În perioada 11.09.2020 – 10.09.2023 se implementează proiectul "SUPORT- Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă" de către Fundația Sfântul Ioan Calabria din localitatea Răcăciuni, Bacău, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020-Axa prioritară 4:  Incluziunea sociala si combaterea saraciei.

Obiectivul general al proiectului este: Îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor pregătiți să părăsească sistemul instituționalizat de protecție specială a copilului din Regiunea Nord-Est,  la servicii comunitare integrate sustenabile care să asigure însușirea de abilități socio-profesionale și de viață independentă.

Prin obiectivele și activitățile propuse, proiectul produce o schimbare semnificativă și de durată a calității vieții copiilor și tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție din Regiunea Nord-Est.

Prin proiect vor fi identificați 90 de tineri și copii (inclusiv tineri aflați în categorii de risc – persoane cu dizabilități, copii care au abandonat școala sau se află în risc de abandon școlar, tineri care au urmat perioade lungi de instituționalizare sau care au dificultăți în a se încadra pe piața muncii) din Regiunea Nord-Est care urmează să părărească sau au părăsit sistemul insituționalizat de protecție. Proiectul prevede nu doar oferirea de servicii de tip „Prima cameră”, ci și crearea unui cadru integrat și sustenabil care să îmbunătățească accesul la servicii comunitare și implicit să asigure tranziția copiilor și tinerilor către o viață independentă, generând astfel efecte pozitive pe termen lung. 60 dintre acești tineri vor beneficia de cursuri de calificare nivel 2, iar 43 de tineri cu varsta de 18+ ani vor beneficia de servicii de locuire tip „Prima cameră” și a plății utilităților pentru o perioadă de 2 ani.

Valoatea totala a proiectului este de 4.750.159 lei.

Menționăm că în această perioadă este în derulare sesiunea de  depunere a  cererilor  în vederea inscrierii in grupul tinta al Proiectului “SUPORT - Servicii integrate pentru deprinderi de viață independentă".

Grupul ținta de 90 de persoane este format din:

- 58 de persoane institutionalizate: copii si tineri (cu varsta minima de 16 ani impliniti la momentul intrarii in proiect);

- 32 de persoane care au parasit sistemul de protectie incepand cu anul 2016 (cu varsta maxima de 25 de ani la momentul intrarii in operatiune).

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

- Copii după actele de identitate și stare civilă ale beneficiarului;

- Certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul);

- Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor sau alte calificări;

- Document care atestă statutul de beneficiar al măsurii plasamentului rezidential/fost beneficiar .

Persoanele interesate  pot depune cererile astfel:

- Solicitant: Fundatia Sfantul Ioan Calabria- localitatea Racaciuni, judetul Bacau,  adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

- Partener 1: Directia Generala de  Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt, Piatra Neamt, strada Alexandru cel Bun, nr.11, adresa de email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

- Partener 2:  Directia de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt-Piatra Neamt, strada Stefan cel Mare, nr.5, adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

COMUNICAT DE PRESĂ NR.1 al Proiectului Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștrei, cod SMIS 129792

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr.5860/25.05.2020, pentru implementarea proiectului: ”Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, Cod SMIS 129792.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de dis-criminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de inter-es general, Obiectivele specifice - 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independent și 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la servicii comuni-tare accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru copiii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind: servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și consiliere psihologică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.) în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii, din str. G. Galinescu nr.11, pentru 180 copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate.

2. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, din Aleea Castanilor nr.7, pentru 30 de copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate.

Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 4.254.522,62 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.169.432,86 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Attachments:
Download this file (Comunicat de presa nr.1.pdf)COmunicat de presa nr.1[ ]589 kB