Persoanele care s-au vaccinat cu schema completa împotriva virusului COVID-19 și care nu au ridicat tichetele de masa pâna la data închiderii centrelor de vaccinare din municipiul Piatra-Neamț, le pot ridica de la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.
Tichetele de masa, în valoare de 100 de lei, se pot ridica personal, în baza actului de identitate și a adeverinței de vaccinare de catre cetațenii care s-au vaccinat la unul dintre centrele care au funcționat pe raza municipiului, respectiv:
📍Centrul de vaccinare: Piața Centrala „Sf. Gheorghe”, din str. Baltagului;
📍Centrul de vaccinare: Campusul Liceului Economic „Alexandru Ioan Cuza” (fost Economic) din str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 16;
📍Centrul de vaccinare de tip „drive-thru” amenajat în parcarea 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐭𝐲, b-dul Decebal, nr.79.
❗️𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧❗️ conform art.5, alin. (3) din Ordinul Ministerului Sanatații nr. 2359/ noiembrie 2021, tichetele de masa se pot ridica în termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa.
 

Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala începe de miercuri, 20 aprilie, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Timp de 45 de zile, în intervalul 20 aprilie – 3 iunie, conform programului 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎, sunt așteptate la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr.151K, cartier Speranța, urmatoarele categorii de beneficiari:

 • familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010.
Pachetele cu alimente conțin urmatoarele produse:
✔️ 5 kg faină de grâu;
✔️ 4 kg malai;
✔️ 0,8 kg paste fainoase;
✔️ 4 litri ulei;
✔️ 2 kg zahar;
✔️ 4 kg orez;
✔️ 5 conserve carne de vita (1,5 kg);
✔️ 3 conserve carne de porc (0,9 kg);
✔️ 5 conserve pate ficat (1 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe (0,36 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg);
✔️ 2 borcane compot fructe (1,44 kg).
Eliberarea pachetelor se va face către titularul beneficiului acordat, în baza prezentarii actului de identitate valabil, verificarea identitaţii persoanei pe lista şi a semnarii procesului verbal de primire-primire a pachetului cu alimente.
În intervalul 6 – 20 iunie, se va organiza o nouă etapă de distribuire a pachetelor cu alimente către persoanele cu handicap accentuat sau grav, în limita stocului rămas.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numarul de telefon 0233.218.991 – interior 135 sau 140 - Serviciul de Asistența Sociala.

 

 Fonduri pentru sprijinirea persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina

Locuitorii municipiului Piatra-Neamț, care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina începând cu 8 martie 2022, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 lei/ zi pentru fiecare persoană. Dosarele se depun în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. În situația în care solicitarea de decontare se depune după a treia zi lucrătoare a lunii, cererea va fi soluționată luna următoare.

Dosarul se depune de către proprietarul locației și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru decontarea cheltuielilor cu hrana, conform HG nr. 336 din 2022, în care se menționează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea;
 2.          declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

 3.     copia actului de identitate al proprietarului și documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței (copie după actul de proprietate) în care sunt găzduite persoanele refugiate; 

 4.       cont IBAN, dacă pe cerere se bifează opțiunea de plată prin virament bancar.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968. 

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor cu cazarea, în cuantum de 50 lei/ persoană/ noapte, urmează să fie emisă o Hotărâre de Guvern. După publicarea acesteia, vom anunța public data de la care se vor putea depune dosarele pentru decontarea cazării.

Attachments:
Download this file (cerere-1.pdf)cerere-1.pdf[ ]2022-04-11
Download this file (declarație-1.pdf)declarație-1.pdf[ ]2022-04-11

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț colectează produse pentru refugiații care sosesc din Ucraina:

 • alimentare ambalate neperisabile, 
 • articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, 
 • produse de igienă corporală pentru femei și copii,
 • lenjerii de pat, pături, pilote noi sau puțin uzate și curate,
 • jucării în stare de funcționare.

 Pietrenii care doresc să îi ajute pe refugiații ucrainieni, pot face donații la:

 1.  Sediul Direcției de Asistență Socială din strada Ștefan cel Mare, nr. 5;
 2.  Centrul de Sprijin și Asistență Specializată pentru Copii din strada Gavril Galinescu, nr. 11;
 3.  Serviciul de Asistență Socială din strada Dimitrie Ernici, nr. 3. 
 4.  La cele trei containere:  vizavi de CEC (în centru), vizavi de magazinul Petrodava și la magazinul Orion.

