În vederea îmbunătățirii infrasctructurii serviciilor sociale acordate la nivel local, astăzi, 30 aprilie, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț lansează în dezbatere publică Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2024.

 

Până pe 10 mai 2024, furnizorii publici şi privaţi, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale sunt invitați să consulte și să propună proiecte care vizează creșterea calității serviciilor sociale oferite în prezent, cât și înființarea de noi servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi, din municipiul Piatra-Neamț

 

Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2024 poate fi consultat mai jos. Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră atât pe adresa de e-mail a instituției Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât și la registratura Direcției de Asistență Socială a muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

 

 

Attachments:
Download this file (Plan actiune DAS 2024.doc)Plan actiune DAS 2024.doc[ ]2024-04-30

 

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii 1 – 12 aprilie 2024.

 

În această perioadă s-au înregistrat 38 de solicitări, iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând cu 25 aprilie 2024, ora 10:00, până la data de 29 aprilie 2024, ora 14:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1, etajul 2 și vor fi soluționate în cursul zilei de 7 mai 2024.

 

Lista finală se va stabili de către comisia de analiză a solicitărilor și repartizare  a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Piatra-Neamț. Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante.

 

 Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

În perioada 𝟏 – 𝟏𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale. În cadrul acestei sesiuni se vor repartiza 11 locuințe sociale, situate în cartierul Speranța și Văleni.
Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:00 şi vineri, între orele 10:00-12:00. Lista documentelor necesare, modelul cererii și al declarațiilor, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare... .
Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037.

Începând de joi, 15 februarie, casieriile din Cartierul Speranța, în incinta Centrului de Cazare Temporară a Persoanelor fărăAdăpost și Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1, vor funcționa conform următorului program de lucru cu publicul:

 

Văleni

Luni - 8.00-16.30

Joi - 10.00-18.00

Vineri - 8.00-14.00

 

Speranța

Marți - 8.00-16.30

Miercuri - 8.00-16.30

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, conform programului:

Luni - Joi, între orele 12:00 - 16:00

Vineri, între orele 12:00 – 14:00;

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

              Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

 Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, aduce la cunoștința locuitorilor de pe de raza orașului, cu venituri reduse, intenția de a încheia un parteneriat cu Compania Județeană APA SERV SA , în vederea accesării unei finanțări, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, investiția 3 – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Întrucât pentru obținerea finanțării sunt necesare îndeplinirea cumulativă a unor cerințe, enumerate în Ghidul specific, persoanele eligibile trebuie să aibă în vedere următoarele:

a)      este persoană singură cu venituri reduse/ face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);

b)      are domiciliul într-o gospodărie neracordată/ nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității administrativ - teritorială care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi/ sau de canalizare, în baza unui contract de delegare a gestiunii;

c)       își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului ”Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/ sau de canalizare”, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor în vederea racordării/ branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă și / sau de canalizare;

d)      și-au exprimat acordul cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării / branșării care presupun intervenția pe terenul unde se va realiza investiția;

e)      și-au exprimat acordul în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

f)       și-au exprimat consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

g)      și-au exprimat angajamentul de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Totodată, imobilul/ terenul care fac obiectul proiectului ce urmează a fi depus, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

• să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

• să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești;

• să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

 

Având în vedere cele menționate, persoanele care doresc să se racordeze la sistemul public de apă și canalizare, sunt invitate în perioada 27.12.2023 – 23.01.2024, la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 să completeze cererea, iar după semnarea parteneriatul să depună următoarele documente:

• cerere;

• act de identitate solicitant;

• adeverință de venit pentru toți membrii familiei (adeverință ANAF pentru venituri, cupon de pensie, adeverință de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Ssocială, adeverință ajutor social);

• declarație privind componența familiei și alte acte doveditoare (certificate de naștere, certificate de căsătorie)

• extras din cartea funciară pentru imobilul de domiciliu unde este proprietar

• acordul notarial cu privire la participarea în cadrul Programului „Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare”, prin intermediul solicitantului de finanțare, respectiv acordul notarial cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților necesare de către solicitantul de finanțare pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor în vederea racordării/branșării gospodăriei în care locuiește la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare

• acordul notarial cu privire la realizarea de către solicitantul de finanțare a lucrărilor necesare racordării/branșării care presupun intervenții pe terenul unde se va realiza investiția;

• acordul notarial în legătură cu elaborarea, în numele său, de către solicitantul de finanțare, și transmiterea cererii de finanțare, precum și pentru încheierea contractului de finanțare cu AFM;

• consimțământul utilizatorului, dat în fața notarului public, privind prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresă gospodărie etc.);

• angajamentul utilizatorului, autentificat de notarul public, de a permite accesul neîngrădit solicitantului finanțării pe terenul pe care se va realiza investiția, precum și accesul autorităților, cu rol de verificare şi control, respectiv cu competențe în gestionarea fondurilor externe nerambursabile/ rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență, pe întreaga perioadă de valabilitate a Contractului de finanțare (atât pe perioada de implementare, cât și în perioada de durabilitate a proiectului).

