Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului de cazare temporară a persoanelor fără adăpost:

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de psiholog practicant, studii superioare;

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale;

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 15.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 15.03.2023 – 28.03.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 06.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

I.                   Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de psiholog practicant:

·         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie

·         Atestat de liberă practică; treapta de specializare minimă Practicant

·         Vechime în muncă: nu se solicită

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor:     

·         Minim studii generale

·         Vechime în muncă: nu se solicită

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Împreună.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 08.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 08.03.2023 – 21.03.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 30.03.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

 

 Condiţii specifice de participare la concurs (conform art. 9, alin. (4), Anexa nr. 1 din Hotărîrea Nr. 867 din 14 octombrie 2015):

a)      Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani;

sau

b)     Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu Vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 5 ani.

v  Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

 

Attachments:
Download this file (rezultate selectie dosare.docx)rezultate selectie dosare.docx[ ]2023-03-07

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, tr. I, studii G din cadrul Serviciului administrare și gestionare locuințe sociale.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 02.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 02.03.2023 – 15.03.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 24.03.2023, ora 10:00, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi, Nr. 1 bis, et. 2, Piatra Neamț

Ø  Proba practică: 28.03.2023, ora 10:00, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi, Nr. 1 bis, et. 2, Piatra Neamț

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi, Nr. 1 bis, et. 2, Piatra Neamț

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de execuție vacant de administrator, tr. I, studii M din cadrul Serviciului administrare și gestionare locuințe sociale.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 01.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 01.03.2023 – 14.03.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 23.03.2023, ora 10:00, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi, Nr. 1 bis, et. 2, Piatra Neamț

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la Mall Forum Center, str. Cuiejdi, Nr. 1 bis, et. 2, Piatra Neamț

Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț  cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, IT, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

            Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț:  22.02.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 22.02.2023 – 13.03.2023

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă –28.03.2023, ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de conducere vacant de șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 21.02.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 21.02.2023 – 06.03.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 15.03.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gr. II, studii S din cadrul Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Împreună.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 14.02.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 14.02.2023 – 27.02.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 08.03.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2023-02-10
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2023-02-08
Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2023-01-31

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de conducere vacant de șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica.

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 27 ianuarie 2023, ora 10:00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.

Funcţiile contractuale de execuţie pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt:

În cadrul Serviciului de Asistență Socială - Compartiment Protecție Socială:

-          1 post de inspector de specialitate, gr. I, care prin transformare va deveni inspector de specialitate, gr. IA

În cadrul Serviciului Protecția și Promovarea drepturilor copilului -  Birou Protecția Copilului:

-          2 posturi de inspector de specialitate, gr. I, care prin transformare vor deveni inspector de specialitate, gr. IA

 

Rezultatul probei selecției dosarelor a fost afișat la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare nr. 5 și pe pagina de internet www.daspn.ro, astăzi, 18.01.2023, ora 16:00. 

Attachments:
Download this file (Rezultate finale.pdf)Rezultate finale.pdf[ ]2022-12-14
Attachments:
Download this file (Rezultate selectie dosare.pdf)Rezultate selectie dosare.pdf[ ]2022-12-09

           Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate, IT.

Afișare anunț:  16.11.2022

Perioada de depunere a dosarelor: 16.11.2022 – 05.12.2022

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă –19.12.2022, ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condițiile specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;

- perfecţionări (specializări/certificări) – Perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei,  calculatoare sau informatica, informatica economica,  dovedite cu documente potrivit legii;

Alte condiții/cerințe specifice:

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoașterea pachetului MS Office - nivel mediu, cunoștințe de administrare MS Windows Server, Active Directory, Hyper-V – nivel incepator; cunoștințe de administrare și interogare a bazelor de date MS SQL Server – nivel incepator; cunoștințe de administrare a rețelelor de calculatoare și securitate cibernetică - nivel de bază. Testarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator va fi realizată în cadrul probei scrise, acest post fiind specific domeniului IT&C;

 

 

Attachments:
Download this file (Tabel afisare.docx)Tabel afisare.docx[ ]2022-08-31
Attachments:
Download this file (centralizator.docx)centralizator.docx[ ]2022-08-26
Attachments:
Download this file (Rezultate selectie dosare.docx)Rezultate selectie dosare.docx[ ]2022-08-17