Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari Servicii de paza si protectie.

Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr. ADV1324643/14.02.2023

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit d Legea 98/2016

Durata contract: de la data semnarii pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte: 21.02.2023

Attachments:
Download this file (invitatie participare.pdf)invitatie participare.pdf[ ]2023-02-14
Download this file (caiet sarcini.pdf)caiet sarcini.pdf[ ]2023-02-14
Download this file (fisa_date_paza.pdf)fisa_date_paza.pdf[ ]2023-02-14
Download this file (draft contract.docx)draft contract.docx[ ]2023-02-14
Download this file (formulare.doc)formulare.doc[ ]2023-02-14