Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț anunță organizarea în data de 16 ianuarie 2017, ora 10:00 a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post contractual de executie vacant de inspector de specialitate, gradul IA in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, Compartiment Protectie Sociala.

 

 

Tabel afisare rezultat la contestatia depusa la proba scrisa organizata pentru ocuparea posturilor contractuale de executie de ingrijitor in cadrul Serviciului pentru Educatie Timpurie Anteprescolara, in cadrul Cresei Precista si Cresei Darmanesti. 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea la data de 29.12.2016, ora 09:00 a examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru următoarele posturi contractuale de execuție:

 

- 1 post de kinetoterapeut din cadrul Compartimentului Îngrijiri Comunitare, Serviciul Asistență Sociala;

- 1 post de inspector de specialitate, gradul III din cadrul  Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii;

- 2 posturi de muncitor calificat II din cadrul Serviciului pentru Educație timpurie antepreșcolară;

 

- 2 posturi de muncitor calificat IV din cadrul Serviciului pentru Educație timpurie antepreșcolară.

 

 

Rezultatele probei selectiei dosarelor de participare la concursul de recrutare organizat in vederea ocuparii a două posturi contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Serviciului pentru Educație Timpurie Antepreșcolară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Creșa Dărmănești și Creșa Precista.

 

Rezultatele probei scrise pentru examenul de promovare din functia de asistent medical generalist debutant(PL) in functia de asistent medical generalist (PL), Compartiment Asistenta Medicala Scolara, Serviciul Asistenta Medicala Scolara si Servicii Specializate pentru copii, organizat in data de 09 decembrie 2016, ora 09.00.