Primii pași pentru transformarea unei centrale dezafectate din Mărăței într-un centru de zi tip creșă

În data de 15 septembrie 2021 a avut loc Conferința de lansare a proiectului Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar prin înființarea Centrului de zi "Primii pași".

Evenimentul a fost organizat de reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, la sediul viitorului Centru de zi "Primii Pași", fosta Centrală termică  26 – spațiu dezafectat aflat în proprietatea Municipiului Piatra Neamț, str.Progresului nr.37.

Invitații au fost actori locali din domeniul asistenței sociale, publici și privați, împreună cu mass-media locală.

Acest proiect urmărește creșterea accesului copiilor la educație timpurie antepreșcolară, prin dezvoltarea infrastructurii educaționale. Astfel, se înființează Centrul de zi "Primii Pași", în care un număr de 76 de copii beneficiază de servicii de educaţie timpurie, realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială, de servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie, de servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului, de servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională. 

Cei 76 de copii care formează grupul țintă al proiectului sunt copii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii, proveniți din familii aflate în dificultate, respectiv:

- copii cu părinți plecați în străinătate;

- copii proveniți din familii monoparentale;

- copii proveniți din familii ai căror părinti/părinte sunt în somaj sau în cautarea unui loc de muncă;

- copii proveniți din familii care locuiesc în spații supraaglomerate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte sunt cu probleme de sănătate;

- copii proveniți din familii ai căror părinți/părinte nu realizează venituri sau veniturile realizate sunt insuficiente

Toate aceste servicii se asigură cu o echipă multidisciplinară formată din 18 specialiști, respectiv: 1 Șef serviciu de reintegrare socială și supraveghere, 4 Educatori specializați, 1 Asistent medical, 1 Asistent social, 1 Bucătar, 10 Îngrijitori.

Perioada de implementare a proiectului este 17.12.2020 – 16.11.2023.

Intervalul de derulare a serviciilor sociale este 13.09.2021 – 16.11.2023, împreună cu perioada de sustenabilitate de minim 25 de luni.

Valoarea proiectului:

- Valoarea totală a proiectului: 3.318.102,18 lei, din care

- Finanțarea nerambursabilă: 3.251.740,36 lei.

- Contribuția proprie: 66.361,82 lei

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 "Educație și competențe", Obiectiv Specific 6.2. "Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural".

Mereu în sprijinul copiilor pentru a merge la școală în siguranță

60 de copii din cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii, vor întâmpina noul an școlar primind trăistuța de daruri, constând în: ghiozdane, articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte, rechizite, cărți, articole de igienă. Darurile au adus multă bucurie celor mici și speranța pentru reușite școlare.

Multumim sponsorilor care au pus umărul pentru a veni în sprijinul nevoilor acestei categorii sociale, oferind generoasele pachete copiilor noștri: Fundația Autonom, Magazinul Decathlon Piatra Neamț,  Editura Sofia și Asociația Umanitară "Codrin-Ocrotiți copiii ce vor rămâne doar copii".

Precizăm că Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii beneficiază de o finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul Social Europeanal, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, proiectul "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copii noștri", SMIS 129792, și urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Pentru că suntem în vacanța mare și cei mai mulți dintre copiii noștri nu au avut posibilitatea de a se deplasa în afara orașului, în data de 27.07.2021, Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială, a  organizat o excursie pentru 50 de copii merituoși ai Centrului de sprijin și asistență de specialitate. Aceștia s-au deplasat la obiective emblematice și atractive din zona noastră: Cetatea Neamțului și Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț cu Rezervația de Zimbri. Excursia a fost încununată cu un prânz traditional românesc.

Prin această excursie am urmărit coeziunea grupului, dezvoltarea spiritului de observaţie dar și formarea unor deprinderi. Copiii au fost îndrumați să descopere frumusețile zonei noastre, dar și istoria zonei în care locuim. Ne dorim să-și dezvolte simţul estetic și spiritul de echipă, să le stârnim curiozitatea dar și dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, pentru a păstra în memorie unele momente ce pot fi de neuitat pentru ei pentru tot restul vieţii.

Mulțumim tuturor celor care au făcut posibilă această excursie, prin asigurarea accesului gratuit la obiectivele turistice și a mesei de prânz.