 

Pentru informații suplimentare cu privire la Străzile din Municipiul Piatra – Neamț conectate la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și/ sau rețeaua de canalizare, vă rugăm să contactați Compania Județeană APA SERV SA la numărul de telefon: 0233 233340 sau la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii  1 – 10 noiembrie 2023.

 

În această perioadă s-au depus un număr total de 7 dosare pentru solicitare locuinte sociale tip MODUL (situate in cartierul Văleni II), iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând data de 13.11.2023, ora 8:30, până la data de 15.11.2023, ora 12:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1 și vor fi soluționate în cursul zilei de 15 noiembrie.

 

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

În perioada 1 – 10 noiembrie 2023, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale, situate pe strada Gheorghe Asachi și cartierul Văleni II.

 

Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare-locuinte-sociale

Venitul minim de incluziune (VMI) reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure aflate în situații de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț,  în calitate de furnizor de servicii sociale, aduce la cunoștința cetățenilor cu domiciuliul legal/ reședința sau care locuiesc efectiv pe raza orașului că, începând cu luna ianuarie 2024, ajutorul social și alocația de susținere a familiei vor fi înlocuite cu venitul minim de incluziune (VMI).

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 196/ 2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele din municipiul Piatra-Neamț care beneficiază în prezent de ajutor social și/sau alocație de susținere a familiei trebuie să depună, în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2023, documentația necesară pentru acordarea venitului minim de incluziune.

 

Toate informațiile necesare privind condițiile și procedura de obținere a venitului minim de incluziune începând cu luna ianuarie 2024, se găsesc accesând următorul link: https://www.daspn.ro/protectia-sociala/3066-acordarea-venitului-minim-de-incluziune-vmi

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț începe de miercuri, 4 octombrie,  sesiunea de primire a documentației pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2023 – martie 2024.

 

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care utilizează gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

 

Documentele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și trebuie să conțină următoarele documente:

cerere tip;

 - acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

 - documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de alte drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

 - certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a documentației, titularul cererii poate solicita la Biroul Registratură eliberarea certificatului de atestare fiscală, prin completarea unei cereri adresate Direcției de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

          - facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

       - certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

       - contract închiriere/ comodat/ concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriași/ comodatari, etc. Titularii cererilor de ajutoare la încălzire/ supliment de energie, care depun contractul de comodat la documentație, vor face dovada deținerii în proprietate a imobilului, de către comodant;

h)      - extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233 622 968, iar  modelul cererii, cât și alte informații, precum lista bunurilor care duc la excluderea acordării acestui ajutor, găsiți accesând următorul link: https://www.daspn.ro/protectia-sociala/2563-cereri-declaratie-pentru-ajutoare-incalzire

 

 

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor pentru repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii 3 – 21 iulie 2023.

 În această perioadă s-au înregistrat 112 solicitări, iar criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conform prevederilor Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

 Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 3 zile, începând cu 3 august 2023, ora 8:30, până la data de 7 august 2023, ora 16:00. Contestațiile se depun la sediul Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, situat la Mall Forum Center – str. Cuiejdi nr.1 și vor fi soluționate în cursul zilei de 8 august.

 Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2) sau mai jos:

În perioada 3 – 21 iulie 2023, Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, organizează sesiune de depunere și actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Cererile se vor depune la sediul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (etajul 2, clădirea Mall Forum Center), de luni până joi, între orele 10:00-14:30 şi vineri, între orele 10:00-12:00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

 ) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) alte acte ca fiind considerate necesare (copie certificat înmatriculare autovehicul).

