Situația dosarelor depuse în vederea acordării de servicii în cadrul Serviciului pentru educație timpurie antepreșcolară, pentru anul școlar 2021-2022, pentru:

 - Creșa Centru,

 - Creșa Carpați,

 - Creșa Dărmănești,

 - Creșa "Primii Pași".

Attachments:
Download this file (Lista Cresa Carpati.pdf)Creșa Carpați[ ]79 kB
Download this file (Lista Cresa Centru.pdf)Creșa Centru[ ]243 kB
Download this file (Lista Cresa Darmanesti.pdf)Creșa Dărmănești[ ]71 kB
Download this file (Lista Cresa Primii Pasi.pdf)Creșa \"Primii Pași\"[ ]198 kB

 

 

 

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 5 organizează  concurs de promovare pentru ocuparea  funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu, gradul II în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.        

Afișare anunț:  16.08.2021;

Perioada de depunere a dosarelor: 16.08.2021 –06.09.2021;

Selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Proba scrisă – 16.09.2021,  ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

 Pentru detalii vă rugăm să accesați documentele anexate.

REZULTATELE PROBEI INTERVIU

pentru concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic, în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 03.08.2021 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia pentru care

candidează

Punctaj obținut la proba interviu

Rezultat

 
 
 

1

NR. DOSAR 19548/19.07.2021

Paznic

73.66  PUNCTE

ADMIS

 
 
 

  

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi, 03.08.2021, ora 12.00 la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro.

 Eventualele contestaţii se pot depune in termen de 24 de ore de la data şi ora afişării.

REZULTATELE PROBEI SCRISE

pentru   concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 30.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Punctaj obținut la proba scrisă

Rezultat

1.

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

86,00

Admis

2.

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

6,00

Respins

 

Rezultatul verificării şi analizei lucrărilor  se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 30.07.2021, ora 14.00.  Candidații care au obținut peste 50 de puncte au fost declarați « Admis» la proba scrisă și se pot prezenta la proba interviului.

Candidații nemulţumiţi de rezultatele obținute la proba scrisă  pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi  lucrătoare de la data afisarii rezultatului probei scrise la registratura instituției, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviului se  susține întru-un termen de maxim 4 zile lucrătoare de la sustinerea probei scrise.

REZULTATELE PROBEI FIZICE – PROBA ELIMINATORIE

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de PAZNIC -  în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 29.07.2021,  ora 10.00

Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcția pentru care

candidează

Rezultat

1.

Apalaghie Ioan

Nr. 19311

Paznic

Respins/

 Neprezentat

2.

Grigore  Gheorghe

 Nr. 19625

Paznic

Admis

3.

Munteanu Viorel Stefan

Nr. 19548

Paznic

Admis

 Rezultatele obținute la proba sportivă se publică la avizier și pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 29.07.2021, ora 16.30.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță susținerea probei fizice pentru concursul organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,

din data de 29.07.2021, ora 10.00

Proba fizică privind evaluarea performanțelor fizice a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea  unui (1)  post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din data de 29.07.2021se va desfășura după cum urmează:

  1. Alergare proba de viteză-pe distanța de 50 m.
  2. Alergare proba de rezistență – pe distanța de 1000 m pe candidații- barbați, respectiv  800 m pentru candidații-femei.

 IMPORTANT:

·   Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminiatoriu

·  Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

·   Probele se sustin în aceeași  zi, în următoarea ordine: alergare-viteză și alergare-rezistență.

·  Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau treining).

·   Este declarat "Promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs.

·    Baremele la probele de alergare de viteză și de rezistență se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanțelor fizice: Clubul Sportiv Ceahlaul, Str. Ștefan cel Mare 53PIATRA NEAMT.

 ! Candidații care nu se vor prezenta la data, ora și locația indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice vor fi declarați neprezentați și vor fi eliminați din concurs.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , str. Ștefan cel Mare, nr. 5, tel. 0233 622 968.  

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Detalii în link-urile de mai jos:

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță susținerea probei fizice pentru concursul organizat în vederea ocupării unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,

din data de 29.07.2021, ora 10.00

Proba fizică privind evaluarea performanțelor fizice a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea  unui (1)  post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI din structura Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din data de 29.07.2021se va desfășura după cum urmează:

  1. Alergare proba de viteză-pe distanța de 50 m.
  2. Alergare proba de rezistență – pe distanța de 1000 m pe candidații- barbați, respectiv  800 m pentru candidații-femei.

 IMPORTANT:

·   Verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminiatoriu

·  Toate probele sunt obligatorii. Nesusținerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

·   Probele se sustin în aceeași  zi, în următoarea ordine: alergare-viteză și alergare-rezistență.

·  Probele se execută în ținută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau treining).

·   Este declarat "Promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs.

·    Baremele la probele de alergare de viteză și de rezistență se stabilesc pe grupe de vârstă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanțelor fizice: Clubul Sportiv Ceahlaul, Str. Ștefan cel Mare 53, PIATRA NEAMT.

 ! Candidații care nu se vor prezenta la data, ora și locația indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanțelor fizice vor fi declarați neprezentați și vor fi eliminați din concurs.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț , str. Ștefan cel Mare, nr. 5, tel. 0233 622 968.  

 

 

REZULTATELE SELECTĂRII DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

din data de 29.07.2021,  ora 10.00

 

Nr. crt.

Număr înregistrare dosar/data

Funcţia pentru care candidează

Rezultat

Observaţii

1.

Tudor Daniel

Nr. 19300/ 15.07.2021

Paznic

RESPINS

Aviz psihologic – expirat (conditii specifice necesare ocuparii postului)

2.

Apalaghie Ioan

Nr. 19311/15.07.2021

Paznic

ADMIS

 

3.

Munteanu Viorel Stefan

Nr. 19548/19.07.2021

Paznic

ADMIS

 

4.

Grigore  Gheorghe

Nr. 19625/20.07.2021

Paznic

ADMIS

 

  

Rezultatul verificării şi analizei dosarelor se publică la avizier si pe site-ul instituţiei, www.daspn.ro, în data de 21.07.2021, ora 16.30.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba fizică la concurs din data de 29.07.2021, ora 10.00 are loc la Sala Polivalentă , str. Mihai Viteazu,  Piatra Neamț.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă reamintește că, începând cu data de 05 iulie și până la data de 30 iulie 2021 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi);

b) copie după certificatul de naştere al copilului;

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată.

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul creşelor:

- copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 30.07.2021 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 02.08 - 13.08.2021 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

Menționăm că pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021- iulie 2022 vor fi disponibile, în prima etapă  90 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru 30 de locuri,

- Creșa Dărmănești 30 locuri,

- Creșa Carpați 30 locuri.

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț

anunță organizarea în data de 29 iulie 2021 ora 10.00 a  concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui (1) post contractual de execuție vacant de paznic în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI

I. Probe stabilite  pentru concurs:

1. Proba selecției  dosarelor de participare la concurs: 21.07.2021/22.07.2021

2. Proba fizică – probă eliminatorie: 29 iulie 2021, ora 10.00.

3. Proba  scrisă;  30 iulie 2021, ora 10.00.

4. Proba interviu; data și ora se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 20.07.2021, ora 16,30.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 II. Condiții generale de participare la concurs:

a. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România;

b. cunoaște limba romană, scris și vorbit;

c. are vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d. are capacitate deplină de exercitiu;

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime conform cerințelor postului scos la concurs;

g. nu a fost condamnată definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori  contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni savârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

III. Condiții specifice necesare  ocupării postului contractual vacant (paznic):

a. minim studii generale;

b. atestatul profesional pe baza certificatului de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază, în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

c. aviz psihologic – apt pentru profesia de paznic;

d. cerințe vechime în profesie:  minim 1 an vechime;

Concursul va consta în susținerea unei probe fizice – probă eliminatorie, probe  scrise și  proba  interviu.

IV. Dosarul de înscriere la concurs:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, camera 5, la adresa str. Ștefan Cel Mare, nr. 5, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, până în data de 20 iulie 2021, ora 16.30.  

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Executiv al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț ( formular de la Biroul de Resurse Umane, Juridic, SSM );

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă   identitatea, potrivit legii, după caz ;

c) copia documentelor care atestă nivelul studiilor și a oricăror alte specializări şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă  îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituţia publică;

d) atestat profesional (certificat de absolvire a cursurilor de calificare profesională pentru executarea activităților de pază, în conformitate cu prevederile Cap. V, Secțiunea a 2 a, Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp din Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);

e) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea in meserie (unde este cazul) și/sau in specialitatea studiilor; ( după data de 01.01.2011 în copie și raportul Revisal);

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverință de integritate comportamentală sau declaraţie pe propria răspundere că nu a săvârșit infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane asupra minorilor, cu  dovada depunerii solicitării adeverinței, pînă la eliberarea documentului oficial;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, avizul psihologic- apt pentru profesia de paznic;

i) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numele, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanătății. În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar  cel mai târziu până la data desfașurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs — Birou Resurse Umane, Juridic, SSM.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, telefon 0233622968 sau 0786550031— Birou Resurse Umane,  Juridic,  SSM, camera 5.

Condiții de participare și bibliografia de concurs se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț și pe site-ul instituției www.daspn.ro.

Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, anunță:

În perioada 05 iulie - 30 iulie 2021 se primesc dosarele pentru înscrierea la creșele din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021 – iulie 2022.

