Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari  “Servicii de verificare semestriala pentru sistemele de supraveghere video si antiefractie”

Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr. ADV1348997/07.03.2023

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit d Legea 98/2016

Durata contract: de la data semnarii pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte: 15.03.2023

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2023-03-07
Download this file (Draft Contract sist video.docx)Draft Contract sist video.docx[ ]2023-03-07
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]2023-03-07