Prezentul Cod de Conduită etică și integritate profesională reprezintă un ghid în ceea ce priveşte comportamentul acceptabil din punct de vedere moral la nivel instituţional. Prin interiorizarea valorilor şi principiilor etice exprimate în cele ce urmează şi respectarea regulilor morale deduse din acestea de către toţi cei care intră sub incidenţa Codului se aşteaptă dezvoltarea unei culturi organizaţionale integre şi creşterea încrederii publice în actul administrativ. Valorile esențiale cuprinse în Codul de Conduită etică și integritate profesională au rol de a ghida comportamentul și de a forma o orientare morală pentru orice angajat care trebuie să ia o decizie sau trebuie să îndeplinească o atribuție de serviciu. O cultură organizațională bazată pe valori nu pune accentul pe o respectare mecanică a unor reguli, ci pe discernământ, pe orientare morală și pe modele de comportament.  Codul de Conduită etică și integritate profesională nu se substituie în niciun caz legilor și reglementărilor aplicabile în domeniul administrației publice.

 

               Ce urmărim prin Codul de Conduită etică și integritate profesională?

Creșterea calității serviciilor, prin crearea unui climat etic adecvat activității profesionale, în acord cu obiectivele Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț

Prevenirea practicilor neconforme cu normele de etică și conduită profesională adoptate la nivelul instituției, care contravin misiunii, viziunii și valorilor instituționale și pot aduce prejudicii activității și imaginii Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț;

 Informarea categoriilor de public interesate de activitatea Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu privire la standardele de comportament moral și conduită profesională la care sunt îndreptățite să se aștepte din partea personalului.

 

 

Declaratiile de interese ale personalului care are obligativitatea depunerii acestora din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt - 2020.

 

 

Declaratiile de avere ale personalului care are obligativitatea depunerii acestora din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt - 2020.