Mâine dimineață, 01.03.2022, în jurul orei 8:00, primul transport de bunuri colectate va pleca spre Vama Siret pentru a le distribui refugiaților, împreună cu colegii Direcției de Asistență Socială Siret.

În cursul săptămânii, personalul Direcției de Asistență Socială va asigura prezența pentru colectarea celor necesare vecinilor noștri greu încercați de un război care nu le aparține, de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între 08:00-14:00.

Anunț privind acordare unor prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, pentru copiii aflați în dificultate, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț

 

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, primește dosare în vederea acoperirii cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, în limita a 80 de lei/ lunar pentru fiecare copil aflat în situație de vulnerabilitate.

Pot beneficia de prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, copiii aflați în dificultate care locuiesc în Piatra-Neamț și provin din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei. Prestațiile, în valoare de până la 80 lei/ lunar pentru fiecare copil, se acordă în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație.

Pentru a beneficia de acordarea prestațiilor financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 a)  să aibă domiciliul (confirmat prin anchetă socială efectuată de către compartimentul de specialitate din cadrul DAS) în Piatra-Neamț;

b) să frecventeze cursurile învățământului (preșcolar, primar, gimnazial sau liceal) de stat, organizat conform legii;

c) să provină din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei.

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar copiii care se află în îngrijirea unor persoane care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a)   Este asistent maternal profesionist, conform legislației în vigoare;

b) Copilul/ copiii este/ sunt în întreținerea acestor persoane în plasament în regim de urgență, conform art. 59 lit. b) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Este asistentul personal al copilului care beneficiază de indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, conform art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006m cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele se pot depune doar de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul de Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Prestația financiară se acordă în baza unei cereri scrise și următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor:

 1. Copie după documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei copilului prin care să se ateste componența acesteia;
 2. Adeverințe privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii solicitării;
 3. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care să se ateste că preșcolarul/ școlarul frecventează cursurile de învățământ de stat, organizat conform legii;
 4. Legitimația/ abonamentul de transport eliberat în luna anterioară depunerii solicitării.

Decontarea abonamentelor pentru transportul în comun se va face lunar, pe o perioadă de 12 luni, doar în baza documentelor justificative menționate mai sus. Acordarea dreptului sau respingerii cererii se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cerii. 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon  0233/622.968.

Primăria Piatra Neamț acordă Stimulentul financiar pentru nou născuti

 

Prin HCL nr. 224/31.08.2021 s-a dispus acordarea unui Stimulent financiar pentru nou născuti, în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra Neamț după cum urmează:

- 1000 lei net pentru primul născut;

- 1200 lei net pentru al doilea născut;

- 1500 lei net pentru al treilea și următorii născuți.

 

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se va depune pentru fiecare nou-născut la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr.5, însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (în original și copie);

- certificatul de naștere al copilului nou născut (în original și copie),

- adeverință de la SPCLEP Piatra Neamț privind domiciliul în municipiul Piatra Neamț (dacă nu rezultă din actul de identitate);

- biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/ certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex: naștere prematură, patologii asociate, etc.);

- cerificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și in copie);

- extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz;

- adeverință care să ateste că solicitantul a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 anterioare cererii;

- adeverință care să ateste că solicitantul a absolvit studii profesionale/liceale/universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii (după caz);

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale care să ateste că beneficiarii nu au datorii neeșalonate către bugetul local (document eliberat de către Direcția de Taxe și Impozite locale din Piatra Neamț str. Cueji nr.1B-  clădirea Forum Center).  

               

Condiții de acordare:

- stimulentul se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere,

- cererea se depune  în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului;

- cel puțin unul dintre membrii familiei sa aibă domiciliul stabil în Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii;

- nașterea s-a înregistrat la Spitalul Județean Neamț cu excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, etc.) când nașterea are loc în altă unitate medicală;

- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

- stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda și plăti (vira) în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul DAS Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare, nr.5 sau la numerele de telefon 0233.622968 sau 0748146754.