Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 4 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii, astfel:

Ø  2 posturi educator – vechime în specialitatea studiilor 5 ani;

Ø  2 posturi educator – fără vechime;

- 2 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, vechime în specialitatea studiilor - 5 ani