REZULTATELE PROBEI INTERVIU

pentru concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 03.08.2021 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia pentru care

candidează

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultat

 
 
 

1

NR. DOSAR 19548/19.07.2021

Paznic

73.66  PUNCTE

ADMIS

 
 
 

  

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi, 03.08.2021, ora 12.00 la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro.

 Eventualele contestaţii se pot depune in termen de 24 de ore de la data şi ora afişării.