Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala a început procedura de înscriere a copiilor de vârsta antepreșcolara în creșe, pentru anul școlar 2022-2023, conform urmatorului calendar:
-Etapa 1: 30 mai – 10 iunie 2022
-Etapa 2: 16 -24 iunie 2022.
Dosarele pentru înscriere se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Dosarul trebuie sa conțina obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/ anunturi);
b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
c) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;
d) adeverința de la medicul de familie în care sa se menționeze ca respectivul copil este sanatos clinic;
e) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;
f) certificatul de naștere al copilului în original și copie.
Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele și presupun existența:
- unui document care dovedește ca este orfan de ambii parinți(situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți);
- unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte;
- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în ciclul antepreșcolar urmator, în unitatea de educație respectiva;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlara și profesionala/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Nu pot beneficia de servicii pentru educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari în cadrul creşelor:
- copiii pentru care medicul de familie nu elibereaza adeverința medicala cu textul „sanatos clinic și apt pentru intrare în creșa/colectivitate”;
- copiii ai caror parinţi refuza sa aduca alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora.
Dosarele depuse în Etapa I vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 14.06 – 15.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși, numar de locuri libere va fi afișata în data de 15.06.2022.
Dosarele depuse în Etapa II vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 27.06 – 30.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși va fi afișata în data de 30.06.2022.
Menționam ca pentru anul școlar septembrie 2022-iulie 2023 sunt disponibile 175 locuri, dupa cum urmeaza:
- Creșa Centru → 35 de locuri,
- Creșa Darmanești → 35 de locuri,
- Creșa Carpați → 35 locuri,
- Creșa Maraței→ 70 locuri.
Pentru informații suplimentare puteți apela numarele de telefon 0233/ 622.968 sau 0748.146.754.