Achizitie materiale sanitare necesare a asigura buna desfăşurare a activităţilor ce decurg din implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri” POCU 2014-2020, proiect finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020. materialele ce fac obiectul prezentului anunt sunt necesare dotarii cabinetului medical din Centrul de Sprijin si Asistenta Specializata pentru Copii -Piatra Neamt, str. Gavril Galinescu nr.11

documentatie conform anunt in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi - ADV1166604/02.09.2020