În conformitate cu dispoziţiile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ anunță suspendarea, cu data prezentului anunț, a concursului de recrutare pentru ocuparea  a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (( un post de asistent medical generalist grad principal, un post asistent medical generalist, un post asistent medical  generalist, grad debutant) în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară programat inițial să se desfășoare în data de 01.04.2021 ( proba scrisă).

Reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului suspendat se va efectua conform prevederilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Anunt suspendare concurs .pdf)Anunt suspendare concurs .pdf[ ]2021-03-12

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  01.04.2021 ( proba scrisă),  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, după cum urmează: 1 post asistent medical generalist grad debutant,  1 post asistent medical generalist, 1 post asistent medical generalist, grad principal.

 

 

Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL principal în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul anexat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 02.03.2021, ora 10.00 la sediul instituției,

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere  pentru concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad principal  in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Școlară care va avea loc în data de 02.03.2021, ora 10.00.