Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de furnizare    Materiale de protectie
Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr.  ADV 1370639/21.06.2023

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit din Legea 98/2016

Durata contract: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte:27.06.202