Pentru derularea proiectului Servicii socio-educționale de prevenire a abandonului familial pt copiii noștri, cod SMIS 129792, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , cu sediul în Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Piatra Neamț, demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi în afara organigramei, după cum urmează:

- 4 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii, astfel:

Ø  2 posturi educator – vechime în specialitatea studiilor 5 ani;

Ø  2 posturi educator – fără vechime;

- 2 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, vechime în specialitatea studiilor - 5 ani

 

 

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, respectiv funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, SSM organizat în data de 15.09.2020, ora 15.00 la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare, nr. 5.

 

 

 

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcția publică de execuție  de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizat în data de 15.09.2020( proba scrisă), ora 10.00.

 

 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  angajează pe perioadă determinată, 7 posturi de  asistent medical generalist  până la încetarea stării de alertă și  încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, după cum urmează:

-          1 post asistent medical generalist  grad debutant

-          1 post asistent medical generalist

-          5 posturi asistent medical grad principal

 

Detaliile sunt enunțate în fișierul atașat la prezentul anunț.