Începând cu luna februarie, până în luna iulie 2023, locuitorii municipiului Piatra-Neamț se pot testa gratuit, la cabinetele medicilor de familie afiliați programului Livero 2 - EST , în vederea prevenirii, depistării precoce, diagnostic și prescrierea tratamentului pacienților care au fost depistați pozitivi cu infecții virale cu virusurile hepatice B/D și C.
Campania LIVE(RO)2-EST este un program al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Asociaţiei Române Anti-Sida (ARAS) și al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iași, care constă în furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est.
Proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO)2 - EST”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează până la finalul anului 2023 și are o valoare totală 52,397,520.56 lei, din care valoarea cofinanțării UE 51,661,021.53 lei.
Mai jos găsiți harta medicilor afiliați acestei campanii.
 

În vederea îmbunătățirii infrasctructurii serviciilor sociale acordate la nivel local, astăzi, 18 ianuarie, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț lansează în dezbatere publică Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023.

 

Timp de 30 de zile, furnizorii publici şi privaţi, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale sunt invitați să consulte și să propună proiecte care vizează creșterea calității serviciilor sociale oferite în prezent, cât și înființarea de noi servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi, din municipiul Piatra-Neamț

 

Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023 poate fi consultat mai jos. Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră atât pe adresa de e-mail a instituției Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât și la registratura Direcției de Asistență Socială a muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

                            

 

Attachments:
Download this file (Plan  actiune DAS 2023.doc)Plan actiune DAS 2023.doc[ ]2023-01-18

Direcția de Asistență a municipiului Piatra-Neamț, în urma apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, a depus la finalul săptămânii trecute proiectul „Centrul de zi pentru susținerea copiilor cu dizabilități”, în vederea obținerii unei finanțari nerambursabile pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea unui spațiu dezafectat, din zona Văleni.

Clădirea situată în strada Aleea Tineretului, nr. 7, din municipiul Piatra-Neamț va fi inclusă într-o rețea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, în care 42 de copii cu dizabilități, din comunitatea locală, vor putea beneficia de servicii sociale de specialitate, precum:

terapiile recuperatorii de tip kineto;

terapie comportamentală și ocupațională;

logopedie și educație informală si nonformală;

recreere-socializare și consiliere;

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională;

servicii de consiliere și educare pentru părinți.

Valoarea totală a investiției este de 3.886.731,60 lei, din care finanțarea acordată prin PNRR va fi de 1.943.188,87 lei, iar Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va contribui cu suma de 2.574.580,70 lei.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește creșterea gradului de integrare socială a copiilor cu dizabilități expuși riscului de a fi separați de familiei, prin înființarea unui centru de zi destinat reabilitării funcționale a acestora.

            

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, de tip modul, aferente sesiunii de depunere, organizată în perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, începând de miercuri, 4 ianuarie, până marți, 10 ianuarie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

În perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, organizează sesiune de depunere sau actualizare dosare pentru locuințele sociale, de tip modul, situate pe strada Gheorghe Asachi.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând următorul link: https://bit.ly/repartizarelocuințesociale

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii sociale tuturor categoriilor de persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura un adăpost și care au domiciliul/ reședința pe raza municipalității. Prin Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost, din cartierul Speranța, celor aflați în nevoie li se acordă găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul persoanelor fără adăpost, începând cu acest sezon rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț a acordat sumele necesare pentru ca  aceștia să primească în fiecare seară la sosirea în centru și servicii de hrană, care constau în acordarea unei cine, pregătite prin Serviciul de Cantină Socială al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

Întrucât suntem aproape de jumătatea primei luni din sezonul rece, iar temperaturile din timpul nopții au început să scadă simțitor, Direcția de Asistență Socială face apel la comunitatea locală să semnaleze toate situațiile în care observă persoane adăpostite în spații deschise sau în locuri improvizate, la următoarele numere de telefon:

 𝟎𝟐𝟑𝟑.𝟔𝟐𝟐.𝟗𝟔𝟖 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

 𝟎𝟕𝟓𝟗.𝟎𝟑𝟑.𝟏𝟕𝟎 - Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără Adăpost.