Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii 1 – 12 aprilie 2024.

 

În această perioadă s-au înregistrat 38 de solicitări, iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând cu 25 aprilie 2024, ora 10:00, până la data de 29 aprilie 2024, ora 14:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1, etajul 2 și vor fi soluționate în cursul zilei de 7 mai 2024.

 

Lista finală se va stabili de către comisia de analiză a solicitărilor și repartizare  a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Piatra-Neamț. Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante.

 

 Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

În perioada 𝟏 – 𝟏𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale. În cadrul acestei sesiuni se vor repartiza 11 locuințe sociale, situate în cartierul Speranța și Văleni.
Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:00 şi vineri, între orele 10:00-12:00. Lista documentelor necesare, modelul cererii și al declarațiilor, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare... .
Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037.

Începând de joi, 15 februarie, casieriile din Cartierul Speranța, în incinta Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fărăAdăpost și Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1, vor funcționa conform următorului program de lucru cu publicul:

 

Văleni

Luni - 8.00-16.30

Joi - 10.00-18.00

Vineri - 8.00-14.00

 

Speranța

Marți - 8.00-16.30

Miercuri - 8.00-16.30

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, conform programului:

Luni - Joi, între orele 12:00 - 16:00

Vineri, între orele 12:00 – 14:00;

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

              Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

 Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința locuitorilor de pe de raza orașului, cu venituri reduse, intenția de a încheia un parteneriat cu Compania Județeană APA SERV SA , în vederea accesării unei finanțări, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Întrucât pentru obținerea finanțării sunt necesare îndeplinirea cumulativă a unor cerințe, enumerate în Ghidul specific, persoanele eligibile trebuie să aibă în vedere următoarele:

a)      este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

b)      are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritorială care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

c)       își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare”, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în vederea racordării/ branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare;

d)      și-au exprimat acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării / branșării care presupun intervenția pe terenul unde se va realiza investiția;

e)      și-au exprimat acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

f)       și-au exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

g)      și-au exprimat angajamentul de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Totodată, imobilul/ terenul care fac obiectul proiectului ce urmează a fi depus, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

• să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

• să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Având în vedere cele menționate, persoanele care doresc să se racordeze la sistemul public de apă și canalizare, sunt invitate în perioada 27.12.2023 – 23.01.2024, la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 să completeze cererea, iar după semnarea parteneriatul să depună următoarele documente:

• cerere;

• act de identitate solicitant;

• adeverință de venit pentru toți membrii familiei (adeverință ANAF pentru venituri, cupon de pensie, adeverință de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Ssocială, adeverință ajutor social);

• declarație privind componența familiei și alte acte doveditoare (certificate de naștere, certificate de căsătorie)

• extras din cartea funciară pentru imobilul de domiciliu unde este proprietar

• acordul notarial cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul notarial cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

• acordul notarial cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;

• acordul notarial în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

• consimțământul utilizatorului, dat în fața notarului public, privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

• angajamentul utilizatorului, autentificat de notarul public, de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Pentru informații suplimentare cu privire la Străzile din Municipiul Piatra – Neamț conectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și/ sau rețeaua de canalizare, vă rugăm să contactați Compania Județeană APA SERV SA la numărul de telefon: 0233 233340 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii  1 – 10 noiembrie 2023.

 

În această perioadă s-au depus un număr total de 7 dosare pentru solicitare locuinte sociale tip MODUL (situate in cartierul Văleni II), iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând data de 13.11.2023, ora 8:30, până la data de 15.11.2023, ora 12:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1 și vor fi soluționate în cursul zilei de 15 noiembrie.

 

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

În perioada 1 – 10 noiembrie 2023, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale, situate pe strada Gheorghe Asachi și cartierul Văleni II.

 

Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare-locuinte-sociale