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Prin acest proiect, copiii din cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate beneficiază de servicii de educație non-formală și informală, consiliere/evaluare socială și psihologică de specialitate, servicii de masă și de transport de la domiciliu către centru (și retur), iar copiii din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani beneficiază de educație formală, non-formală, informală, consiliere/evaluare socială și psihologică de specialitate, servicii de masă și de transport de la domiciliu către centru (și retur). Părinții copiilor din cele două centre beneficiază și ei de sprijin prin consiliere și evaluare socială și psihologică (Școala părinților).

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

           

‼️A̳N̳U̳N̳Ț̳ ̳P̳R̳I̳V̳I̳N̳D̳ ̳Î̳N̳S̳C̳R̳I̳E̳R̳E̳A̳ P̳E̳N̳T̳R̳U̳ ̳C̳E̳N̳T̳R̳U̳L̳ ̳D̳E̳ ̳Z̳I̳ ̳- ̳C̳R̳E̳Ș̳A̳ ̳”̳P̳R̳I̳M̳I̳I̳ ̳P̳A̳Ș̳I̳”̳‼️
Primăria municipiului Piatra Neamţ, prin Direcţia de Asistenţă Socială, vă aduce la cunoștință că, începând cu data de 𝟐𝟑 𝐢𝐮𝐥𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏 se pot depune dosarele pentru înscrierea la Centrul de zi tip creșă ”Primii pași” care are disponibile 𝟕𝟔 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐢.
Acest Centru este finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6 - Educațe și competențe, prin proiectul ”𝐂𝐫𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐢𝐢 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐭𝐚𝐦𝐚𝐧𝐭𝐮𝐥 𝐚𝐧𝐭𝐞-𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐟𝐢𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐳𝐢 "𝐏𝐫𝐢𝐦𝐢𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐢", 𝐒𝐌𝐈𝐒 𝟏𝟑𝟑𝟐𝟎𝟑. Prin acest proiect, ne propunem creșterea accesului la servicii sociale specializate pentru creșterea, îngrijirea și educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 2 ani (trei ani neîmpliniți la data începerii anului școlar), aflați în situație de vulnerabilitate, cu precădere:
-copii proveniți din familii cu venituri reduse;
-copii proveniți din familii monoparentale;
-copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
Dosarele de înscriere se depun, doar de către reprezentanul legal, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț - Biroul Registratură, str. Ștefan cel Mare nr.5, sau la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon:
☎️ 𝟎𝟐𝟑𝟑/ 𝟔𝟐𝟐 𝟗𝟔𝟖 sau
📱 𝟎𝟕𝟒𝟖𝟏𝟒𝟔𝟕𝟓𝟒.
ℹ️ 𝐃𝐨𝐬𝐚𝐫𝐮𝐥 trebuie să conțină obligatoriu următoarele documente:
➡️ Cerere de înscriere (formularul este disponibil la registratura direcției);
➡️ Copie după certificatul de naştere al copilului;
➡️ Copie după actele de identitate și de stare civilă ale membrilor familiei (certificatele de naştere ale fraţilor minori, hotărâre/certificat de divorț care să ateste domiciliul copilului precum și contribuția celuilalt părinte, hotărâre de plasament, sentință civilă de încredințare în vederea adopției, sentință civilă de delegare a autorității părintești, certificat de deces, etc.);
➡️ Dovadă venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali ai copilului;
➡️ Adeverinţa de la medicul de familie, în care se menţionează că respectivul copil este sănătos clinic și apt pentru intrarea în creșă/ colectivitate;
➡️ Fişa imunizării, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

În cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani s-au desfășurat activități de desen, care au pus la încercare îndemânarea și creativitatea micilor artiști.  

Prin aceste acțiuni, copiii au diferite beneficii: reducerea stresului, dezvoltarea atenției, dezvoltarea abilităților necesare în rezolvarea problemelor, stimularea activităților cerebrale care ajută dezvoltarea imaginației, crearea și stabilirea scopurilor care pot ajuta copiii cu dificultăți sociale sau de învățare.

Aceste activități se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Educație non-formală pentru prevenirea delincvenței juvenile          

În cadrul parteneriatului încheiat între Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială și Inspectoratul de Poliție a Județului Neamț, se derulează periodic acțiuni al căror scop îl reprezintă cunoașterea și conștientizarea fenomenului de delincvență juvenilă și victimizare a minorilor.

