Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie din cadrul instituţiei.

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 31 iulie 2020, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.