 

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0786 550 037, iar modelul cererii, lista documentelor necesare, precum și alte informații suplimentare le găsiți accesând link-ul https://www.daspn.ro/serviciul-administrare-si-gestionare-locuinte-sociale

 

În perioada 27 iunie – 15 septembrie 2023, programul de lucru al casieriilor pentru plata chiriei și a utilităților la locuințele sociale, se modifică astfel:

-          Casieria din Cartierul Văleni, vila 40, apartament 1 va avea următorul program:

Luni: 8:00 - 16:30

Marți: 8:00 – 16:30

Joi: 10:00 – 18:00

 

-          Casieria din Cartierul Speranța, bloc H2 va avea următorul program:

Miercuri: 8:00 – 16:30

Vineri: 8:00 – 16:30

 

Plata chiriei și a utilităților se poate face și la:

* Casieria din Mall Forum Center, etaj 2 – Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, conform programului:

 Luni - Joi, între orele 9:00-14:30

 Vineri, între orele 9:00-12:00.

* De asemenea, plata se poate face și prin virament bancar:

Cont chirie: RO58TREZ49121A300530XXXX

Cont întreținere: RO93TREZ4915006XXX015472

 

Prin adoptarea H.G. nr. 368/ 2023 se modifică cuantumul, condițiile și mecanismul de acordare a sumelor forfetare, începând cu 1 mai 2023, pentru cetățenii străini și apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Familiile și persoanele singure aflați în această situație, vor primi un cuantum diferențiat pentru acoperirea cheltuielilor pentru cazare și hrană, respectiv:

– pentru primele 4 luni consecutive, suma va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/ lună pentru o familie, precum și dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/ lună pentru fiecare persoană;

– începând cu a 5-a lună până la finele lunii iunie 2024, vor primi doar 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie, sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

 

Cererile se depun de către reprezentantul familiei sau, după caz, de persoana singură majoră cu domiciliul declarat pe raza municipiului Piatra-Neamț, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să fie însoțite de următoarele documente:

a) copia permisului de ședere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de

Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;

c) documente doveditoare a îndeplinirii condițiilor, prevăzute expres în conținutul H.G. nr. 368/ 2023.

 

Pentru a beneficia de acest sprijin financiar, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– pentru prima lună, singura condiție impusă este ca străinul să fie beneficiar al protecției temporare.

– pentru următoarele 3 luni:

a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.

b) să aibă înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/ clase/ formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:

– în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau

– în calitate de audienți, sau

– să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.

– începând cu a 5-a lună până la finalul lunii iunie 2024:

a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;

b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.

 

Categoriile de persoane care nu necesită prezentarea documentelor doveditoare sus menționate sunt  cele care îndeplinesc următoarele condiții:

   a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

   b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

   c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

   d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, instituția responsabilă cu implementarea politicilor sociale la nivel local, s-a alăturat programului ROMACT, programul european destinat integrării romilor în societate prin facilitarea accesului la locuințe, educație și locuri de muncă. Programul ROMACT, dezvoltat de către Consiliul Europei și Comisia Europeană, urmărește să îmbunătățească capacitatea autorităților locale de a dezvolta și de a implementa planuri și proiecte pentru incluziune romilor. Fiind lansat încă din 2013 la nivelul Uniunii Europene, programul pentru incluziunea persoanelor de etnie romă a fost implementat, până în prezent, în 6 state și peste 180 de municipii.

 

Prima etapă a consolidării relației de colaborare a constat în înaintarea unei scrisori de intenție pentru ca Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț să devină  partener, ca urmare a întâlnirii organizate în luna februarie 2023, la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț, unde reprezentanții ROMACT au prezentat beneficiile programului, punând în valoare experiența acumulată de-a lungul timpului.

 

Programul ajută autoritățile locale să îmbunătățească viața tuturor cetățenilor, inclusiv a romilor, prin evaluarea în comun a nevoilor, planificarea acțiunilor împreună cu toți cei implicați și facilitarea transpunerii acestor planuri în măsuri concrete. De interes și prioritar pentru instituția noastră este, în momentul de față, edictarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din municipiul Piatra-Neamț, în intervalul 2024 -2030, precum și elaborarea Planului local de acțiune pentru comunitățile de romi din municipiul Piatra-Neamț, în perioada 2024-2027.

 

Pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială a cetățenilor de etnie romă, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură accesul acestora la drepturile fundamentale, precum dreptul la locuință, la asistență socială și medicală, la educație și un loc de muncă, respectiv:

- 96 de persoane au fost încadrate pe piața muncii.

- aproximativ 1.100 de copii sunt susținuți în sistemul educațional prin programe de educație antepreșcolară, școlară, non-formală și informală;

- peste 80 de persoane de etnie roma cu vârsta între 11- 45 de ani au fost înscriși în cadrul programului „A Doua Șansă”;

- 45 de elevi beneficiază zilnic de proiectul de remediere școlară;

- peste 250 de persoane sunt găzduite în locuințe sociale;

- 300 de persoane beneficiază de supliment la plata facturilor și utilităților.

 

              

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială a acordat, pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023, 2.128 de ajutoare pentru  încălzire și 3.744 de suplimente de energie. De acest sprijin financiar au beneciat doar familiile care au realizat un venit mediu net lunar de 1.386 lei/ membru  și persoanele singure care au realizat un venit net de până la 2.053 lei, cu respectarea tuturor condițiilor de acordare prevăzute în legislația națională.

 

În ceea ce privește ajutorul pentru încălzire, s-au înregistrat:

-          -143 cereri pentru încălzire folosind energia electrică, din care 129 au fost aprobate și 14 respinse;

-          -1.707 cereri pentru încălzire folosind gaze naturale, din care 1.527 au fost aprobate și 180 respinse;

-          - 608 cereri pentru încălzire folosind combustibili solizi/ petrolieri, din care 472 au fost aprobate și 136 respinse.

Cererile au fost respinse deoarece din documentele depuse sau în urma anchetelor sociale efectuate, s-a constatat neîndeplinirea condițiilor de elibigilitate.

 

Pentru acordarea suplimentului de energie, s-au înregistrat:

-          -1.837 cereri, depuse și aprobate pentru energie electrică;

-          -1.462 cereri, depuse și aprobate pentru gaze naturale;

-          - 445 cereri, depuse și aprobate  pentru combustibili solizi/ petrolieri.

 

                   

 

 

 

Direcția de Asistența Socială a municipiului Piatra-Neamț, prin implementarea proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, SMIS 129792, anunță procedura de înscriere a copiilor, cu vârste cuprinse între 3-18 ani, la Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii și Centrul de Zi pentru Preșcolari Castani.

 

Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii oferă copiilor de vârstă școlară cadrul necesar desfășurării unor activități prin care să își dezvolte aptitudinile necesare pentru un stil de viață independent. Activitățile implementate de către echipa multidisciplinară, urmăresc creșterea accesului la educație, dezvoltarea socio-emoțională, precum și dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

 

În cadrul Centrului de Zi pentru Preșcolari Castani se asigură servicii educaționale integrate pentru copiii de vârstă preșcolară, care provin din medii sociale defavorizate aflați în risc de exclusiune socială, iar echipa multidisciplinară adaptează activitatea educațională în funcție de nevoile identificate.

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește prin implementarea acestui proiect să prevină riscul de excluziune socială a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate, asigurând servicii integrate la standarde europene, concretizate prin activități educativ/ recreative, activități de socializare și integrare socială adaptate la nevoile grupului, activități medicale de îngrijire igienico-sanitare și consiliere individuală și de grup. De asemenea, în cadrul ambelor centre se organizează periodic întâlniri cu părinții beneficiarilor pentru dezvoltarea abilităților parentale și îmbunătățirea comunicării intrafamiliale, ceea ce conduce implicit la îmbunătățirea relațiilor interumane și integrarea normelor și regulilor stabilite de comunitate, prevenind astfel dependența socială și comportamemntele abuzive.

 

Proiectul „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri, SMIS 129792”, cu perioadă de implementare cuprinsă între 25 mai 2020 – 24 august 2023, este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4.254.522,64 lei.

 

Dosarele pentru înscrierea copiilor în cadrul centrelelor se pot depune de către reprezentanții legali, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Lista documentelor necesare înscrierii și alte informații le puteți găsi accesând link-urile și  sau la numerele de telefon 0233 622 968 și 0748 146 754.

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială începe de luni, 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯, distribuirea pachetelor cu alimente acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), la Depozitul Local de pe strada Izvoare, nr. 151K (cartier Speranța), conform programului de funcționare 𝐋𝐔𝐍𝐈 - 𝐉𝐎𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟔:𝟎𝟎 și 𝐕𝐈𝐍𝐄𝐑𝐈, între 𝐨𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟎𝟖:𝟑𝟎𝟏𝟒:𝟎𝟎.