Tema din această săptămână o reprezintă "Consolidarea elementelor de siguranță rutieră", în cadrul căreia, pentru consolidarea informațiilor, tinerii au exersat regulile de trecere de pietoni, folosind jocuri practice.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐨-𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫𝐞 𝐚 𝐚𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐢", 𝐒𝐌𝐈𝐒 𝟏𝟐𝟗𝟕𝟗𝟐, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Copiii din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani au desfășurat, sub îndrumarea echipei multidiciplinare, o activitate a jocului sănătos, unde au creat plastilină din ingrediente naturale.    

Copiii au fost foarte entuziasmați de munca în echipă și de rezultatele obținute.

Aceste activități se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Educație non-formală pentru prevenirea delincvenței juvenile

Astazi, copiii beneficiari ai Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate au participat la două activități realizate în colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Neamț, având ca subiecte principale "Drogurile, dependența și efectele acestora asupra noastrã", precum și "Siguranță înainte de toate: educație pietonala".

Aceste activități au fost desfășurate în conformitate cu dezvoltarea cognitivă a tinerilor, respectând categoriile de vârstă cuprinse intre 8 respectiv 16 ani.

Copiii au participat cu entuziasm la jocurile de rol ce au avut ca scop însușirea informațiilor primite printr-o formă ludica. Aceștia au fost încurajați să își exprime părerea asupra temelor discutate și au fost răsplătiți pentru implicare.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

VINEREA VERDE             

La Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii ziua de astăzi a fost marcată ca un timp dăruit naturii. Astfel, cei mai voinici, au ieșit în aer liber și au strâns iarba proaspăt cosită, au măturat și au îngrijit florile plantate de ei în luna aprilie.

Cei mai talentați la desen au participat la atelierul de lucru manual, confecționând din materiale simple, precum sticle de plastic și hârtie colorată, diferite decorațiuni interioare: flori, fluturi, tablouri, cu care au împodobit centrul.

Munca în echipă a adus rezultate frumoase, iar tinerii devin mai responsabili față de darurile pe care ni le oferă natura înconjuratoare.

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

          

 

Educație non-formală pentru prevenirea delincvenței juvenile  👮‍♀️🚓 📝  📖 🖋 👩‍✈️

În cadrul parteneriatului încheiat între Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială și Inspectoratul de Poliție a Județului Neamț, se derulează periodic acțiuni al căror scop îl reprezintă cunoașterea și conștientizarea fenomenului de delincvență juvenilă și victimizare a minorilor.

Tema din această săptămână o reprezintă "Drepturile și îndatoririle copiilor", în cadrul căreia, pentru consolidarea informațiilor, tinerii au efectuat fișe de lucru specifice și au fost răsplătiți cu o atenție dulce.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Ziua Internațională a Copilului serbată la Centrul de zi pentru preșcolari Castani                

Micuții beneficiari din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani au pregătit un program artistic pentru a serba ziua de 1 Iunie.

Atmosfera creată ne-a dus pentru câteva momente în lumea veseliei și a inocenței.

Eforturile celor mici au fost răsplătite cu daruri.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

            

 

 

Azi e doar despre ei!          

Copiii noștri din cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru Copii sărbătoresc în avans ziua de 1 Iunie. Ne-au invitat astfel să intrăm în lumea lor, o lume plină de magie, culoare și veselie. Efortul lor le a fost răsplătit cu câte un rucsac cu fructe, dulciuri, îmbrăcăminte.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Vinerea verde in viziunea copiilor Centrului de sprijin si asistenta de specialitate         

Copiii Centrului de sprijin și asistență de specialitate, sub îndrumarea specialiștilor din cadrul echipei multidisciplinare, s-au implicat în activități privind protecția mediului înconjurator, pentru a marca în mod activ “Vinerea verde”.

Tinerii au confecționat din materiale simple, precum sticle de plastic și hârtie colorată, coșulețe cu flori.

Munca în echipă a adus rezultate frumoase, iar tinerii devin mai responsabili față de darurile pe care ni le oferă natura înconjuratoare.

 

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Revizuirea si consolidarea materiei scolare pentru evaluarea nationala

In vederea pregătirii pentru evaluarea națională, tinerii Centrului de sprijin si asistenta de specialitate au primit subiecte model la disciplinele matematică si limba română specifice clasei. Pentru a crea o atmosferă de examen, copiii au rezolvat subiectele ca o simulare a examenului de evaluare națională. Subiectele au fost corectate si explicate acestora. Si copiii care nu au evaluare în acest an, au participat la activitate, pentru încheierea cu succes a anului școlar.

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Vinerea verde! 🌳 🌿 🍀 🍃 ♻️

Copiii Centrului de sprijin și asistență de specialitate sunt implicați în diferite activități ecologice, cu scopul adoptării unui comportament responsabil față de mediu.

