Rezultatele dosarelor de înscriere în vederea angajării pe perioadă determinată, fără concurs, pe durata stării de alertă a unui(1) post de asistent medical debutant (PL) debutant  cu activitatea în cadrul Centrului Social Pietricica.

Proba interviului va avea loc în data de 02.11.2020,  începând cu ora 12.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a două posturi contractuale de execuție vacante de  Asistent medical generalist (PL )principal, în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, care va avea loc în data de 03.11.2020,  ora 10.00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ.

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt demareaza procedura de angajare pe perioada determinata, fara concurs, pe perioada starii de alerta, personal contractual, cu incetare de drept a contractului individual de munca in cel mult 30 zile de la data incetarii starii de alerta, dupa cum urmeaza> 1 post asistent medical debutant -PL - activitate desfasurata in cadrul Centrului Social Pietricica. 

Detalii in fisierele atasate anuntului.

 

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual în sectorul bugetar cu modificările şi completările ulterioare, și a Ordinului  nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, organizează examen de promovare din funcția de asistent medical generalist (PL) debutant în funcția de asistent medical generalist (PL).

Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise pe un subiect ales dintre cele stabilite de comisia de examinare din bibliografia și tematica stabilită pentru examenul de promovare  și va avea loc în data de  3 noiembrie 2020, ora 14:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.