Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  02 Iunie 2021,  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea pentru perioadă nedeterminată  a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante  de asistent medical generalist (PL) grad debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

 

            Condiţii specifice de participare la concurs:

-          diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;  

-          certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil la data concursului și  adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

-          vechimea în specialitate: nu este necesară;

 

     Calendarul concursului:

proba selecției dosarelor de participare la concurs – în data de  25.05.2021 /26.05.2021;

proba scrisă - în data de  02.06.2021 , ora 10.00;

proba interviu – data și ora pentru se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs –  24.05.2021 , ora 16.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Attachments:
Download this file (Anunt concurs amg.pdf)Anunt concurs amg.pdf[ ]2021-05-10
Download this file (Bibliografie amg.pdf)Bibliografie amg.pdf[ ]2021-05-10
Download this file (Fisa post amg.pdf)Fisa post amg.pdf[ ]2021-05-10

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  de 20.04.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 27.04.2021 (proba scrisă)și 29.04.2021 ( contestație la proba scrisă)  pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de referent(M) debutant  în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Comunicare, Secretariat și Registratură

 

 

 

Attachments:
Download this file (Centralizator final concurs referent .pdf)Centralizator final concurs referent .pdf[ ]2021-05-04

 

 

          Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care a avut loc în data de 27.04.2021, ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț este detaliat în documentul atașat.

            Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  29.04.2021, ora 13.00. 

 

 

 

 

Rezultatele probei scrise  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de de Referent,  studii M, grad debutant, perioadă nedeterminată în cadrul  Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură organizat în data de 27.04.2021,  ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț sunt detaliate in documentul atasat.

Pentru a fi declarați“ADMIS”  la proba scrisă  candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de puncte. Doar candidații declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă  se pot prezenta la proba interviului.

Eventuale constestații la proba scrisă se pot depune la registratura instituţiei în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor,   respectiv până la data de 29.04.2021, ora  11.30. Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi 28.04.2021, ora 11.30 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care va avea loc în data de 27.04.2021,  ora 10.00.

Proba scrisă la concursul din data de 27.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  30.03.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 06.04.2021 (proba scrisă)și 12.04.2021 ( proba interviu)  pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de execuție de asistent medical generalist PL  ( asistent medical generalist PL principal, asistent medical generalist PL,  asistent medical generalist PL debutant ) în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Asistență Medicală Școlară.

 

Attachments:
Download this file (Centralizator final - concurs amg.pdf)Centralizator final - concurs amg.pdf[ ]2021-04-14