Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a acordat, pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, 2.128 de ajutoare pentru  încălzire și 3.744 de suplimente de energie. De acest sprijin financiar au beneciat doar familiile care au realizat un venit mediu net lunar de 1.386 lei/ membru  și persoanele singure care au realizat un venit net de până la 2.053 lei, cu respectarea tuturor condițiilor de acordare prevăzute în legislația națională.

 

În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, s-au înregistrat:

-          -143 cereri pentru încălzire folosind energia electrică, din care 129 au fost aprobate și 14 respinse;

-          -1.707 cereri pentru încălzire folosind gaze naturale, din care 1.527 au fost aprobate și 180 respinse;

-          - 608 cereri pentru încălzire folosind combustibili solizi/ petrolieri, din care 472 au fost aprobate și 136 respinse.

Cererile au fost respinse deoarece din documentele depuse sau în urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de elibigilitate.

 

Pentru acordarea suplimentului de energie, s-au înregistrat:

-          -1.837 cereri, depuse și aprobate pentru energie electrică;

-          -1.462 cereri, depuse și aprobate pentru gaze naturale;

-          - 445 cereri, depuse și aprobate  pentru combustibili solizi/ petrolieri.