Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru personalul contractual de execuţie din cadrul instituţiei.

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 31 iulie 2020, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.

 

 

 

 

 Principii etice și de conduită profesională la care aderăm în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

 

            În conformitate cu prevederile art. 368 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, principiile aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a personalului contractual în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, sunt următoarele:

Ø  Supremaţia Constituţiei şi a legii -  personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț are îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării.

Ø  Prioritatea interesului public – în exercitarea funcției deținute, personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț urmărește întotdeauna interesul public.

Ø  Asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț aplică întotdeauna același regim juridic în situații identice sau similare.

Ø  Profesionalismul – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț asigură îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

Ø  Imparţialitatea şi independenţa – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț adoptă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcţiei;

Ø  Integritatea morală – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț nu  solicită sau  acceptă, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material în considerarea funcţiei deținute și nu abuzează în vreun fel de funcție;

Ø   Libertatea gândirii şi a exprimării – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț se exprimă și își  fundamentează, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

Ø  Cinstea şi corectitudinea – în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț dă dovadă de bună-credinţă;

Ø  Deschiderea şi transparenţa -  activităţile desfăşurate de către personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț în cadrul instituției sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Ø  Responsabilitatea și răspunderea – personalul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu sunt îndeplinite corespunzător.

 

 

Începând de astăzi, 06.07.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, prin echipele de specialiști, distribuie pachetele cu ajutoare alimentare, la Depozitul local POAD, aflat în Cartierul Speranța, str. Izvoare nr.151K, de luni până joi între orele 8.30-16.00, iar vineri între orele 8.30-14.00.
Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:
✅ Beneficiarii de venit minim garantat (titular și membri);
✅ Beneficiarii de alocație de susținere a familiei (titular și membri);
✅ Persoanele aflate în situații critice de viață, inclusiv persoanele cu handicap grav și accentuat și cele care locuiesc în așezări informale.
Odată cu ajutoarele alimentare, se acordă și produsele de igienă, toate acestea în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018-2021.

 

 

Începând de astăzi, 06.07.2020, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, prin echipele de specialiști, distribuie pachetele cu ajutoare alimentare, la Depozitul local POAD, aflat în Cartierul Speranța, str. Izvoare nr.151K, de luni până joi între orele 8.30-16.00, iar vineri între orele 8.30-14.00.
Categoriile de persoane care beneficiază de acest sprijin sunt:
✅ Beneficiarii de venit minim garantat (titular și membri);
✅ Beneficiarii de alocație de susținere a familiei (titular și membri);
✅ Persoanele aflate în situații critice de viață, inclusiv persoanele cu handicap grav și accentuat și cele care locuiesc în așezări informale.
Odată cu ajutoarele alimentare, se acordă și produsele de igienă, toate acestea în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2018-2021.
Attachments:
Download this file (imag1.jpg)imag1.jpg[ ]96 kB
Download this file (imag2.jpg)imag2.jpg[ ]305 kB