Achizitie materiale sanitare necesare a asigura buna desfăşurare a activităţilor ce decurg din implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri” POCU 2014-2020, proiect finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020. materialele ce fac obiectul prezentului anunt sunt necesare dotarii cabinetului medical din Centrul de Sprijin si Asistenta Specializata pentru Copii -Piatra Neamt, str. Gavril Galinescu nr.11

documentatie conform anunt in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi - ADV1166604/02.09.2020

Aparatura de uz casnic necesara a asigura buna desfăşurare a activităţilor specifice proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020. electrocasnicele din descriere reprezinta necesarul pentru 2 Centre dupa cum urmeaza: Centrul de Sprijin si Asistenta Sociala de Specialitate pentru Copii - Piatra Neamt, str Gavril Galinescu nr. 11 Centrul de zi - Piatra Neamt, str. Castani nr.7

conform anunt din catalogul electronic SEAP (rubrica Publicitate Anunturi) - ADV 1166566/02.09.2020

Attachments:
Download this file (documentatie electrocasnice proiect.pdf)documentatie electrocasnice proiect.pdf[ ]1530 kB

Invitatie depunere oferte in vederea atribuirii contractului de Lucrari de reparatii generale si igienizare la Centrul de zi Castani, conform documentatiei atasate.

data limita depunere oferte: 03 septembrie 2020 ora 12 la sediul Registraturii, personal, prin curierat special , prin Posta Romana sau pe mail la adresa:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Attachments:
Download this file (documentatie Castani .pdf)documentatie Castani .pdf[ ]1451 kB

Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, anunță finalizarea evaluării dosarelor depuse în sesiunea de înscriere a copiilor la creșele publice, pentru anul școlar 2020-2021.

În perioada 27 iulie - 14 august 2020 au fost înregistrate 226 de dosare pentru înscrierea la creșă pentru cele 108 locuri disponibile în acest an școlar.

Analiza dosarelor a avut loc în perioada 17 - 21.08.2020, iar începând de astăzi, 26.08.2020, puteți consulta listele cu punctajul obținut în urma evaluării, atât la sediul direcției, cât și la sediul fiecăreia dintre creșe.

Contractele de acordare servicii pentru solicitanții declarați admiși vor fi semnate după cum urmează:

-       Pentru Creșa Centru: 31.08 – 01.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Dărmănești: 02.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Carpați: 03.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 16.30,

-       Pentru Creșa Precista: 04.09.2020, în intervalul orar 08.00 – 14.00.

În perioada 27.08.2020 - 11.09.2020, Primăria municipiului Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, va primi cereri pentru acordarea de “TICHETE SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL”.

Beneficiază de acest sprijin educațional următorii:

Ø  preșcolarii care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 284 lei.

Ø   elevii din învățământul primar și gimnazial  care provin din familii cu venitul net pe membru de familie de maxim 1115 lei;

Documentele necesare pentru completarea dosarului sunt:

·         Cerere tip (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea Comunicări/Anunțuri);

·         Copie dupa actele de identitate și de stare civila ale copilului și ale membrilor familiei acestuia;

·         Adeverinta care să ateste venitul net realizat în luna iulie 2020  (adeverințe de salariu, cupon de pensie, cupon șomaj,  alocație de intretinere, etc.);

·         Adeverință de la unitatea de învățământ frecventată de copilul pentru care se solicitat dreptul (grădiniță, școală).

Valoarea nominală a unui tichet este de 500 lei anual și poate fi folosit pentru achiziționarea de rechizite și îmbrăcăminte. Sprijinul educațional se adordă din fonduri externe nerambursabile.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să va adresați la următoarele numere de telefon: 0233622968 și 0748146754.

Attachments:
Download this file (cerere tichet electronic.doc)Cerere tichet electronic[ ]92 kB

Primăria municipiului Piatra-Neamț vine în sprijinul părinților, prin acordarea unui sprijin financiar în angajarea unei bone, având în vedere reducerea numărului de locuri din creșele publice existente, impuse de reglementările actuale, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARSCov-2.

Pentru a beneficia de acest ajutor financiar, părintele/reprezentantul legal al copilului de vârstă preșcolară, depune la registratura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, din str.Ștefan cel Mare nr.5 sau pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., următoarele documente:

1). Cerere tip (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea Comunicări/Anunțuri);

2). Copie după documentul de identitate al părinților/reprezentanților legali ai copilului;

3). Copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
4)  Adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal;

5). După caz, certificatul de deces, în situația în care unul dintre părinți/ reprezentanți legali ai copilului este decedat, certificat/ sentință de divorț care să stabiliească încredințarea minorului către unul dintre soți, precum și obligațiile legale de întreținere datorate de părinți (definitivă și irevocabilă), copie a sentinței de încredințare în vederea adopției/ tutelă, definitivă și irevocabilă, copie a hotărârii/ sentinței de plasament, definitivă și irevocabilă, copie a sentinței de stabilire domiciliu minor, definitivă și irevocabilă, sentința civilă delegare temporară a autorității părintești.

6). Declarație pe proprie răspundere, conform căreia copilul nu este înscris la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată) și că solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță acreditată (publică/privată).

7). Copia documentului în baza căruia se desfășoară activitatea de bonă (contract de prestări servicii, încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și persoana juridică care angajează bona sau contract de prestări servicii încheiat între părinte/reprezentantul legal al copilului și bona care desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată).

Pentru a putea desfășura activitatea de bonă, o persoană trebuie să fie calificată în meseria de bonă (să dețină o diplomă/un certificat/alt titlu de bonă).

Ajutorul financiar va fi acordat lunar, pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:
a) până la 2.100 lei → 710 lei;
b) de la 2.101 lei până la 2.500 lei → 550 lei;
c) de la 2.501 lei până la 3.000 lei → 390 lei;
d) de la 3.001 lei până la 3.500 lei → 250 lei.

Departamentul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț primește dosarul complet și emite dispoziția pentru acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.