Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari     Colectare/distrugere deșeuri periculoase"
Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr.  ADV 1353735/28.03.2023

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit d Legea 98/2016

Durata contract: de la 01.05.2023 pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte:03.04.2023

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2023-03-28
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2023-03-28
Download this file (contract - draft.doc)contract - draft.doc[ ]2023-03-28
Download this file (formulare Deseuri 2023.doc)formulare Deseuri 2023.doc[ ]2023-03-28