Perioada de distribuire a pachetelor cu alimente este stabilită prin OUG nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, astfel:

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝟰𝟱 𝗱𝗲 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, respectiv intervalul 𝟯 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝟭𝟳 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, pentru familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 și familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010;

- 𝘁𝗶𝗺𝗽 𝗱𝗲 𝟭𝟱 𝘇𝗶𝗹𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, începând cu ziua lucrătoare următoare celei de finalizare a distribuirii pe listele iniţiale, respectiv 𝟭𝟴 𝗺𝗮𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗮𝗻𝗲𝗹𝗲 𝗶̂𝗻𝗰𝗮𝗱𝗿𝗮𝘁𝗲 𝗶̂𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝗽 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝘁 𝘀̦𝗶 𝗴𝗿𝗮𝘃, iar pachetele se acordă în limita stocului disponibil.

Pachetele cu alimente conțin următoarele produse:

️5 kg făină de grâu,

️4 kg mălai,

️0,8 kg paste făinoase,

️4 litri ulei,

️2 kg zahăr,

️4 kg orez,

️5 conserve de vită (1,5 kg),

️3 conserve carne de porc (0,9 kg),

️5 conserve pate ficat (1 kg),

️1 borcan gem fructe (0,36 kg),

️1 borcan gem fructe dietetic (0,36 kg),

️2 borcane compot fructe (1,44 kg).

Eliberarea pachetelor se va face către titularului beneficiului acordat, în baza prezentării actului de identitate valabil, verificarea identităţii persoanei pe listă şi a semnării de primire a pachetului de alimente. În cazul persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav, se prezintă și o copie după certificatul de handicap.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamt, Serviciul Asistență Socială, din str. dr. Dimitrie Ernici nr. 3, tel. 0233.218.991 – interior 135.

 

                       

Începând cu luna februarie, până în luna iulie 2023, locuitorii municipiului Piatra-Neamț se pot testa gratuit, la cabinetele medicilor de familie afiliați programului Livero 2 - EST , în vederea prevenirii, depistării precoce, diagnostic și prescrierea tratamentului pacienților care au fost depistați pozitivi cu infecții virale cu virusurile hepatice B/D și C.
Campania LIVE(RO)2-EST este un program al Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Asociaţiei Române Anti-Sida (ARAS) și al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” Iași, care constă în furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice, secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C, din regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est.
Proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est - LIVE(RO)2 - EST”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se derulează până la finalul anului 2023 și are o valoare totală 52,397,520.56 lei, din care valoarea cofinanțării UE 51,661,021.53 lei.
Mai jos găsiți harta medicilor afiliați acestei campanii.
 

În vederea îmbunătățirii infrasctructurii serviciilor sociale acordate la nivel local, astăzi, 18 ianuarie, Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț lansează în dezbatere publică Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023.

 

Timp de 30 de zile, furnizorii publici şi privaţi, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor de servicii sociale sunt invitați să consulte și să propună proiecte care vizează creșterea calității serviciilor sociale oferite în prezent, cât și înființarea de noi servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi, din municipiul Piatra-Neamț

 

Planul de  acţiune privind serviciile sociale administrate şi  finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamţ pentru anul 2023 poate fi consultat mai jos. Așteptăm propunerile și sugestiile dumneavoastră atât pe adresa de e-mail a instituției Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cât și la registratura Direcției de Asistență Socială a muncipiului Piatra-Neamț, din str. Stefan cel Mare, nr.5.

                            

 

Attachments:
Download this file (Plan  actiune DAS 2023.doc)Plan actiune DAS 2023.doc[ ]2023-01-18

Direcția de Asistență a municipiului Piatra-Neamț, în urma apelului lansat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13 – Reforme Sociale, a depus la finalul săptămânii trecute proiectul „Centrul de zi pentru susținerea copiilor cu dizabilități”, în vederea obținerii unei finanțari nerambursabile pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea unui spațiu dezafectat, din zona Văleni.

Clădirea situată în strada Aleea Tineretului, nr. 7, din municipiul Piatra-Neamț va fi inclusă într-o rețea de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, în care 42 de copii cu dizabilități, din comunitatea locală, vor putea beneficia de servicii sociale de specialitate, precum:

terapiile recuperatorii de tip kineto;

terapie comportamentală și ocupațională;

logopedie și educație informală si nonformală;

recreere-socializare și consiliere;

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională;

servicii de consiliere și educare pentru părinți.

Valoarea totală a investiției este de 3.886.731,60 lei, din care finanțarea acordată prin PNRR va fi de 1.943.188,87 lei, iar Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va contribui cu suma de 2.574.580,70 lei.

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț urmărește creșterea gradului de integrare socială a copiilor cu dizabilități expuși riscului de a fi separați de familiei, prin înființarea unui centru de zi destinat reabilitării funcționale a acestora.

            

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, de tip modul, aferente sesiunii de depunere, organizată în perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, începând de miercuri, 4 ianuarie, până marți, 10 ianuarie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

În perioada 5 decembrie 2022 – 3 ianuarie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, organizează sesiune de depunere sau actualizare dosare pentru locuințele sociale, de tip modul, situate pe strada Gheorghe Asachi.

Dosarele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate pe ultimele 12 luni pentru fiecare membru de familie major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) Decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând următorul link:

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii sociale tuturor categoriilor de persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura un adăpost și care au domiciliul/ reședința pe raza municipalității. Prin Centrul de Cazare Temporară a Persoanelor fără Adăpost, din cartierul Speranța, celor aflați în nevoie li se acordă găzduire pe perioadă determinată, asociată cu acordarea unor servicii de consiliere şi de reinserţie sau reintegrare socială, în concordanţă cu nevoile individuale identificate.

Pentru a veni și mai mult în sprijinul persoanelor fără adăpost, începând cu acest sezon rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023, Primăria municipiului Piatra-Neamț a acordat sumele necesare pentru ca  aceștia să primească în fiecare seară la sosirea în centru și servicii de hrană, care constau în acordarea unei cine, pregătite prin Serviciul de Cantină Socială al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

Întrucât suntem aproape de jumătatea primei luni din sezonul rece, iar temperaturile din timpul nopții au început să scadă simțitor, Direcția de Asistență Socială face apel la comunitatea locală să semnaleze toate situațiile în care observă persoane adăpostite în spații deschise sau în locuri improvizate, la următoarele numere de telefon:

 𝟎𝟐𝟑𝟑.𝟔𝟐𝟐.𝟗𝟔𝟖 - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț;

 𝟎𝟕𝟓𝟗.𝟎𝟑𝟑.𝟏𝟕𝟎 - Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără Adăpost.

                                              

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, au întocmit clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, după evaluarea și soluționarea contestațiilor depuse.

Comisia Socială a aprobat clasamentul final privind repartizarea locuințelor sociale, urmând ca acesta să fie supus votului în plenul Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț. Contractele de locațiune se vor încheia după cele două etape, cu mențiunea ca persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale să-și fi îndeplinit obligații financiare restante.

Clasamentul final privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

 

 

 

Directia de Asistenta Sociala a mun Piatra Neamt intentioneaza sa atribuie direct contractul ,,Montaj sistem de supraveghere - Centru de cazare temporara a  persoanelor fara adapost din Piatra Neamt - Speranta”. Prezenta documentație de atribuire se regăseste si în catalogul electronic SEAP la rubrica Publicitate anunțuri sub nr. ADV 1322218/17.10.2022

Sursa de finantare: bugetul local

Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut conf art. 187 alin 3 lit a Legea 98/2016

Termen de depunere oferte: 24.10.2022 ora 12

Attachments:
Download this file (Anunt achizitie.pdf)Anunt achizitie.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Caiet de sarcini.pdf)Caiet de sarcini.pdf[ ]2022-10-17
Download this file (Draft Contract de lucrări .docx)Draft Contract de lucrări .docx[ ]2022-10-17
Download this file (Formulare.docx)Formulare.docx[ ]2022-10-17

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială în perioada 3 octombrie - 22 noiembrie, primește dosare pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței/ suplimentului de energie, aferent sezonului rece, respectiv noiembrie 2022 – martie 2023.

Beneficiază de acest ajutor familiile și persoanele singure care folosesc gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/ sau petrolieri pentru încălzirea locuinței, iar cuantumul lunar pentru ajutorul de încălzire se stabilește în funcție de venitul mediu net lunar. În cazul familiei, venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană şi de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Dosarele se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în str. Stefan cel Mare, nr.5., de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 și trebuie să conțină următoarele documente:

a)--cerere tip;

-acte de identitate( C.I., B.I, certificate de naștere, pentru toți membrii familiei);

-documente privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii: adeverință de salariat în care să fie specificat venitul net , inclusiv tichete de masă/ cupon de pensie / cupon de somaj / alte indemnizații (adeverință care să ateste dacă se beneficiază de altă drepturi de asistență socială, inclusiv din străinătate) – după caz;

-certificat de atestare fiscală pentru toți membrii familiei, privind bunurile mobile si imobile din proprietate, eliberat de Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț (clădirea Mall Forum Center, strada Cuejdi, nr. 1B, etaj 3). În vederea facilitării procesului de depunere a dosarelor, în baza unei cereri, certificatul de atestare fiscală se poate solicita și de la Biroul de Registratură;

-facturi utilități pentru solicitanții ajutorului la încălzirea locuinței/suplimentului de energie (factură gaze naturale/energie electrică). IMPORTANT: factura de la utilități trebuie să cuprindă toate informațiile cu privire la cod loc consum și cod de client;

-certificat înmatriculare auto pentru autoturisme/ motociclete;

-contract inchiriere, comodat,concesiune,etc. pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.;

-extras de cont ( pentru plata ajutoarelor cu combustibili solizi sau petrolieri/suplimentului la energie).

 

Inspectorii de specialitate ai Serviciului de Administrare și Gestionare Locuințe Sociale, din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț au finalizat procedura de evaluare a dosarelor depuse privind repartizarea locuințelor sociale, aferente sesiunii de depunere a dosarelor depuse în perioada august – septembrie 2022.

În această sesiune au fost disponibile spre repartizare 22 de locuințe sociale, pentru care s-au înregistrat 152 de cereri. Criteriile care au stat la baza stabilirii ordinii de prioritate a cererilor sunt prevăzute în Regulamentul privind serviciul public de administrare fond locativ, conforme cu prevederile Legii nr. 114/ 1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulteriore și a Normelor de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1275/ 2000.

Contestațiile privind punctajul obținut în urma evaluării pot fi depuse în termen de 7 zile, respectiv 12 – 20 octombrie, la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, cu termen de soluționare de 15 zile.

Astfel, contractele se vor încheia după perioada de soluționare a contestațiilor, dar numai după ce persoanele care au acumulat punctajul necesar repartizării unei locuințe sociale și-au îndeplinit obligații financiare restante. Clasamentul privind punctajul obținut în urma evaluării poate fi consultat mai jos, la avizierul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț și la avizierul Serviciului Administrare și Gestionare Locuințe Sociale (Mall Forum Center, etaj 2).

Anunț privind înscrierea copiilor la Creșa “Primii pași”

Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Socială, primește dosare pentru înscrierea copiilor de vârstă antepreșcolară în cadrul Creșei “Primii pași”

Dosarul trebuie sa conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura, cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicări/ anunțuri);

b) copie dupa actele de identitate ale parinților/ reprezentanților legali și, dupa caz, copie a hotarârii/ sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

c) certificatul de naștere al copilului în original și copie;

d) adeverința de angajat pentru fiecare dintre parinți/ reprezentanții legali, pentru tipul de program prelungit;

e) adeverința de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sanatos clinic;

f) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sanatații, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unitații;

g) adeverința de la AJOFM (pentru părinții care nu au loc de muncă dar se află în căutarea unui loc de muncă)

Grupul țintă al creșei este format din copii proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

­- copii proveniți din familii monoparentale;

-­ copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

­- copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate, în zone defavorizate și/sau aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate;

 - copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte au un nivel scăzut de educație;

 - copii cu părinți plecați în străinătate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente;

- sa aiba varsta cuprinsa intre 0-2 ani, respectiv copii de 3 ani neîmpliniți la data intrarii in creșă.

Dosarele se depun, doar de catre reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr.5, de luni pâna joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00 sau la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Creșa “Primii pași” funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială și are misiunea de a oferi servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor. Serviciile de educație sunt oferinte prin cei 4 educatori specializați, angajați ai instituției.

Toate serviciile acordate în cadrul Creșei “Primii pași” sunt gratuite.

Pentru stimularea participării grupului țintă la serviciile de educație timpurie antepreșcolară, se acordă subvenții pentru copiii antepreșcolari. Fiecare copil care frecventează programul Centrului de zi “Primii pași” va primi o subvenție de 1800 lei/an, cu respectarea anumitor condiții și anume, prezența zilnică. Subvențiile vor acoperi necesități precum cheltuieli pentru haine, cheltuieli cu deplasarea la centru.

Prin Centrul de zi „Primii pași”, Direcția de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț asigură servicii cu caracter social, medical și educațional, pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a 76 de copii de vârsta antepreșcolară care provin din medii sociale vulnerabile. Centrul este finanțat din Fondul Social European „Creșterea participării la învațamântul antepreșcolar prin înființarea Centrului de zi Primii Pași", cod SMIS 133203.

