Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială în perioada 3 octombrie - 22 noiembrie, primește dosare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care folosesc gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Dosarele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)--cerere tip;

-acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

-documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

-certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

-facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

-certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

-contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.;

-extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).