Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștricod SMIS 129792, ce se va realiza în perioada 2020-2023, Direcția de Asistență Socială a Muncipiului Piatra Neamț, cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 1 post mentor/educator, cod COR 235902 – 8h/zi, (32 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii;

- 2 posturi educator, cod COR 241501 - 8h/zi, (32 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani