Beneficiarii Centrului Social Pietricica au fost sărbătoriți pe 1 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Evenimentul a fost organizat de Primăria Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială. 

Centrul Social Petricica reprezintă un serviciu social licențiat ce oferă asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază pentru persoane vârstnice. Capacitatea centrului este de 102 locuri. Activitățile desfășurate în cadrul centrului sunt: cazare, masă, asistenţă şi îngrijire medicală, îngrijire/igienă personală, terapii de recuperare fizică și psihică, terapie ocupațională, activităţi de socializare și reintegrare familială și socială, activități culturale, asistenţă socială, asistenţǎ psihologică, asistenţă şi îngrijire spiritual-religioasă.

 

Rezultatele finale ale concursului  din data de din data de  21.09.2018 (proba selecţiei dosarelor de concurs), 27.09.2018 (proba scrisă) şi 01.10.2018 (proba interviului) pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de îngrijitor în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț.

 

 

 

Rezultatele probei interviu  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de  01.10.2018, ora 10.00.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 22.10.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea a 2 (două) posturi de execuție vacante de asistent social debutant, pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de sprijin şi asistenţă specializată pentru copii şi în cadrul Centrului Social Împreună.

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post de execuție vacant  de îngrijitor în cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 27.09.2018, ora 10.00.

 

Attachments:
Download this file (Regulameni intern DAS.pdf)Regulameni intern DAS.pdf[ ]2519 kB

 

 

 

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru  îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare pentru  ocuparea unui post de execuție vacant  de îngrijitor în cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 27.09.2018, ora 10.00.

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie din cadrul instituţiei.

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 11.10.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post de execuție vacant de şofer, pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice, Logistică, PSI.

Attachments:
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]42 kB
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]53 kB

 

 

Rezultatul final ale concursului de recrutare  organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de infirmier în cadrul Centrului Social Pietricica din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 08.10.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post de execuție vacant de inspector de specialitate, gr. II, pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat şi Registratură.

Attachments:
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]42 kB
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]56 kB

 

 

Rezultatele probei scrise  la  concursul de recrutare pentru ocuparea ocuparea unui post contractual de execuție vacant de  infirmier în cadrul Centrului Social Pietricica din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 13.09.2018, ora 10.00.

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 63, art. 64, art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi ale art. 125 şi art. 126 şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei, cu modificările şi completările ulterioare,  vă comunicăm că Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț  organizează concurs pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut a funcţionarilor publici din cadrul instituției care îndeplinesc  condiţiile de participare conform legii, astfel:

Ø  - în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii:

-          o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad profesional principal;

-          o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior.

Ø  - în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, IT:

Ø  o funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în inspector, clasa I, grad profesional principal;

Ø  o funcție publică de inspector, clasa I, grad profesional principal în inspector, clasa I, grad profesional superior.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 02.10.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post de execuție vacant de bucătar pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului Social Pietricica.

Pentru detalii, accesaţi linkurile de mai jos:

Attachments:
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]42 kB
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]51 kB

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare pentru ocuparea ocuparea unui post contractual de execuție vacant de  infirmier în cadrul Centrului Social Pietricica din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 13.09.2018, ora 10.00.

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 27.09.2018  ora 10.00  a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post de execuție vacant de îngrijitor pentru perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului pentru Educaţie timpurie antepreşcolară.

 

 

 

Centralizator rezultate cu privire la concursul din data de 14.08.2018(proba selecţiei dosarelor de concurs), 21.08.2018 (proba scrisă) şi 23.08.2018 (proba interviului) pentru ocuparea a  4(patru) posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț

 

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a patru posturi contractuale  de execuție vacante  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 23.08.2018, ora 13.00.

Attachments:
Download this file (Rezultate interviu ingrijitor.pdf)Rezultate interviu ingrijitor.pdf[ ]33 kB

 

 

Rezultatele contestatiei la proba scrisa pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a patru posturi contractuale  de execuție vacante  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

 

 

 

Erată  la anunțul publicat în data de 21 august 2018 privind susținerea probei interviului pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a patru posturi contractuale vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de 13.09.2018 ora 10.00 a concursului de recrutare pentru  ocuparea unui post contractual de execuţie vacant de infirmier, în cadrul Centrului Social Pietricica.

 

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a patru posturi contractuale  de execuție vacante  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 21.08.2018, ora 11.00.

 

 

Rezultatele selecției dosarelor pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare pentru ocuparea a 4 (patru)  posturi  contractuale de execuție vacante  de îngrijitor din cadrul Serviciului de Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 21.08.2018, ora 11.00.

In conformitate cu prevederile Hotărârii nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț are atribuția de a elabora, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu, pentru o perioadă de 5 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra Neamț 2018-2023 este un document programatic ce prevede planuri și activități concrete pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile din municipiul Piatra Neamț pe termen mediu și dezvoltă acele acțiuni menite să crească capacitatea de intervenție la nivel local, prin organizațiile și instituțiile nemțene, pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile și să promoveze implicarea comunității în prevenirea și rezolvarea problemelor din domeniul social.

În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, respectiv a informării comunității locale, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț publică pe site-ul oficial al instituției Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra Neamț 2018-2023, care se află în dezbatere publică timp de 30 zile, începând cu data de 08.08.2018.

Astfel, cetățenii municipiului, instituțiile, ONG-urile și alte entități care funcționează în domeniul serviciilor sociale, sunt invitați să transmită orice completări/ inițiative/ idei de dezvoltare a comunității, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., urmând ca acestea să fie luate în considerare la finalizarea documentului strategic, care va fi supus ulterior aprobării consiliului local al municipiului Piatra Neamț.

 

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere  pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție de  infirmier în cadrul Centrului Social Pietricica din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț organizează în data de 21.08.2018, ora 11.00 concurs de recrutare în vederea ocupării  a 4 (patru) funcții contractuale de execuție vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului pentru educaţie timpurie antepreşcolară. Pentru detalii şi informaţii suplimentare accesaţi linkurile ataşate.

Attachments:
Download this file (anunt concurs.docx)anunt concurs.docx[ ]41 kB
Download this file (Bibliografie.pdf)Bibliografie.pdf[ ]52 kB