Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL denbutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atasat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 09.06.2021, ora 15.00 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ și pe siteul www.daspn.ro

 

 

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi,  07.06.2021, ora   15.30    la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

 

Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]2021-06-07

 

 

 

 

Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 in sala de festivitati din cadrul Liceului Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra Neamt.

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]2021-06-07

 

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  04.06.2021, ora 13.00.  Se pot prezenta la proba interviu candidații care au  obţinut  peste 50 de puncte si au fost declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă.

Attachments:
Download this file (Rezultate contestatie amg debutant.pdf)Rezultate contestatie amg debutant.pdf[ ]2021-06-04

 

 

 Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei, astăzi 03.04.2021, ora 10.00.  Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. Se pot prezenta la proba interviu doar candidatii declarati ADMIS la proba scrisa. Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 5.

Attachments:
Download this file (PV rezultate proba scrisa.pdf)PV rezultate proba scrisa.pdf[ ]2021-06-03

 

     

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 02.06.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.