Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala începe de miercuri, 20 aprilie, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Timp de 45 de zile, în intervalul 20 aprilie – 3 iunie, conform programului 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎 – 𝟏𝟒:𝟎𝟎, sunt așteptate la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr.151K, cartier Speranța, urmatoarele categorii de beneficiari:

 • familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;
 • familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordata în baza Legii nr. 277/2010.
Pachetele cu alimente conțin urmatoarele produse:
✔️ 5 kg faină de grâu;
✔️ 4 kg malai;
✔️ 0,8 kg paste fainoase;
✔️ 4 litri ulei;
✔️ 2 kg zahar;
✔️ 4 kg orez;
✔️ 5 conserve carne de vita (1,5 kg);
✔️ 3 conserve carne de porc (0,9 kg);
✔️ 5 conserve pate ficat (1 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe (0,36 kg);
✔️ 1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg);
✔️ 2 borcane compot fructe (1,44 kg).
Eliberarea pachetelor se va face către titularul beneficiului acordat, în baza prezentarii actului de identitate valabil, verificarea identitaţii persoanei pe lista şi a semnarii procesului verbal de primire-primire a pachetului cu alimente.
În intervalul 6 – 20 iunie, se va organiza o nouă etapă de distribuire a pachetelor cu alimente către persoanele cu handicap accentuat sau grav, în limita stocului rămas.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numarul de telefon 0233.218.991 – interior 135 sau 140 - Serviciul de Asistența Sociala.

 

 Fonduri pentru sprijinirea persoanelor care găzduiesc refugiați din Ucraina

Locuitorii municipiului Piatra-Neamț, care găzduiesc persoane refugiate din Ucraina începând cu 8 martie 2022, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 lei/ zi pentru fiecare persoană. Dosarele se depun în primele 3 zile lucrătoare ale lunii în curs pentru luna precedentă, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. În situația în care solicitarea de decontare se depune după a treia zi lucrătoare a lunii, cererea va fi soluționată luna următoare.

Dosarul se depune de către proprietarul locației și trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cerere pentru decontarea cheltuielilor cu hrana, conform HG nr. 336 din 2022, în care se menționează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea;
 2.          declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

 3.     copia actului de identitate al proprietarului și documentul care atestă dreptul de folosință asupra locuinței (copie după actul de proprietate) în care sunt găzduite persoanele refugiate; 

 4.       cont IBAN, dacă pe cerere se bifează opțiunea de plată prin virament bancar.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968. 

În ceea ce privește decontarea cheltuielilor cu cazarea, în cuantum de 50 lei/ persoană/ noapte, urmează să fie emisă o Hotărâre de Guvern. După publicarea acesteia, vom anunța public data de la care se vor putea depune dosarele pentru decontarea cazării.

Attachments:
Download this file (cerere-1.pdf)cerere-1.pdf[ ]2022-04-11
Download this file (declarație-1.pdf)declarație-1.pdf[ ]2022-04-11

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț colectează produse pentru refugiații care sosesc din Ucraina:

 • alimentare ambalate neperisabile, 
 • articole de îmbrăcăminte pentru adulți și copii, 
 • produse de igienă corporală pentru femei și copii,
 • lenjerii de pat, pături, pilote noi sau puțin uzate și curate,
 • jucării în stare de funcționare.

 Pietrenii care doresc să îi ajute pe refugiații ucrainieni, pot face donații la:

 1.  Sediul Direcției de Asistență Socială din strada Ștefan cel Mare, nr. 5;
 2.  Centrul de Sprijin și Asistență Specializată pentru Copii din strada Gavril Galinescu, nr. 11;
 3.  Serviciul de Asistență Socială din strada Dimitrie Ernici, nr. 3. 
 4.  La cele trei containere:  vizavi de CEC (în centru), vizavi de magazinul Petrodava și la magazinul Orion.

Mâine dimineață, 01.03.2022, în jurul orei 8:00, primul transport de bunuri colectate va pleca spre Vama Siret pentru a le distribui refugiaților, împreună cu colegii Direcției de Asistență Socială Siret.

În cursul săptămânii, personalul Direcției de Asistență Socială va asigura prezența pentru colectarea celor necesare vecinilor noștri greu încercați de un război care nu le aparține, de luni până joi între orele 08:00-16:00 și vineri între 08:00-14:00.

Anunț privind acordare unor prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, pentru copiii aflați în dificultate, prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț

 

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, primește dosare în vederea acoperirii cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, în limita a 80 de lei/ lunar pentru fiecare copil aflat în situație de vulnerabilitate.