#Vinerea verde! A fost marcată prin realizarea de machete din materiale reciclabile (cutii de carton, capace din peturi de plastic et.) ornate cu flori naturale. 🌼  🌸 📦 🌺 🌿

 

Copiii au participat cu interes la această activitate, dezvoltându-și abilitățile practice și conștientizând importanța protejării mediului înconjurător. 💙 🌏 💚

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

 

 

Educație non-formală pentru prevenirea comportamentului antisocial       

 Copiii noștri cei mai mici, din cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, au primit și ei vizita doamnelor polițiste  

Acestea le-au explicat micuților noștri cum să se comporte în siguranță pe stradă, precum și diferiți termeni specifici: drum public, trotuar, pistă de biciclete, trecerea de pietoni.

Toată activitatea a avut loc într-un ritm antrenant, prin jocuri, filmulețe tematice, ghicitori și fișe de colorat.

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Vestitorii primăverii Pascale și ai bucuriei copilăriei

Tinerii Centrului de sprijin și asistență de specialitate au poposit cu gânduri curate de copii, într-o îmbrățișare călduroasă către seniorii Centrului Social Pietricica, aducând în inimile fiecăruia amintirea relației bunic-nepot pe care mai demult au trăit-o fiecare din cei prezenți în mediul de acasă.

Oaspeții au pregătit un frumos program artistic, cu cântece şi poezii, precum și câte un mic dar din lucrul mâinilor lor, în prag de sărbătoare creștină – Învierea Domnului nostru IIsus Hristos!

Nici gazdele nu s-au lăsat mai prejos, chiar dacă sunt la o vârstă înaintată și puterile trupești au mai slăbit, cu toate acestea, au intrat în rolul de bunici și cum numai bunicii știu să o facă, au scos din ungherile unui dulap misterios “Bunătăți de la bunica” – plăcinte, fructe, bomboane și câte alte surprize dulci și delicioase, pentru „nepoțeii" lor aflați în vizită.

A fost o întâlnire inedită atât pentru cei mari cât și pentru cei mici, unde bucuria, pacea și vorba bună au încălzit sufletele tuturor celor prezenți la acest eveniment.

Această acțiune se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

 

 

Școala părinților: Efectele negative ale tehnologiei asupra dezvoltării copiilor

Prin această activitate s-a urmărit conștientizarea de către părinți asupra consecințelor negative privind petrecerea unui timp îndelungat de către copii în fața ecranelor. Scopul principal al activității a fost sensibilizarea părinților cu privire la acest aspect și provocarea acestora în găsirea unor alternative pozitive de petrecere a timpului liber.

Activitatea a reprezentat un subiect de interes pentru părinți, care au avut o participare directă și au împărtășit din experiența lor.

Aceste acțiuni se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Ziua Pământului - 22 aprilie, serbată de copiii noștri 

Activitățile realizate de tinerii din cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate și Centrului de zi pentru preșcolari Castani s-a urmărit formarea unor deprinderi pozitive și a unei atitudini corecte față de mediul înconjurător. Astfel, copiii au vizionat filme cu tematica "Povestea Pământului" și au desenat și pictat folosindu-se de conturul mâinilor, pentru a-și manifesta dorința de a proteja Planeta.

Să avem grijă unii de alții și de lumea în care locuim! 

Aceste activități se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Educație non-formală pentru prevenirea comportamentului antisocial

Copiii din cadrul Centrului de spriijin și asistență de specialitate au primit astăzi vizita, deja obișnuită, a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității. Astfel, au primit informații și exemple despre diferite fapte ce pot constitui contravenții sau infracțiuni.

Tinerii noștri sunt îndrumați mereu să adopte un comportament agreat de normele sociale.

Aceste activități se derulează în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect ce beneficiază de o finanțare din fonduri nerambursabile din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Suntem destul de mari să facem și noi Piatra curată    

Copiii din cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate au plantat astăzi flori de sezon pentru a-și înfrumuseța locul de joacă.

 

Ne dorim ca, de mici să învețe să iubească frumosul și curățenia. Acești tineri beneficiază de servicii integrate comunitare în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, proiect finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Acceptare si intelegere pentru autism 💙

Pentru că luna Aprilie este dedicată conștientizării autismului, tinerii din Centrul de sprijin și asistență de specialitate au primit informații despre definiția autismului, simptome, exemple de comportamente prin care îi pot ajuta pe copiii diagnosticați cu autism sau pe familiile acestora, precum și diferențele interumane din punct de vedere al tulburărilor cognitive și accepaterea acestora.

