COMUNICAT DE PRESĂ NR.1

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamt, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr.5860/25.05.2020, pentru implementarea proiectului: ”Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familial pentru copiii noștri”, Cod SMIS 129792.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de dis-criminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de inter-es general, Obiectivele specifice - 4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității, 4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independent și 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la servicii comuni-tare accesibile, durabile și de înaltă calitate, pentru copiii aflați în risc de separare familială și abandon școlar, care cuprind: servicii sociale de interes general, asistență medicală primară și consiliere psihologică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.) în cadrul Centrului de sprijin și asistență de specialitate pentru copii, din str. G. Galinescu nr.11, pentru 180 copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate.

2. Dezvoltarea serviciilor integrate comunitare în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, din Aleea Castanilor nr.7, pentru 30 de copii, pe o durată de 34 de luni din implementare și minim 24 de luni de sustenabilitate.

Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 4.254.522,62 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.169.432,86 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Attachments:
Download this file (Comunicat de presa nr.1.pdf)COmunicat de presa nr.1[ ]589 kB