ย 

ย 

PROBA SCRISฤ‚ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE EXECUศšIE DE EDUCATOR (S) รŽN CADRUL CENTRULUI DE ZI PENTRU PREศ˜COLARI ARE LOC รŽN DATA DE 02.03.2020, ORA 10.00 LA CENTRUL SOCIAL รŽMPREUNฤ‚ DINย  STR. GAVRIL GALINESCU, NR. 46, PIATRA NEAMศš.

ย 

ย