Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamț vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectivul: Asistenţă şi întreţinere echipament tehnic informatic, cod CPV - 72611000-6 – Servicii de asistenţă tehnică informatică ( rev. 2)

Attachments:
Download this file (Caiet de sarcini.doc)Caiet de sarcini.doc[ ]2016-03-17
Download this file (Detalii anunţ.doc)Detalii anunţ.doc[ ]2016-03-17
Download this file (Contract cadru.doc)Contract cadru.doc[ ]2016-03-17
Download this file (Formulare.doc)Formulare.doc[ ]2016-03-17
Download this file (Fişă de date.doc)Fişă de date.doc[ ]2016-03-17

 

Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt scoate la concurs in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare, doua posturi de medic Medicina generala  in cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara.  

 

Concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de executie vacant, pentru perioada nedeterminata de Asistent medical generalist - PL debutant din cadrul Compartimentului de Asistenta Medicala Scolara - Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt. 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

       Primăria Piatra Neamţ primeşte cereri pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță, acordate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

       Legea promovează prezența la grădiniță a copiilor între 3 și 6 ani, prin acordarea unui stimulent financiar sub forma unui tichet social de 50 de lei lunar. Stimulentul se acordă familiilor cu venituri lunare de până la 284 de lei pe membru de familie (2 x Venitul Minim Garantat pentru o persoană singură). Tichetele sociale vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite. Acordarea tichetelor sociale este condiționată de prezența regulată a copiilor la grădiniță. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 precizează că totalul absențelor motivate permise se calculează pe baza unui algoritm în care învoirile personale (maxim trei zile pe lună) și scutirile medicale nu pot depăși 50% din numărul total de zile de grădiniță din luna respectivă.
        Stimulentul sub formă de tichet social pentru cel de-al doilea semestru al anului școlar 2015-2016, se acordă pe bază de cerere-declaraţie pe proprie răspundere completată de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal al copilului, cu suportul asistentului social acolo unde este cazul. Cererea - declaraţia pe propria răspundere este standard si se distribuie de la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț sau se poate descărca de pe site-ul instituției: www.daspn.ro.

          Acte necesare în vederea obţinerii tichetelor sociale pentru grădiniţă:

-          cerere - declaraţie pe propria răspundere, completată de către reprezentantul legal al copilului;

-          livretul de familie ( în original şi copie xeroxată), în cazul în care există;

-          acte de identitate pentru membrii familiei ( cărți de identitate, certificate de naștere- copii xeroxate);

-          acte doveditoare privind veniturile familiei, aferente lunii anterioare depunerii cererii (adeverinţă de venit, cupon pensie, mandate poştale, extrase de cont etc);

-          dovada înscrierii copilului la grădiniţă - adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar;

-          certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-          hotărâre judecătorească privind încredințarea minorului (copie xeroxată)

-          hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei (după caz);

-          hotărârea judecătorească de încuvinţare a adopţiei ( după caz);

-          dispoziţia conducătorului DGASPC sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată pentru măsura plasamentului( după caz);

-          hotărârea judectătorească de instituire a tutelei sau dispoziţia autorităţii tutelare ( după caz);

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută (după caz)

-          hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copilului ( după caz);

-          după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

         Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului, care nu realizează venituri trebuie să ataşeze la dosarul pentru acordarea stimulentului educaţional adeverinţa de venit eliberată de către  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ.

         Cererea împreună cu actele necesare pentru acordarea tichetelor în acest an şcolar trebuie depuse la Registratura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ, din str. Ștefan cel Mare nr.5, pâna pe data de 30 aprilie 2016.

Relații suplimentare la telefon: 0233. 622.968 sau 0748.146.754

                       

 

 

                                P. PRIMAR,

                         VICEPRIMAR DESEMNAT

 

                               DRAGOȘ CHITIC

 

Rezultate finale la concursul de recrutare în funcția contractuală de execuție vacantă, de Asistent medical comunitar în Compartimentul de Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț.

 

 Anunţ închiriere spaţiu pentru înfiinţarea unui Centru de Permanenţă.

Attachments:
Download this file (Anunt inchiriere spatiu.doc)Anunt inchiriere spatiu.doc[ ]2016-03-02

 

Afisare rezultate la proba interviu, din data de 01.03.2016, pentru ocuparea postului contractual de executie vacant de Asistent Medical Comunitar din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, Compartiment Asistenta Medicala Scolara.

Concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de Medic stomatolog din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din Compartimentul de Asistență Medicală Școlară se va desfășura după cum urmează:
- proba scrisă 21.03.2016, ora 09.30
- proba practică 24.03.2016, ora 09.30
Probele de concurs vor avea loc la sediul Decanatului Facultății de Medicină Dentară din cadrul U.M.F. "Gr. T. Popa - Iași", str. Universității, nr. 16, Iași, România.

Attachments:
Download this file (PROGRAM CONCURS MEDICI STOMATOLOGI.pdf)PROGRAM CONCURS MEDICI STOMATOLOGI.pdf[ ]2016-02-26

 

În urma expirării termenului de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Medic stomatolog din cadrul Compartimentului de Asistență Medicală Școlară, așa cum a fost publicat în ziarul Viața Medicală nr. 5 din 29.01.2016/ precizare, au fost admise următoarele dosare de participare la concurs:

 

Attachments:
Download this file (Dosare admise Medic Stomatolog.pdf)Dosare admise Medic Stomatolog.pdf[ ]2016-02-26

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ (JUDEȚUL NEAMȚ)

scoate la CONCURS

în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

·         un post de medic stomatolog la Compartimentul de Asistență medicală școlară;

 

·         un post de medic Medicină generală la Serviciul pentru educație timpurie antepreșcolară. 

Attachments:
Download this file (Bibliografie Medic Dentist.pdf)Bibliografie Medic Dentist.pdf[ ]2016-02-26
Download this file (Bibliografie medic.pdf)Bibliografie medic.pdf[ ]2016-02-26
Download this file (Anunt Viata Medicala + Precizare.pdf)Anunt Viata Medicala + Precizare.pdf[ ]2016-02-26

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț anunță organizarea în data de 16.03.2016, ora 10:00, a concursului de ocupare a postului public vacant de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Resurse Umane, Juridic, Sănătate și Securitatea Muncii.

 

Acte necesare in vederea obtinerii tichetelor sociale pentru grădinița

 

 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului.

 • livretul de familie ( în original şi copie), in cazul in care il poseda.

 • cartile de identitate a membrilor familiei in copii xeroxate

 • acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit net, cupon pensie,cupon alocaţie de stat, cupon somaj, cupon indemnizatie de crestere a copilului, cupon indemnizatie handicap, cupon ajutor social, mandat postal, extras de cont detaliat, etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii

 • dovada înscrierii copilului la grădiniţă – adeverinta eliberata de unitatea de invatamant prescolar

 • certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

 • certificatul de căsătorie;

 • hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

 • dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

 • hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

       Pentru parintii/reprezentantii legali ai copilului care nu realizeaza venituri:

        - Adeverinta de venit de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt pentru ambii soţi

        - Venitul net pe membru de familie: 284 lei

         Termen limita de depunere a declaratiilor pe propria raspundere: 30.04.2016

Attachments:
Download this file (pag5.jpg)pag5.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag4.jpg)pag4.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag3.jpg)pag3.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag2.jpg)pag2.jpg[ ]2016-02-26
Download this file (pag1.jpg)pag1.jpg[ ]2016-02-26