Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, au întocmit clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, după evaluarea și soluționarea contestațiilor depuse.

Comisia Socială a aprobat clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, urmând ca acesta să fie supus votului în plenul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț. Contractele de locațiune se vor încheia după cele două etape, cu mențiunea ca persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale să-și fi îndeplinit obligații financiare restante.

Clasamentul final privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).