Anunț privind înscrierea copiilor la Creșa “Primii pași”

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Socială, primește dosare pentru înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în cadrul Creșei “Primii pași”

Dosarul trebuie sa conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicări/ anunțuri);

b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

c) certificatul de naștere al copilului în original și copie;

d) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;

e) adeverința de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sanatos clinic;

f) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;

g) adeverința de la AJOFM (pentru părinții care nu au loc de muncă dar se află în căutarea unui loc de muncă)

Grupul țintă al creșei este format din copii proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

­- copii proveniți din familii monoparentale;

-­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

­- copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate, în zone defavorizate și/sau aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate;

 - copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte au un nivel scăzut de educație;

 - copii cu părinți plecați în străinătate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente;

- sa aiba varsta cuprinsa intre 0-2 ani, respectiv copii de 3 ani neîmpliniți la data intrarii in creșă.

Dosarele se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Creșa “Primii pași” funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială și are misiunea de a oferi servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor. Serviciile de educație sunt oferinte prin cei 4 educatori specializați, angajați ai instituției.

Toate serviciile acordate în cadrul Creșei “Primii pași” sunt gratuite.

Pentru stimularea participării grupului țintă la serviciile de educație timpurie antepreșcolară, se acordă subvenții pentru copiii antepreșcolari. Fiecare copil care frecventează programul Centrului de zi “Primii pași” va primi o subvenție de 1800 lei/an, cu respectarea anumitor condiții și anume, prezența zilnică. Subvențiile vor acoperi necesități precum cheltuieli pentru haine, cheltuieli cu deplasarea la centru.

Prin Centrul de zi „Primii pași”, Direcția de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii cu caracter social, medical și educațional, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a 76 de copii de vârsta antepreșcolară care provin din medii sociale vulnerabile. Centrul este finanțat din Fondul Social European „Creșterea participării la învațamântul antepreșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași", cod SMIS 133203.

 

Attachments:
Download this file (CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc)CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc[ ]2022-09-01

La inițiativa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț, trei echipaje din cadrul Biroului Ordine Publică au participat, marți, 30 august 2022, la o acțiune de identificare a locuințelor sociale și a persoanelor care le ocupă, cu sau fără contracte de închiriere, în cartierul Văleni 1.

Agenții Poliției Locale Piatra Neamț au verificat 16 vile cu câte 4 apartamente și au legitimat 32 de persoane. Titularii contractelor de închiriere expirate au fost consiliați cu privire la documentele necesare pentru prelungire, fiind îndrumați ca în cel mai scurt timp, să le depună la sediul Direcției de Asistență Socială. Doi bărbați și o femeie care locuiau fără forme legale în trei dintre locuințele

controlate, au fost sancționați contravențional pentru lipsa cărților de identitate, conform O.G. 97/2005.

Având în vedere că în cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară sesiunea de depunere a dosarelor de locuințe, precum și actualizarea contractelor expirate, cetățenii au fost informați despre aceste proceduri.

De asemenea, celor interesați li s-au oferit informații suplimentare, pentru o corecta întocmire a dosarelor.

Locatarilor li s-a adus la cunoștință faptul că, punctajele lor pentru deținerea locuințelor sociale depind și de condiția frecventării școlii de către minorii pe care îi au în întreținere.

                                  

 

În perioada 16 august – 15 septembrie 2022, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială organizează sesiune de depunere sau actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Cererile se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

*Se depun doar acele documente justificative care reflectă situația de vulnerabilitate a fiecărui solicitant de locuințe sociale.

*Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul aplicându-se sigiliul „Conform cu originalul” pe fiecare document în parte. Menţionăm că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe sociale destinate închirierii.

*Aparatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va efectua ancheta socială pentru fiecare cerere, la domiciul declarat de solicitant.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând rubrica „Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale”. 

 

