Acte necesare in vederea obtinerii tichetelor sociale pentru grădinița

 

 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului.

 • livretul de familie ( în original şi copie), in cazul in care il poseda.

 • cartile de identitate a membrilor familiei in copii xeroxate

 • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit net, cupon pensie,cupon alocaţie de stat, cupon somaj, cupon indemnizatie de crestere a copilului, cupon indemnizatie handicap, cupon ajutor social, mandat postal, extras de cont detaliat, etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii

 • dovada înscrierii copilului la grădiniţă – adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prescolar

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

 • certificatul de căsătorie;

 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

       Pentru parintii/reprezentantii legali ai copilului care nu realizeaza venituri:

        - Adeverinta de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt pentru ambii soţi

        - Venitul net pe membru de familie: 284 lei

         Termen limita de depunere a declaratiilor pe propria raspundere: 30.04.2016

Attachments:
Download this file (pag5.jpg)pag5.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag4.jpg)pag4.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag3.jpg)pag3.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag2.jpg)pag2.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag1.jpg)pag1.jpg[ ]2016-02-26