REZULTATELE PROBEI FIZICE – PROBA ELIMINATORIE

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de PAZNIC -  în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 29.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcția pentru care

candidează

Rezultat

1.

Apalaghie Ioan

Nr. 19311

Paznic

Respins/

 Neprezentat

2.

Grigore  Gheorghe

 Nr. 19625

Paznic

Admis

3.

Munteanu Viorel Stefan

Nr. 19548

Paznic

Admis

 Rezultatele obținute la proba sportivă se publică la avizier și pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 29.07.2021, ora 16.30.