Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL principal în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul anexat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 02.03.2021, ora 10.00 la sediul instituției,

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere  pentru concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad principal  in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Școlară care va avea loc în data de 02.03.2021, ora 10.00.