Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Împreună.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 14.02.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 14.02.2023 – 27.02.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 08.03.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2023-02-10
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.pdf)Rezultate proba scrisa.pdf[ ]2023-02-08
Attachments:
Download this file (Centralizator.pdf)Centralizator.pdf[ ]2023-01-31

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de conducere vacant de șef centru, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Pietricica.

Examenul de promovare va consta într-o probă scrisă, care va avea loc în data de 27 ianuarie 2023, ora 10:00, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ din Str. Ştefan cel Mare nr. 5.

Funcţiile contractuale de execuţie pentru care se organizează examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, sunt:

În cadrul Serviciului de Asistență Socială - Compartiment Protecție Socială:

-          1 post de inspector de specialitate, gr. I, care prin transformare va deveni inspector de specialitate, gr. IA

În cadrul Serviciului Protecția și Promovarea drepturilor copilului -  Birou Protecția Copilului:

-          2 posturi de inspector de specialitate, gr. I, care prin transformare vor deveni inspector de specialitate, gr. IA

 

Rezultatul probei selecției dosarelor a fost afișat la sediul instituției din str. Ștefan cel Mare nr. 5 și pe pagina de internet www.daspn.ro, astăzi, 18.01.2023, ora 16:00. 

Attachments:
Download this file (Rezultate finale.pdf)Rezultate finale.pdf[ ]2022-12-14
Attachments:
Download this file (Rezultate selectie dosare.pdf)Rezultate selectie dosare.pdf[ ]2022-12-09

           Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Contabilitate, IT.

Afișare anunț:  16.11.2022

Perioada de depunere a dosarelor: 16.11.2022 – 05.12.2022

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă –19.12.2022, ora 10:00, la sediul  Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

Condițiile specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;

- perfecţionări (specializări/certificări) – Perfectionari/specializari in domeniul tehnologiei informatiei,  calculatoare sau informatica, informatica economica,  dovedite cu documente potrivit legii;

Alte condiții/cerințe specifice:

- cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): cunoașterea pachetului MS Office - nivel mediu, cunoștințe de administrare MS Windows Server, Active Directory, Hyper-V – nivel incepator; cunoștințe de administrare și interogare a bazelor de date MS SQL Server – nivel incepator; cunoștințe de administrare a rețelelor de calculatoare și securitate cibernetică - nivel de bază. Testarea cunoștințelor de operare/programare pe calculator va fi realizată în cadrul probei scrise, acest post fiind specific domeniului IT&C;

 

 

Attachments:
Download this file (Tabel afisare.docx)Tabel afisare.docx[ ]2022-08-31
Attachments:
Download this file (centralizator.docx)centralizator.docx[ ]2022-08-26
Attachments:
Download this file (Rezultate selectie dosare.docx)Rezultate selectie dosare.docx[ ]2022-08-17
Attachments:
Download this file (Anunt.pdf)Anunt.pdf[ ]2022-07-22
Download this file (bibliografie.pdf)bibliografie.pdf[ ]2022-07-22
Download this file (Atributiile postului.pdf)Atributiile postului.pdf[ ]2022-07-22
Download this file (Formular de inscriere.pdf)Formular de inscriere.pdf[ ]2022-07-22
Download this file (Adeverinta de vechime.pdf)Adeverinta de vechime.pdf[ ]2022-07-22
Attachments:
Download this file (centralizator final.docx)centralizator final.docx[ ]2022-07-21
Attachments:
Download this file (centralizator.docx)centralizator.docx[ ]2022-07-15
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.docx)Rezultate proba interviu.docx[ ]2022-07-21
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.docx)Rezultate proba scrisa.docx[ ]2022-07-15