu suportul asistentului social acolo unde este cazul. Cererea - declaraţia pe propria răspundere este standard si se distribuie de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.daspn.ro.

          Acte necesare în vederea obţinerii tichetelor sociale pentru grădiniţă:

-          cerere - declaraţie pe propria răspundere, completată de către reprezentantul legal al copilului;

-          livretul de familie ( în original şi copie xeroxată), în cazul în care există;

-          acte de identitate pentru membrii familiei ( cărți de identitate, certificate de naștere- copii xeroxate);

-          acte doveditoare privind veniturile familiei, aferente lunii anterioare depunerii cererii (adeverinţă de venit, cupon pensie, mandate poştale, extrase de cont etc);

-          dovada înscrierii copilului la grădiniţă - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar;

-          certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-          hotărâre judecătorească privind încredințarea minorului (copie xeroxată)

-          hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei (după caz);

-          hotărârea judecătorească de încuvinţare a adopţiei ( după caz);

-          dispoziţia conducătorului DGASPC sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată pentru măsura plasamentului( după caz);

-          hotărârea judectătorească de instituire a tutelei sau dispoziţia autorităţii tutelare ( după caz);

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (după caz)

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copilului ( după caz);

-          după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

         Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care nu realizează venituri trebuie să ataşeze la dosarul pentru acordarea stimulentului educaţional adeverinţa de venit eliberată de către  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.

         Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea tichetelor în acest an şcolar trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, din str. Ștefan cel Mare nr.5, pâna pe data de 30 aprilie 2016.

Relații suplimentare la telefon: 0233. 622.968 sau 0748.146.754

                       

 

 

                                P. PRIMAR,

                         VICEPRIMAR DESEMNAT

 

                               DRAGOȘ CHITIC