Rezultatul probei interviu la procedura de recrutare și selecție personal pentru 6 posturi de educator în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii / Centrul de zi pentru preșcolari Castani  pentru derularea proiectului Servicii socio –educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, cod SMIS 129792 .

 

 

 

Attachments:
Download this file (Proba interviu - educator.pdf)Proba interviu - educator.pdf[ ]50 kB

 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț este partener în cadrul proiectului „SUPORT – Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă”, cod SMIS 135930, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Liderul de parteneriat este Fundația Sfântul Ioan Calabria din localitatea Răcăciuni, județul Bacău, în colaborare și cu partenerul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Neamț.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să părăsească sistemul instituționalizat de protecție socială a copilului din Regiunea Nord-Est la servicii comunitare integrate sustenabile, care să asigure însușirea de abilități socio-profesionale și de viață independentă.

Rezultatele finale, în urma implementării proiectului sunt următoarele:

  • 43 de tineri cu vârsta peste 18 ani, din regiunea Nord-Est, care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului, vor beneficia de servicii de locuire tip "Prima cameră",
  • 90 de mebri ai grupului țintă vor beneficia de servicii complexe (sociale, educaționale, recreative), servicii de prijin și consiliere psihologică, ateliere de dezvoltare personală și educație non-formală, servicii de consiliere și orientare profesională și facilitarea ocupării, ateliere de alfabetizare digitală,
  • 60 de cursuri de calificare de nivel 2,
  • 1 campanie de conștientizare la nivelul angajatorilor din Regiunea Nord-Est, 2 parteneriate cu angajatori din Regiunea Nord-Est încheiate,
  • 1 metodologie de sprijinire a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Valoarea totală a proiectului este 4.750.159,00 lei, din care 4.037.635,15 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 662.215,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Durata  de implementare a poiectului este de 36 de luni, cu termen de finalizare 10.09.2023.

 

 

Attachments:
Download this file (SfIoanCalabria-net.jpg)COmunicat de presa lansare proiect[ ]214 kB

Primăria Municipiului Piatra Neamt informează că, începând cu data de 01 octombrie 2020, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str.Stefan cel Mare, Nr.5) sau le pot descarca de pe http://www.daspn.ro/comunicari 

 

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

 

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2020, este pâna la data de  20.11.2020.

 

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:

 

a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

 

b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

 

Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Stefan cel Mare, nr.5, sau la numerele de telefon 0233.622.968/ 0233 232 040 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

 

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

 

Acte necesare acordarii ajutoarelor la incalzirea locuintei pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021:

 

-copii dupa actele de identitate (C.I., B.I, certificate de nastere);

 

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj, etc.;

 

-certificate de stare materiala de la Directia Taxe si Impozite, Cladirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, pentru toti membrii majori ai familiei;

 

-adeverinte de la Administratia Finantelor Publice Neamt (B-dul Traian, langa BCR) pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente;

 

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

 

-copie dupa certificatul de inmatriculare auto pentru autoturisme/motociclete;

 

-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

 

IMPORTANT! Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

 

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei:

 

Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 2020-2021:

 

I.Bunuri imobile:

 

-clădiri sau alte spaţii locative, în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;

 

-terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

II.Bunuri mobile:

 

-autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;

 

-mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;

 

-autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;

 

-utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);

 

-utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de cereale);

 

-utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mechanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.

 

III.Depozite bancare:

 

-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.

 

IV.Terenuri, animale şi/sau păsări:

 

-suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.

 

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

 

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

 

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcţie de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilitati.

                               Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinței

 

Venituri nete lunare/membru  de familie

 

Gaze naturale

- Lei -

Lemne si carbuni

- Lei -

 

Energie electrica

- Lei -

<155 lei

262

54

240

155,1 lei-210 lei

190

48

216

210,1 lei-260 lei

150

44

192

260,1 lei-310 lei

120

39

168

310,1 lei-355 lei

90

34

144

355,1 lei-425 lei

70

30

120

425,1 lei-480 lei

45

26

96

480,1 lei-540 lei

35

20

72

540,1 lei-750 lei

20

20

20

 

 

 

 

Rezultatul probei interviu în vederea angajarii pe perioadă determinată fără concurs a unui post de asistent medical generalist în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară pentru perioada stării de alertă.