Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe durata stării de alertă, personal contractual, cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

- 1 post administrator în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară - Compartiment Administrare Creșe.