REZULTATELE PROBEI SCRISE

pentru   concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 30.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultat

1.

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

86,00

Admis

2.

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

6,00

Respins

 

Rezultatul verificării şi analizei lucrărilor  se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 30.07.2021, ora 14.00.  Candidații care au obținut peste 50 de puncte au fost declarați « Admis» la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului.

Candidații nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă  pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi  lucrătoare de la data afisarii rezultatului probei scrise la registratura instituției, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviului se  susține întru-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise.