Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Implementare și Monitorizare Programe, Proiecte, Servicii Sociale, în conformitate cu art. 618 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. IV alin. (2) lit. a) din OUG 34/2023.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț: 24.10.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 24.10.2023 – 13.11.2023

Selecția dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor

 

Proba scrisă: 27.11.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Direcției, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.