Inspectorii de specialitate ai Direcției de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind înscrierea copiilor de vârsta antepreșcolara în creșe, pentru anul școlar 2022-2023.
În prima etapa de înscriere s-au depus 232 de cereri, fiind declarate ca admise doar dosarele care au respectat condițiile de acces și care au obținut punctajul necesar ocuparii unuia dintre cele 175 de locuri disponibile în anul școlar 2022 - 2023. Deoarece toate locurile din creșe au fost ocupate, NU se va mai desfașura a doua etapă de înscriere, programata în perioada 16 - 24 iunie 2022.
Conform metodologiei, nu pot beneficia de servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere în cadrul creşelor:
- copiii ai caror părinţi nu au domiciliul/ reședința pe raza municipiului Piatra-Neamţ;
- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul „sanatos clinic și apt pentru intrare în creșa/ colectivitate”;
- copiii ai caror parinţi refuza sa aduca alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora.
Criteriile suplimentare de departajare sunt urmatoarele:
- copiii care au frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022;
- fratele/sora copilului care a frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 și frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023;
- domiciliul parinților/ parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat;
- locul de muncă al parinților/parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat;
- fratele/sora copilului care frecventeaza ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 are vârsta cuprinsa între 0 – 6 luni.
Punctaj dosar:
- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai caror parinți/ reprezentanți legali au domiciliul/reședința pe raza municipiului Piatra-Neamț – 10 puncte;
- unui document care dovedește că este orfan de ambiipărinți (situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii parinți) – 10 puncte;
- unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte – 10 puncte;
- unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate, în ciclul antepreșcolar urmator, în unitatea de educație respectiva – 10 puncte;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlara și profesionala/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului – 10 puncte;
- copiii care au frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 – 10 puncte;
- fratele/ sora copilului care a frecventant ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022 și frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 – 10 puncte;
- domiciliul parinților/ parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat – 10 puncte;
- locul de munca al parinților/parintelui copilului care frecventeaza și ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023, este în apropriere de locația creșei pentru care a optat – 10 puncte;
- fratele/ sora copilului care frecventeaza ciclul antepreșcolar septembrie 2022 – iulie 2023 are vârsta cuprinsa între 0 – 6 luni – 10 puncte.
Attachments:
Download this file (Cresa Carpați.pdf)Cresa Carpați.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA MARATEI.pdf)CRESA MARATEI.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA DARMANESTI.pdf)CRESA DARMANESTI.pdf[ ]2022-06-15
Download this file (CRESA CENTRU.pdf)CRESA CENTRU.pdf[ ]2022-06-15
Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala a început procedura de înscriere a copiilor de vârsta antepreșcolara în creșe, pentru anul școlar 2022-2023, conform urmatorului calendar:
-Etapa 1: 30 mai – 10 iunie 2022
-Etapa 2: 16 -24 iunie 2022.
Dosarele pentru înscriere se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Dosarul trebuie sa conțina obligatoriu urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/ anunturi);
b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;
c) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;
d) adeverința de la medicul de familie în care sa se menționeze ca respectivul copil este sanatos clinic;
e) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;
f) certificatul de naștere al copilului în original și copie.
Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele și presupun existența:
- unui document care dovedește ca este orfan de ambii parinți(situația copilului care provine de la o casa de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii parinți);
- unui document care dovedește ca este orfan de un singur parinte;
- unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în ciclul antepreșcolar urmator, în unitatea de educație respectiva;
- unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlara și profesionala/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Nu pot beneficia de servicii pentru educație, îngrijire și supraveghere oferite copiilor antepreșcolari în cadrul creşelor:
- copiii pentru care medicul de familie nu elibereaza adeverința medicala cu textul „sanatos clinic și apt pentru intrare în creșa/colectivitate”;
- copiii ai caror parinţi refuza sa aduca alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora.
Dosarele depuse în Etapa I vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 14.06 – 15.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși, numar de locuri libere va fi afișata în data de 15.06.2022.
Dosarele depuse în Etapa II vor fi analizate de catre comisia de înscriere a copiilor în unitațile de educație timpurie, în perioada 27.06 – 30.06.2022, iar lista ce conține copiii admiși/ respinși va fi afișata în data de 30.06.2022.
Menționam ca pentru anul școlar septembrie 2022-iulie 2023 sunt disponibile 175 locuri, dupa cum urmeaza:
- Creșa Centru → 35 de locuri,
- Creșa Darmanești → 35 de locuri,
- Creșa Carpați → 35 locuri,
- Creșa Maraței→ 70 locuri.
Pentru informații suplimentare puteți apela numarele de telefon 0233/ 622.968 sau 0748.146.754.
Persoanele care s-au vaccinat cu schema completa împotriva virusului COVID-19 și care nu au ridicat tichetele de masa pâna la data închiderii centrelor de vaccinare din municipiul Piatra-Neamț, le pot ridica de la sediul Direcției de Asistența Sociala – Biroul Registratura, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00.
Tichetele de masa, în valoare de 100 de lei, se pot ridica personal, în baza actului de identitate și a adeverinței de vaccinare de catre cetațenii care s-au vaccinat la unul dintre centrele care au funcționat pe raza municipiului, respectiv:
📍Centrul de vaccinare: Piața Centrala „Sf. Gheorghe”, din str. Baltagului;
📍Centrul de vaccinare: Campusul Liceului Economic „Alexandru Ioan Cuza” (fost Economic) din str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 16;
📍Centrul de vaccinare de tip „drive-thru” amenajat în parcarea 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐢𝐭𝐲, b-dul Decebal, nr.79.
❗️𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧❗️ conform art.5, alin. (3) din Ordinul Ministerului Sanatații nr. 2359/ noiembrie 2021, tichetele de masa se pot ridica în termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa.