Situația dosarelor depuse în vederea acordării de servicii în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară, pentru anul școlar 2021-2022, pentru:

 - Creșa Centru,

 - Creșa Carpați,

 - Creșa Dărmănești,

 - Creșa "Primii Pași".

Attachments:
Download this file (Lista Cresa Carpati.pdf)Creșa Carpați[ ]79 kB
Download this file (Lista Cresa Centru.pdf)Creșa Centru[ ]243 kB
Download this file (Lista Cresa Darmanesti.pdf)Creșa Dărmănești[ ]71 kB
Download this file (Lista Cresa Primii Pasi.pdf)Creșa \"Primii Pași\"[ ]198 kB

 

 

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 5 organizează  concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.        

Afișare anunț:  16.08.2021;

Perioada de depunere a dosarelor: 16.08.2021 –06.09.2021;

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă – 16.09.2021,  ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate.

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

pentru concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 03.08.2021 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia pentru care

candidează

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultat

 
 
 

1

NR. DOSAR 19548/19.07.2021

Paznic

73.66  PUNCTE

ADMIS

 
 
 

  

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi, 03.08.2021, ora 12.00 la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro.

 Eventualele contestaţii se pot depune in termen de 24 de ore de la data şi ora afişării.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

pentru   concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 30.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultat

1.

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

86,00

Admis

2.

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

6,00

Respins

 

Rezultatul verificării şi analizei lucrărilor  se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 30.07.2021, ora 14.00.  Candidații care au obținut peste 50 de puncte au fost declarați « Admis» la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului.

Candidații nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă  pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi  lucrătoare de la data afisarii rezultatului probei scrise la registratura instituției, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviului se  susține întru-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise.

REZULTATELE PROBEI FIZICE – PROBA ELIMINATORIE

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de PAZNIC -  în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 29.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcția pentru care

candidează

Rezultat

1.

Apalaghie Ioan

Nr. 19311

Paznic

Respins/

 Neprezentat

2.

Grigore  Gheorghe

 Nr. 19625

Paznic

Admis

3.

Munteanu Viorel Stefan

Nr. 19548

Paznic

Admis

 Rezultatele obținute la proba sportivă se publică la avizier și pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 29.07.2021, ora 16.30.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță susținerea probei fizice pentru concursul organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,

din data de 29.07.2021, ora 10.00

Proba fizică privind evaluarea performanțelor fizice a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea  unui (1)  post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din data de 29.07.2021se va desfășura după cum urmează:

  1. Alergare proba de viteză-pe distanța de 50 m.
  2. Alergare proba de rezistență – pe distanța de 1000 m pe candidații- barbați, respectiv  800 m pentru candidații-femei.

 IMPORTANT:

·   Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminiatoriu

·  Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

·   Probele se sustin în aceeași  zi, în următoarea ordine: alergare-viteză și alergare-rezistență.

·  Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau treining).

·   Este declarat "Promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs.

·    Baremele la probele de alergare de viteză și de rezistență se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanțelor fizice: Clubul Sportiv Ceahlaul, Str. Ștefan cel Mare 53PIATRA NEAMT.

 ! Candidații care nu se vor prezenta la data, ora și locația indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice vor fi declarați neprezentați și vor fi eliminați din concurs.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , str. Ștefan cel Mare, nr. 5, tel. 0233 622 968.