Directia de Asistenta Sociala intentioneaza sa atribuie contractul de prestari     Dezinfectanți - medicină stomatologică
Documentatia de atribuire se regaseste si in catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunturi sub nr.  ADV 1370988/22.06.2023

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf. art. 187 alin. 3 lit din Legea 98/2016

Durata contract: de la data semnarii contractului pana la 31.12.2023 cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni conf art. 165 HG 395/2016.

Termen depunere oferte:28.06.2023

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2023-06-22
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2023-06-22
Download this file (formulare Dezinfectanti 2023.doc)formulare Dezinfectanti 2023.doc[ ]2023-06-22
Download this file (Model Contract Dezinfectanți.docx)Model Contract Dezinfectanți.docx[ ]2023-06-22