Copiii au fost receptivi și comunicativi, dornici să înțeleagă comportamentul copiilor speciali și diferiți, și-au însușit modalități prin care pot oferi ajutor și spijin, dând dovadă de toleranță, acceptare și empatie.

Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792.

 

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Activități informativ-preventive desfășurate în cadrul parteneriatului încheia între Municipiul Piatra Neamț, prin Direcția de Asistență Socială și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane - Centrul Regional Bacău, în proiectul "Servicii socio-educationale de prevenire a abandonului familial pentru copiii nostri", SMIS 129792, proiect confinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Activitatea se înscrie în seria celor planificate prin parteneriatul încheiat între instituțiile mai sus precizate, în scopul conștientizării tinerilor vulnerabili despre pericolul traficului de persoane  și evitării victimizării în rândul adolescenților.

Celor prezenți li s-a vorbit despre etapele traficului de persoane, profilul victimei dar și al traficantului, copiii au vizionat și filmul cu caracter preventiv realizat de către ANITP - Centrul Regional Bacău și Liceul Teoretic ,,Henri Coandă” Bacău denumit ,,Și tu poți fi victimă a traficului de persoane”.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Ziua Mondială a Sănătății – 7 aprilie 2021 serbată de copiii noștri

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Mondiale a Sănătății, copiii din cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialtate au participat la o activitate de grup susținută de asistentul medical cu tema Coronavirus- simptomatologie, prevenire, tratament, efectele pozitive si efectele negative în timpul pandemiei și recomandări pentru acceptarea trecerii printr-o perioadă pe care nu o putem controla.

Activitatea a urmărit conștientizarea de către copii a necesității respectării măsurilor de igienă în vederea prevenirii infectării cu noul virus.

Au fost împărțite pliante cu reguli de protejare acasă, la școală, la centru și au fost lipite saluturile pe timpul pandemiei, ce le pot aduce un zâmbet pe față.

Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792.

Acest proiect urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

 Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Vinerea verde

Copiii din cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate au învățat astăzi să planteze corect pomi, de ce au nevoie aceștia pentru a crește sănătoși și cum ceva atât de mic și fragil precum puietul de tuia crește într-un timp relativ scurt într-un pom atât de mare.

Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Educație prin joacă

Activitățile derulate în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate vizează dezvoltarea fizică, intelectuală și emoțională a copilului, ce se materializează cel mai bine prin joacă.

Este activitatea cea mai plăcută si importantă pentru copii. Prin joc, copiii își exersează cel mai bine abilități si calități precum: curiozitatea, independența și creativitatea. Astfel, aceștia învață să stabilească o legătură afectivă pozitivă cu cei din jur, datorită mediului plăcut de joacă în care se află.

Centrul de sprijin și asistență de specialitate pentru copii beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", cod SMIS 129792.

Acest proiect urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

Iepurașul aduce daruri copiilor cuminți

Cu ocazia apropierii Sfintelor Sărbători Pascale, Municipiul Piatra Neamț, prin reprezentanții Direcției de Asistență Socială, în parteneriat cu Asociația Crucea Roșie, a participat la o campanie de distribuire a unor pachete cu produse de igienă personală familiilor aflate în situație de risc, beneficiare de servicii de specialitate în cadrul proiectului “Servicii socio-educationale de prevenire a abandonului familial pentru copiii nostri”, SMIS 129792. De asemenea, iepurașul a dăruit copiilor pachete consistente cu dulciuri, spre bucuria și entuziasmul acestora.

Proiectul "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", SMIS 129792, beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei și urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt 

 

Educație pentru protecția mediului

În cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, copiii cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani au realizat lucrări cu materiale reciclabile: peturi, tuburi de hârtie igienică, cofraje de la ouă și alte astfel de materiale. Scopul activității a fost conștientizarea nevoii de reciclare în vederea protejării mediului.

Grija pentru mediu este grija pentru un viitor curat!

Centrul de zi pentru preșcolari Castani beneficiază de o finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, în cadrul proiectului "Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri", cod SMIS 129792. Acest proiect urmărește creșterea accesului la servicii integrate comunitare, accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru 210 copii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și educaționale.

Postarea poate fi accesata si pe https://www.facebook.com/daspiatraneamt