Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere în vederea angajarii pe perioadă determinată fără concurs a unui număr de 6 asistenți medicali în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară pentru perioada stării de alertă.

 

 

Rezultat final în urma finalizării examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcția publică de executie  de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, organizat în data de 15.09.2020.

 

Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 4 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii, astfel:

Ø  2 posturi educator – vechime în specialitatea studiilor 5 ani;

Ø  2 posturi educator – fără vechime;

- 2 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, vechime în specialitatea studiilor - 5 ani

 

 

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, SSM organizat în data de 15.09.2020, ora 15.00 la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

 

 

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție  de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 15.09.2020( proba scrisă), ora 10.00.