Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, au întocmit clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, după evaluarea și soluționarea contestațiilor depuse.

Comisia Socială a aprobat clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, urmând ca acesta să fie supus votului în plenul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț. Contractele de locațiune se vor încheia după cele două etape, cu mențiunea ca persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale să-și fi îndeplinit obligații financiare restante.

Clasamentul final privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a mun Piatra Neamt intentioneaza sa atribuie direct contractul ,,Montaj sistem de supraveghere - Centru de cazare temporara a  persoanelor fara adapost din Piatra Neamt - Speranta”. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1322218/17.10.2022

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf art. 187 alin 3 lit a Legea 98/2016

Termen de depunere oferte: 24.10.2022 ora 12

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Draft Contract de lucrări .docx)Draft Contract de lucrări .docx[ ]2022-10-17
Download this file (Formulare.docx)Formulare.docx[ ]2022-10-17

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială în perioada 3 octombrie - 22 noiembrie, primește dosare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care folosesc gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Dosarele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)--cerere tip;

-acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

-documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

-certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

-facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

-certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

-contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.;

-extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii de depunere a dosarelor depuse în perioada august – septembrie 2022.

În această sesiune au fost disponibile spre repartizare 22 de locuințe sociale, pentru care s-au înregistrat 152 de cereri. Criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conforme cu prevederile Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, respectiv 12 – 20 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

Anunț privind înscrierea copiilor la Creșa “Primii pași”

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Socială, primește dosare pentru înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în cadrul Creșei “Primii pași”

Dosarul trebuie sa conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicări/ anunțuri);

b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

c) certificatul de naștere al copilului în original și copie;

d) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;

e) adeverința de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sanatos clinic;

f) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;

g) adeverința de la AJOFM (pentru părinții care nu au loc de muncă dar se află în căutarea unui loc de muncă)

Grupul țintă al creșei este format din copii proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

­- copii proveniți din familii monoparentale;

-­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

­- copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate, în zone defavorizate și/sau aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate;

 - copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte au un nivel scăzut de educație;

 - copii cu părinți plecați în străinătate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente;

- sa aiba varsta cuprinsa intre 0-2 ani, respectiv copii de 3 ani neîmpliniți la data intrarii in creșă.

Dosarele se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Creșa “Primii pași” funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială și are misiunea de a oferi servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor. Serviciile de educație sunt oferinte prin cei 4 educatori specializați, angajați ai instituției.

Toate serviciile acordate în cadrul Creșei “Primii pași” sunt gratuite.

Pentru stimularea participării grupului țintă la serviciile de educație timpurie antepreșcolară, se acordă subvenții pentru copiii antepreșcolari. Fiecare copil care frecventează programul Centrului de zi “Primii pași” va primi o subvenție de 1800 lei/an, cu respectarea anumitor condiții și anume, prezența zilnică. Subvențiile vor acoperi necesități precum cheltuieli pentru haine, cheltuieli cu deplasarea la centru.

Prin Centrul de zi „Primii pași”, Direcția de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii cu caracter social, medical și educațional, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a 76 de copii de vârsta antepreșcolară care provin din medii sociale vulnerabile. Centrul este finanțat din Fondul Social European „Creșterea participării la învațamântul antepreșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași", cod SMIS 133203.

 

Attachments:
Download this file (CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc)CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc[ ]2022-09-01

La inițiativa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț, trei echipaje din cadrul Biroului Ordine Publică au participat, marți, 30 august 2022, la o acțiune de identificare a locuințelor sociale și a persoanelor care le ocupă, cu sau fără contracte de închiriere, în cartierul Văleni 1.

Agenții Poliției Locale Piatra Neamț au verificat 16 vile cu câte 4 apartamente și au legitimat 32 de persoane. Titularii contractelor de închiriere expirate au fost consiliați cu privire la documentele necesare pentru prelungire, fiind îndrumați ca în cel mai scurt timp, să le depună la sediul Direcției de Asistență Socială. Doi bărbați și o femeie care locuiau fără forme legale în trei dintre locuințele

controlate, au fost sancționați contravențional pentru lipsa cărților de identitate, conform O.G. 97/2005.

Având în vedere că în cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară sesiunea de depunere a dosarelor de locuințe, precum și actualizarea contractelor expirate, cetățenii au fost informați despre aceste proceduri.

De asemenea, celor interesați li s-au oferit informații suplimentare, pentru o corecta întocmire a dosarelor.

Locatarilor li s-a adus la cunoștință faptul că, punctajele lor pentru deținerea locuințelor sociale depind și de condiția frecventării școlii de către minorii pe care îi au în întreținere.