Notificarea părintelui care urmează să plece la muncă în străinătate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,  persoanele care au copii minori în îngrijire şi doresc să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de aceștia. Notificarea trebuie sa contină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa facă parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale si garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de catre aceasta, personal, în fața instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la sediul instituției noastre următoarele documente:

– notificare (declaraţie-tip), care se completează la sediul Direcției de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

 

IMPORTANT: nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

  

 

 

Attachments:
Download this file (model notificare.docx)model notificare.docx[ ]2023-11-20