Pot beneficia de prestații financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, copiii aflați în dificultate care locuiesc în Piatra-Neamț și provin din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei. Prestațiile, în valoare de până la 80 lei/ lunar pentru fiecare copil, se acordă în limita fondurilor anuale aprobate cu această destinație.

Pentru a beneficia de acordarea prestațiilor financiare excepționale pentru suportarea cheltuielilor legate de plata mijloacelor de transport în comun, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 a)  să aibă domiciliul (confirmat prin anchetă socială efectuată de către compartimentul de specialitate din cadrul DAS) în Piatra-Neamț;

b) să frecventeze cursurile învățământului (preșcolar, primar, gimnazial sau liceal) de stat, organizat conform legii;

c) să provină din familii care realizează un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.000 lei.

Nu pot beneficia de acest ajutor financiar copiii care se află în îngrijirea unor persoane care se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

a)   Este asistent maternal profesionist, conform legislației în vigoare;

b) Copilul/ copiii este/ sunt în întreținerea acestor persoane în plasament în regim de urgență, conform art. 59 lit. b) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) Este asistentul personal al copilului care beneficiază de indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap, conform art. 42 alin. (4) din Legea 448/2006m cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele se pot depune doar de către reprezentantul legal al copilului, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul de Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

Prestația financiară se acordă în baza unei cereri scrise și următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor:

 1. Copie după documentele de identitate ale tuturor membrilor familiei copilului prin care să se ateste componența acesteia;
 2. Adeverințe privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna anterioară depunerii solicitării;
 3. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ prin care să se ateste că preșcolarul/ școlarul frecventează cursurile de învățământ de stat, organizat conform legii;
 4. Legitimația/ abonamentul de transport eliberat în luna anterioară depunerii solicitării.

Decontarea abonamentelor pentru transportul în comun se va face lunar, pe o perioadă de 12 luni, doar în baza documentelor justificative menționate mai sus. Acordarea dreptului sau respingerii cererii se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cerii. 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon  0233/622.968.

Primăria Piatra Neamț acordă Stimulentul financiar pentru nou născuti

 

Prin HCL nr. 224/31.08.2021, modificată prin HCL nr. 252/ 25.08.2022 s-a dispus acordarea unui Stimulent financiar pentru nou născuti, în vederea sprijinirii familiilor/mamelor singure cu domiciliul stabil pe raza municipiului Piatra-Neamț, sub formă de vouchere, după cum urmează:

- 1000 lei net pentru primul născut;

- 1200 lei net pentru al doilea născut;

- 1500 lei net pentru al treilea și următorii născuți.

 

Cererea pentru acordarea stimulentului financiar se va depune pentru fiecare nou-născut la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare nr.5, însoțită de următoarele documente:

- actul de identitate al unuia dintre părinți (în original și copie);

- certificatul de naștere al copilului nou născut (în original și copie),

- adeverință de la SPCLEP Piatra Neamț privind domiciliul în municipiul Piatra Neamț (dacă nu rezultă din actul de identitate);

- biletul de ieșire din spital/certificat medical constatator al nașterii emis de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț; prin excepție, biletul de ieșire din spital/ certificatul medical constatator al nașterii poate fi emis de către maternitatea unde a avut loc nașterea, în cazul situațiilor medicale speciale (de ex: naștere prematură, patologii asociate, etc.);

- cerificatele de naștere ale copiilor născuți anterior, după caz (în original și in copie);

- extras de cont pentru efectuarea viramentului, după caz;

- adeverință care să ateste că solicitantul a lucrat cel puțin 6 luni în ultimele 12 anterioare cererii;

- adeverință care să ateste că solicitantul a absolvit studii profesionale/liceale/universitare, în ultimele 12 luni anterioare cererii (după caz);

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind impozitele și taxele locale care să ateste că beneficiarii nu au datorii neeșalonate către bugetul local (document eliberat de către Direcția de Taxe și Impozite locale din Piatra Neamț str. Cueji nr.1B-  clădirea Forum Center).  

               

Condiții de acordare:

- stimulentul se acordă o singură data pentru fiecare nou născut, pe bază de cerere,

- cererea se depune  în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului;

- cel puțin unul dintre membrii familiei sa aibă domiciliul stabil în Piatra Neamț cu cel puțin 12 luni anterioare depunerii cererii;

- nașterea s-a înregistrat la Spitalul Județean Neamț cu excepția situațiilor medicale speciale (naștere prematură, etc.) când nașterea are loc în altă unitate medicală;

- părinții se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului;

- stimulentul financiar nu se acordă beneficiarilor care au datorii neeșalonate către bugetul local. În acest caz, solicitantul va depune la dosar certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice.

