Afisare rezultate la proba interviu, din data de 01.03.2016, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de Asistent Medical Comunitar din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, Compartiment Asistenta Medicala Scolara.

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de Medic stomatolog din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din Compartimentul de Asistență Medicală Școlară se va desfășura după cum urmează:
- proba scrisă 21.03.2016, ora 09.30
- proba practică 24.03.2016, ora 09.30
Probele de concurs vor avea loc la sediul Decanatului Facultății de Medicină Dentară din cadrul U.M.F. "Gr. T. Popa - Iași", str. Universității, nr. 16, Iași, România.

Attachments:
Download this file (PROGRAM CONCURS MEDICI STOMATOLOGI.pdf)PROGRAM CONCURS MEDICI STOMATOLOGI.pdf[ ]2016-02-26

 

În urma expirării termenului de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Medic stomatolog din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară, așa cum a fost publicat în ziarul Viața Medicală nr. 5 din 29.01.2016/ precizare, au fost admise următoarele dosare de participare la concurs:

 

Attachments:
Download this file (Dosare admise Medic Stomatolog.pdf)Dosare admise Medic Stomatolog.pdf[ ]2016-02-26

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

·         un post de medic stomatolog la Compartimentul de Asistență medicală școlară;

 

·         un post de medic Medicină generală la Serviciul pentru educație timpurie antepreșcolară. 

Attachments:
Download this file (Bibliografie Medic Dentist.pdf)Bibliografie Medic Dentist.pdf[ ]2016-02-26
Download this file (Bibliografie medic.pdf)Bibliografie medic.pdf[ ]2016-02-26
Download this file (Anunt Viata Medicala + Precizare.pdf)Anunt Viata Medicala + Precizare.pdf[ ]2016-02-26

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea în data de 16.03.2016, ora 10:00, a concursului de ocupare a postului public vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

 

Acte necesare in vederea obtinerii tichetelor sociale pentru grădinița

 

 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului.

 • livretul de familie ( în original şi copie), in cazul in care il poseda.

 • cartile de identitate a membrilor familiei in copii xeroxate

 • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit net, cupon pensie,cupon alocaţie de stat, cupon somaj, cupon indemnizatie de crestere a copilului, cupon indemnizatie handicap, cupon ajutor social, mandat postal, extras de cont detaliat, etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii

 • dovada înscrierii copilului la grădiniţă – adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prescolar

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

 • certificatul de căsătorie;

 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

       Pentru parintii/reprezentantii legali ai copilului care nu realizeaza venituri:

        - Adeverinta de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt pentru ambii soţi

        - Venitul net pe membru de familie: 284 lei

         Termen limita de depunere a declaratiilor pe propria raspundere: 30.04.2016

Attachments:
Download this file (pag5.jpg)pag5.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag4.jpg)pag4.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag3.jpg)pag3.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag2.jpg)pag2.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag1.jpg)pag1.jpg[ ]2016-02-26