 

Attachments:
Download this file (CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc)CERERE inscriere cresa 2022 - 2023.doc[ ]2022-09-01

La inițiativa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Piatra Neamț, trei echipaje din cadrul Biroului Ordine Publică au participat, marți, 30 august 2022, la o acțiune de identificare a locuințelor sociale și a persoanelor care le ocupă, cu sau fără contracte de închiriere, în cartierul Văleni 1.

Agenții Poliției Locale Piatra Neamț au verificat 16 vile cu câte 4 apartamente și au legitimat 32 de persoane. Titularii contractelor de închiriere expirate au fost consiliați cu privire la documentele necesare pentru prelungire, fiind îndrumați ca în cel mai scurt timp, să le depună la sediul Direcției de Asistență Socială. Doi bărbați și o femeie care locuiau fără forme legale în trei dintre locuințele

controlate, au fost sancționați contravențional pentru lipsa cărților de identitate, conform O.G. 97/2005.

Având în vedere că în cadrul Direcției de Asistență Socială se desfășoară sesiunea de depunere a dosarelor de locuințe, precum și actualizarea contractelor expirate, cetățenii au fost informați despre aceste proceduri.

De asemenea, celor interesați li s-au oferit informații suplimentare, pentru o corecta întocmire a dosarelor.

Locatarilor li s-a adus la cunoștință faptul că, punctajele lor pentru deținerea locuințelor sociale depind și de condiția frecventării școlii de către minorii pe care îi au în întreținere.

                                  

 

În perioada 16 august – 15 septembrie 2022, Primăria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistență Socială organizează sesiune de depunere sau actualizare a dosarelor pentru locuințele sociale.

Cererile se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială – Biroul Registratură, din strada Ștefan cel Mare, nr. 5, de luni până joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00, împreună cu următoarele documente justificative:

a) cerere tip;

b) acte de identitate solicitant și membrii familiei (copie și original);

c) acte de stare civilă (certificat de căsătorie, sentință civilă de divorț, sentință civilă privind domiciliul minorului, etc.);

d) acte doveditoare privind veniturile realizate în ultimele 12 luni pentru fiecare membru al familiei, major (adeverinţă salariu, cupon pensie, indemnizatie handicap, dispoziție stabilire indemnizație/ stimulent de inserție pentru creșterea copilului, etc.);

e) certificat fiscal de la Direcția de Taxe și Impozite a municipiului Piatra-Neamț;

f) contract de închiriere (înregistrat la ANAF pentru cei care locuiesc cu chirie în regim privat sau contractul de închiere spațiu din fondul locativ de stat);

g) adeverinţă de la asociaţia de proprietari, după modelul prevăzut în Anexa 1.5 la Regulament, din care să reiesă suprafața utilă a construcției și numărul de persoane care contribuie la plata cheltuielilor comune;

h) certificate medicale care să ateste încadrare în grad de handicap sau gradul de invaliditate;

i) adeverinţă de elev, preşcolar sau adeverinţă medicală cu privire la incapacitatea de a urma o formă de învăţământ (pentru copiii aflați în întreținere);

j) actele de studii ale solicitantului;

k) certificat/ legitimație de veteran și văduve de război;

l) decizia de stabilire a calităţii de beneficiar şi a indemnizaţiei lunare conform prevederilor Decretului-Lege Nr. 118/1990 – Republicat, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și a Legii 341/2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;

m) documente care să ateste că solicitantul a beneficiat de o măsură de protecție specială;

n) declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declarații;

o) copie certificat înmatriculare autovehicul;

p) alte acte ca fiind considerate necesare.

*Se depun doar acele documente justificative care reflectă situația de vulnerabilitate a fiecărui solicitant de locuințe sociale.

*Copiile xerox ale documentelor solicitate se confruntă cu originalul aplicându-se sigiliul „Conform cu originalul” pe fiecare document în parte. Menţionăm că aceste documente sunt obligatorii în vederea stabilirii clasamentului cu ordinea de priorități a solicitanților de locuințe sociale destinate închirierii.

*Aparatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț va efectua ancheta socială pentru fiecare cerere, la domiciul declarat de solicitant.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0233/ 622.968, iar documentele necesare repartizării unei locuinţe sociale, cât și alte detalii, se pot găsi accesând rubrica „Serviciul Administrare și Gestionare Locuințe Sociale”.