Dosarele pentru înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ- BIROUL REGISTRATURĂ, în Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.5 sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Dosarul trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere (formularul este disponibil atât la registratura direcției cât și pe site-ul: www.daspn.ro la secțiunea comunicari/anunturi);

b) copie după certificatul de naştere al copilului;

c) copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);

d) dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

e) adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;

f) fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Condițiile de acces/ admitere în creșe sunt următoarele:

- copiii din municipiul Piatra Neamț, ai căror părinți/ reprezentanți legali au domiciliul legal pe raza municipiului Piatra Neamț;

- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani; în situația în care copilul împlinește vârsta de 3 ani, în timpul anului școlar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani în situația în care niciunul dintre părinți nu se află în concediu pentru creșterea copilului;

- copiii care nu au probleme de sănătate care să-i facă incompatibili cu colectivitatea;

- copiii care provin din familii care se află în situația de dificultate conform prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/ 2011, republicată.

Nu pot beneficia de servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul creşelor:

- copiii ai căror părinţi nu au domiciliul pe raza municipiului Piatra Neamţ;

- copiii pentru care medicul de familie nu eliberează adeverință medicală cu textul “sănătos clinic și apt pentru intrare în creșă/colectivitate”;

- copiii ai căror părinţi refuză să aducă alte documente doveditoare suplimentare, privind situaţia familială, starea de sănătate a membrilor familiei, veniturile şi domiciliul acestora;

- copiii până la împlinirea vârstei de 1 (un) an sau 2 (doi) ani, ai căror părinţi se află în concediu pentru creşterea copilului (în funcţie de opţiunea aleasă, conform OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru creşterea copiilor, pentru care se solicită şi înscrierea la creşă).

Se vor primi dosare pentru înscrieri și după data de 30.07.2021 dar acestea vor fi supuse spre analiză, respectând criteriile de departajare și vor fi declarate admise doar în situația în care vor fi locuri disponibile în creșe.

Analiza dosarelor va avea loc în perioada 02.08 - 13.08.2021 conform Criteriilor de departajare/selecţie, anexate la anunț. Nu vor fi declarate admise dosarele incomplete la data depunerii.

Listele cu copii admiși vor fi afișate ulterior pe site-ul direcției, la sediul acesteia și la fiecare creșă din subordinea direcției.

Menționăm că pentru ciclul antepreșcolar septembrie 2021- iulie 2022 vor fi disponibile, în prima etapă  90 locuri, după cum urmează:

- Creșa Centru 30 de locuri,

- Creșa Dărmănești 30 locuri,

- Creșa Carpați 30 locuri.

Attachments:
Download this file (CERERE cresa noua septembrie 2021.doc)CERERE cresa noua septembrie 2021.doc[ ]109 kB

 

Rezultatele finale ale concursului de ocupare  a trei funcții de execuţie vacante de asistent medical generalist PL denbutant în cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală Şcolară au fost consemnate în tabelul atasat, respectând prevederile legale impuse de HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Tabelul cu rezultatele finale a fost afişat astăzi 09.06.2021, ora 15.00 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamţ și pe siteul www.daspn.ro

 

 

Tabelul cu rezultatele la proba interviu a fost afişat astăzi,  07.06.2021, ora   15.30    la sediul unităţii și pe site-ul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț www.daspn.ro. Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.  

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 

 

Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.pdf)Rezultate proba interviu.pdf[ ]66 kB

 

 

 

 

Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 in sala de festivitati din cadrul Liceului Economic Alexandru Ioan Cuza, Piatra Neamt.

 

Attachments:
Download this file (Anunt interviu.pdf)Anunt interviu.pdf[ ]23 kB

 

Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  04.06.2021, ora 13.00.  Se pot prezenta la proba interviu candidații care au  obţinut  peste 50 de puncte si au fost declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă.

 

 

 Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei, astăzi 03.04.2021, ora 10.00.  Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. Se pot prezenta la proba interviu doar candidatii declarati ADMIS la proba scrisa. Proba interviului are loc in data de 07.06.2021, incepand cu ora 12.00 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 5.

Attachments:
Download this file (PV rezultate proba scrisa.pdf)PV rezultate proba scrisa.pdf[ ]259 kB

 

     

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 02.06.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

 

            Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ anunță organizarea la data de  02 Iunie 2021,  ora 10:00 a concursului pentru  ocuparea pentru perioadă nedeterminată  a 3 (trei) posturi contractuale de execuţie vacante  de asistent medical generalist (PL) grad debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară.

