Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (unui) post contractual de conducere vacant de coordonator personal de specialitate, gr. II, studii S din cadrul Centrului Social Împreună.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 03.04.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 03.04.2023 – 18.04.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 27.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu: în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

           Condiţii specifice de participare la concurs (conform art. 9, alin. (4), Anexa nr. 1 din Hotărîrea Nr. 867 din 14 octombrie 2015):

a)      Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie cu vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 2 ani;

sau

b)      Nivel studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, juridic, medical, economic sau al științelor administrative cu Vechime în domeniul serviciilor sociale: minimum 5 ani.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Attachments:
Download this file (centralizator final.docx)centralizator final.docx[ ]2023-03-31

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, din cadrul Centrului de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.  

Attachments:
Download this file (rezultate interviu.docx)rezultate interviu.docx[ ]2023-03-29
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.docx)Rezultate proba interviu.docx[ ]2023-03-29
Attachments:
Download this file (Rezultate proba interviu.docx)Rezultate proba interviu.docx[ ]2023-03-29

                 Direcția de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent și a unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Implementare și Monitorizare Programe, Proiecte, Servicii Sociale, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

                Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Afișare anunț:  27.03.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 27.03.2023 – 18.04.2023

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă: 28.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Proba interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

         Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț.

Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.docx)Rezultate proba scrisa.docx[ ]2023-03-24
Attachments:
Download this file (Rezultate proba scrisa.docx)Rezultate proba scrisa.docx[ ]2023-03-23

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Centrului Social Pietricica :

-          2 (două) posturi de bucătar, studii generale;

-          2 (două) posturi de îngrijitor, studii generale;

-          1 (un) post de muncitor calificat, tr. I, studii generale.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 21.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 21.03.2023 – 03.04.2023, inclusiv, ora 16:30, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 12.04.2023, ora 10:00, la Centrul Social Pietricica, str. Cetatea Neamțului, nr. 34, Piatra Neamț

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la Centrul Social Pietricica, str. Cetatea Neamțului, nr. 34, Piatra Neamț

 

 Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de bucătar:

·         Minim studii generale;

·         Certificat/ atestat/ diplomă de calificare sau formare profesională în meseria de bucătar

·         Vechime în muncă: nu se solicită.

Pentru 2 (două) posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor:     

·         Minim studii generale;

·         Vechime în muncă: nu se solicită.

Pentru 1 (un) post contractual de execuție vacant de muncitor calificat, tr. I: 

·         Minim studii generale;

·         Certificat de calificare profesională: instalator sau electrician sau în construcții

·         Permis categoria B

·         Vechime în muncă: nu se solicită.   

 

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț  cu sediul în str. Ștefan cel Mare. nr. 5, Piatra Neamț organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Logistică, PSI, în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

           Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul concursului:

Afișare anunț:  20.03.2023

Perioada de depunere a dosarelor: 20.03.2023 – 10.04.2023

Selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.

Perioadă soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă: 25.04.2023, ora 10:00, la sediul  Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamt, str. Ștefan cel Mare nr. 5;

Interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Condițiile specifice:

-         studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: Științe juridice sau Științe administrative sau Științe economice;

-               vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

 

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Piatra Neamţ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuție vacante:

În cadrul Centrului de Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice:

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale.

În cadrul Centrului Social Împreună:    

-       1 (un) post contractual de execuție vacant de îngrijitor, studii generale.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Ø  Afișare anunț: 20.03.2023

Ø  Perioada de depunere a dosarelor: 20.03.2023 – 31.03.2023, inclusiv, ora 14:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Selecția dosarelor de înscriere și comunicarea rezultatelor: În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, la sediul instituției şi pe pagina de internet www.daspn.ro

Ø  Proba scrisă: 11.04.2023, ora 10:00, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra eamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Ø  Proba interviu – în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț, Birou Resurse Umane, str. Ștefan cel Mare Nr. 5.

Attachments:
Download this file (Rezultate finale.pdf)Rezultate finale.pdf[ ]2023-03-16