 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se va acorda în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii.

 

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul DAS Piatra Neamț din str. Stefan cel Mare, nr.5 sau la numerele de telefon 0233.622968 sau 0748146754.

Primăria Municipiului Piatra Neamt  informează că, începând cu data de 12.10.2021  persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinţei/stimulentului de energie pe perioada sezonului rece noiembrie 2021-martie 2022, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe site-ul directiei: https://www.daspn.ro/protectia-sociala.  

Pentru solicitarea ajutorului de incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie salariatii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala vor asigura consilierea si sprijinul necesar completarii formularelor de cerere si declaratie pe propria raspundere.

Depunerea cererii insotita de actele necesare pentru acordarea ajutorului la încălzire si a suplimentului de energie se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau pe adresa de e-mail a institutiei Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează:

a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);

c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau  combustibili solizi si/sau petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de 1.386 lei in cazul familiilor si 2053 lei, in cazul persoanei singure. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

 ACTE NECESARE ACORDARII  AJUTOARELOR LA INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI  PENTRU ENERGIE PENTRU SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2021-MARTIE 2022

 copii dupa actele de identitate ale tuturor membrilor familiei;

- documente privind veniturile nete realizate in luna anterioara solicitarii ajutorului de incalzire si suplimentului pentru energie: adeverinta salariu NET eliberata de angajator, decizie stabilire drepturi indemnizatii, mandat postal, cupon de pensie, somaj, etc.

certificate de atestare fiscala pentru persoanele fizice eliberat de  Directia Taxe si Impozite, din Piatra Nemat, str. Cuejdi, Cladirea Mall Forum Center, pentru toti membrii majori ai familiei;

- adeverinte eliberate de Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, etc;

-  copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzirea locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

- copie dupa certificatul de  inmatriculare pentru autoturisme/motociclete;

-  copie dupa contract de inchiriere, comodat, concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc. 

-  extras de cont personal sau extras cont de card pentru titularul ajutorului de incalzire si a suplimentului pentru energie cu combustibili solizi si petrolieri.

 IMPORTANT! 

Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire si numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă.

Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificarilor privind  componenta familiei si a veniturilor acesteia, se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei acordate în baza contractelor de muncă sau a legislaţiei specifice ramurilor economice.

 

LISTA BUNURILOR CARE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI si SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2021-2022.

I. Bunuri imobile:
- clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

II. Bunuri mobile:
- autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
- mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
- autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
- utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
- utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);
- utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

III. Depozite bancare:
- depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

IV. Terenuri, animale şi/sau păsări:
- suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

AJUTOR PENTRU GAZE NATURALE

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

250

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

250

10

200.1

-

320

90%

225

10

320.1

-

440

80%

200

10

440.1

-

560

70%

175

10

560.1

-

680

60%

150

10

680.1

-

920

50%

125

10

920.1

-

1040

40%

100

10

1040.1

-

1160

30%

75

10

1160.1

-

1280

20%

50

10

1280.1

-

1386

10%

25

10

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

25

10

           
           
 

AJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

500

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

500

30 (70)

200.1

-

320

90%

450

30 (70)

320.1

-

440

80%

400

30 (70)

440.1

-

560

70%

350

30 (70)

560.1

-

680

60%

300

30 (70)

680.1

-

920

50%

250

30 (70)

920.1

-

1040

40%

200

30 (70)

1040.1

-

1160

30%

150

30 (70)

1160.1

-

1280

20%

100

30 (70)

1280.1

-

1386

10%

50

30 (70)

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

50

30 (70)

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

           

                              AJUTOR PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI SI/SAU PETROLIERI

           

Valoare de referință (ajutor maxim lunar)

320

lei

           

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei)

Compensare procentuală (%)

Ajutor maxim (lei)

Sumpliment lunar pentru energie (lei)

până la

 

200

100%

320

20

200.1

-

320

90%

288

20

320.1

-

440

80%

256

20

440.1

-

560

70%

224

20

560.1

-

680

60%

192

20

680.1

-

920

50%

160

20

920.1

-

1040

40%

128

20

1040.1

-

1160

30%

96

20

1160.1

-

1280

20%

64

20

1280.1

-

1386

10%

32

20

 

In cazul persoanei singure

   

1280.1

-

2053

10%

32

20

         

          Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi si /sau petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece in cont personal sau cont de card.

          Pentru încălzirea locuinţei cu  gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar contravaloarea ajutorului pentru incalzire se evidentiaza in facturile emise de furnizori.

         Informaţii suplimentare  pot fi solicitate la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5,  sau la numerele  de telefon 0233622968/0233232040.