Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL denbutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atasat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 09.06.2021, ora 15.00 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ și pe siteul www.daspn.ro

 

 

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi,  07.06.2021, ora   15.30    la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

 

Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]66 kB

 

 

 

 

Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 in sala de festivitati din cadrul Liceului Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra Neamt.

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]23 kB

 

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  04.06.2021, ora 13.00.  Se pot prezenta la proba interviu candidații care au  obţinut  peste 50 de puncte si au fost declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă.

 

 

 Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei, astăzi 03.04.2021, ora 10.00.  Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. Se pot prezenta la proba interviu doar candidatii declarati ADMIS la proba scrisa. Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 5.

Attachments:
Download this file (PV rezultate proba scrisa.pdf)PV rezultate proba scrisa.pdf[ ]259 kB

 

     

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 02.06.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

 

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  02 Iunie 2021,  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea pentru perioadă nedeterminată  a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante  de asistent medical generalist (PL) grad debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

 

            Condiţii specifice de participare la concurs:

-          diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;  

-          certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil la data concursului și  adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

-          vechimea în specialitate: nu este necesară;

 

     Calendarul concursului:

proba selecției dosarelor de participare la concurs – în data de  25.05.2021 /26.05.2021;

proba scrisă - în data de  02.06.2021 , ora 10.00;

proba interviu – data și ora pentru se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs –  24.05.2021 , ora 16.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Attachments:
Download this file (Anunt concurs amg.pdf)Anunt concurs amg.pdf[ ]232 kB
Download this file (Bibliografie amg.pdf)Bibliografie amg.pdf[ ]209 kB
Download this file (Fisa post amg.pdf)Fisa post amg.pdf[ ]401 kB

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  de 20.04.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 27.04.2021 (proba scrisă)și 29.04.2021 ( contestație la proba scrisă)  pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de referent(M) debutant  în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Comunicare, Secretariat și Registratură

 

 

 

 

 

          Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care a avut loc în data de 27.04.2021, ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț este detaliat în documentul atașat.

            Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  29.04.2021, ora 13.00. 

 

 

 

 

Rezultatele probei scrise  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de de Referent,  studii M, grad debutant, perioadă nedeterminată în cadrul  Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură organizat în data de 27.04.2021,  ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț sunt detaliate in documentul atasat.

Pentru a fi declarați“ADMIS”  la proba scrisă  candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de puncte. Doar candidații declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă  se pot prezenta la proba interviului.

Eventuale constestații la proba scrisă se pot depune la registratura instituţiei în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor,   respectiv până la data de 29.04.2021, ora  11.30. Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi 28.04.2021, ora 11.30 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care va avea loc în data de 27.04.2021,  ora 10.00.

Proba scrisă la concursul din data de 27.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  30.03.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 06.04.2021 (proba scrisă)și 12.04.2021 ( proba interviu)  pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de execuție de asistent medical generalist PL  ( asistent medical generalist PL principal, asistent medical generalist PL,  asistent medical generalist PL debutant ) în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Asistență Medicală Școlară.

 

Attachments:
Download this file (Centralizator final - concurs amg.pdf)Centralizator final - concurs amg.pdf[ ]268 kB

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Asistent medical generalist (PL) debutant și unui post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartimentului Asistență  Medicală Școlară.

 

 

Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist( asistent medical generalist, grad debutant, asistent medical generalist, asistent medical generalist, grad principal) în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară care a avut loc în data de 06.04.2021, ora 10.00.

 

 

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei(3)  posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal, asistent medical generalist (PL), asistent medical generalist (PL) debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 06.04.2021, ora 10.00.

 

Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei, astăzi 07.04.2021, ora 11.00. Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. Se pot prezenta la proba interviu doar candidatii declarati ADMIS la proba scrisa.

Proba interviului are loc in data de 12 aprilie 2021, incepand cu ora 08.30 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

             Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de: 

1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal,

1 post de asistent medical generalist (PL),

1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 06.04.2021, ora 10.00 are loc în

                sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza”, str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

              Rezultatele  selecției dosarelor  de  înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare

la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante

de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent medical

generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară care va avea loc în data de 06.04.2021,  ora 10.00.

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție

vacante de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent

medical generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 06.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de

festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza”

 , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

Attachments:
Download this file (PV. selectie dosare.pdf)PV. selectie dosare.pdf[ ]313 kB

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent, grad debutant, studii M,în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normal a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Ø                        Afișare anunț: 05.04.2021

Ø                        Primirea dosarelor de concurs: 05.04.2021 – 16.04.2021, inclusiv, ora 14.00

Ø                       Selecția dosarelor de înscriere: 19.04.2021 – 20.04.2021

Ø                        Proba scrisă: 27.04.2021

Ø                        Proba interviu –în termen legal de 4 zile lucrătoarede la data susținerii probei scrise

 

 

 

           Rezultatele  selecției dosarelor  de  înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent medical generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară care va avea loc în data de 06.04.2021,  ora 10.00.

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent medical generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 06.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Attachments:
Download this file (PV. selectie dosare.pdf)PV. selectie dosare.pdf[ ]313 kB

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  06.04.2021 ( proba scrisă),  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, după cum urmează: 1 post asistent medical generalist grad debutant,  1 post asistent medical generalist, 1 post asistent medical generalist, grad principal.

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 37 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ anunță suspendarea, cu data prezentului anunț, a concursului de recrutare pentru ocuparea  a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (( un post de asistent medical generalist grad principal, un post asistent medical generalist, un post asistent medical  generalist, grad debutant) în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară programat inițial să se desfășoare în data de 01.04.2021 ( proba scrisă).

Reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului suspendat se va efectua conform prevederilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la o dată ce va fi comunicată ulterior.

 

 

 

Attachments:
Download this file (Anunt suspendare concurs .pdf)Anunt suspendare concurs .pdf[ ]75 kB

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  01.04.2021 ( proba scrisă),  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară, după cum urmează: 1 post asistent medical generalist grad debutant,  1 post asistent medical generalist, 1 post asistent medical generalist, grad principal.

 

 

Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL principal în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul anexat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a  municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 02.03.2021, ora 10.00 la sediul instituției,

 

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere  pentru concursul organizat pentru ocuparea a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad principal  in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Școlară care va avea loc în data de 02.03.2021, ora 10.00.

Attachments:
Download this file (Raport final.pdf)Raport final.pdf[ ]83 kB
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.docx)Rezultate proba interviu.docx[ ]15 kB