 

            Condiţii specifice de participare la concurs:

-          diplomă de şcoală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997;  

-          certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat și valabil la data concursului și  adeverință pentru participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;

-          vechimea în specialitate: nu este necesară;

 

     Calendarul concursului:

proba selecției dosarelor de participare la concurs – în data de  25.05.2021 /26.05.2021;

proba scrisă - în data de  02.06.2021 , ora 10.00;

proba interviu – data și ora pentru se vor stabili în termenul legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și se va afișa odată cu rezultatele acesteia.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs –  24.05.2021 , ora 16.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

 

Attachments:
Download this file (Anunt concurs amg.pdf)Anunt concurs amg.pdf[ ]232 kB
Download this file (Bibliografie amg.pdf)Bibliografie amg.pdf[ ]209 kB
Download this file (Fisa post amg.pdf)Fisa post amg.pdf[ ]401 kB

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  de 20.04.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 27.04.2021 (proba scrisă)și 29.04.2021 ( contestație la proba scrisă)  pentru ocuparea unui post contractual de execuție vacant de referent(M) debutant  în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Comunicare, Secretariat și Registratură

 

 

 

 

 

          Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care a avut loc în data de 27.04.2021, ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț este detaliat în documentul atașat.

            Rezultatul contestaţiei la proba scrisă a fost afişat la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi  29.04.2021, ora 13.00. 

 

 

 

 

Rezultatele probei scrise  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de de Referent,  studii M, grad debutant, perioadă nedeterminată în cadrul  Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură organizat în data de 27.04.2021,  ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț sunt detaliate in documentul atasat.

Pentru a fi declarați“ADMIS”  la proba scrisă  candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de puncte. Doar candidații declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă  se pot prezenta la proba interviului.

Eventuale constestații la proba scrisă se pot depune la registratura instituţiei în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor,   respectiv până la data de 29.04.2021, ora  11.30. Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi 28.04.2021, ora 11.30 .

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de referent (M) grad debutant în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură care va avea loc în data de 27.04.2021,  ora 10.00.

Proba scrisă la concursul din data de 27.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza” , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

Centralizator final cu privire la concursul din data de  30.03.2021 (proba selecției dosarelor de concurs), 06.04.2021 (proba scrisă)și 12.04.2021 ( proba interviu)  pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de execuție de asistent medical generalist PL  ( asistent medical generalist PL principal, asistent medical generalist PL,  asistent medical generalist PL debutant ) în cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, Compartiment Asistență Medicală Școlară.

 

Attachments:
Download this file (Centralizator final - concurs amg.pdf)Centralizator final - concurs amg.pdf[ ]268 kB

 

 

Rezultatele probei interviu pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de Asistent medical generalist (PL) debutant și unui post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartimentului Asistență  Medicală Școlară.

 

 

Rezultatele contestației la proba scrisă pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea  a trei posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist( asistent medical generalist, grad debutant, asistent medical generalist, asistent medical generalist, grad principal) în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară care a avut loc în data de 06.04.2021, ora 10.00.

 

 

 

 

Rezultatele probei scrise pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării a trei(3)  posturi contractuale de execuție vacante de asistent medical generalist (PL), grad principal, asistent medical generalist (PL), asistent medical generalist (PL) debutant în cadrul Compartimentului Asistență Medicală Școlară din structura Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, organizat în data de 06.04.2021, ora 10.00.

 

Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei, astăzi 07.04.2021, ora 11.00. Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise. Se pot prezenta la proba interviu doar candidatii declarati ADMIS la proba scrisa.

Proba interviului are loc in data de 12 aprilie 2021, incepand cu ora 08.30 la sediul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt.

             Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante de: 

1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal,

1 post de asistent medical generalist (PL),

1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 06.04.2021, ora 10.00 are loc în

                sala de festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza”, str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

              Rezultatele  selecției dosarelor  de  înscriere pentru îndeplinirea condiţiilor de participare

la  concursul de recrutare  organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție vacante

de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent medical

generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară care va avea loc în data de 06.04.2021,  ora 10.00.

               Proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale de execuție

vacante de: 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional principal, 1 post de asistent

medical generalist (PL), 1 post de asistent medical generalist (PL) grad profesional debutant în cadrul

Compartimentului Asistenţă Medicală Şcolară din data de 06.04.2021, ora 10.00 are loc în sala de

festivități din cadrul Liceului Tehnologic Economic – Administrativ „Alexandru Ioan Cuza”

 , str.  Alexandru Lăpușneanu 24, Piatra Neamț.

Attachments:
Download this file (PV. selectie dosare.pdf)PV. selectie dosare.pdf[ ]313 kB

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, funcție contractuală de execuție de referent, grad debutant, studii M,în cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normal a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Ø                        Afișare anunț: 05.04.2021

Ø                        Primirea dosarelor de concurs: 05.04.2021 – 16.04.2021, inclusiv, ora 14.00

Ø                       Selecția dosarelor de înscriere: 19.04.2021 – 20.04.2021

Ø                        Proba scrisă: 27.04.2021

Ø                        Proba interviu –în termen legal de 4 zile lucrătoarede la data susținerii probei scrise