Acordarea   indemnizatiei persoanei cu handicap grav

 

CADRUL LEGISLATIV: art. 42 si art 43 din Legea 448/2006 cu modificările şi completările ulterioare

BENEFICIARI: copii, adulţi încadraţi în grad de handicap grav

ACTE NECESARE:

·         cerere (format propriu ) disponibil in registratura

·         copie act identitate persoana cu handicap

·         copie act identitate reprezentant legal

·         certificatul de încadrare în grad de handicap

·         acordul scris de la DGASPC  Neamt cu optiunea indemnizaţie

·         extras de cont pe numele persoanei cu handicap

 

Lapte praf gratuit pentru sugari
Se acordă:

1. în temeiul Legii nr. 321 din 26 iunie 2001privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni;

2. conform Ordinului nr. 1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

1. în conformitate cu Ordinul MS/MAI nr. 380/106/2011 privind modificarea art. 1 din anexa nr. 1 la ordinul ministrului sanatatii si al ministrului administratiei si internelor nr. 267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001, acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse intre 0-12 luni, care nu beneficiaza de lapte matern.

 

Beneficiari:

Laptele praf, formulă pentru sugari, se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicul de familie, numai pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

 

Cantitate: eliberată este cea înscrisă în rețeta emisă de către medicul de familie al beneficiarului și a tabelului primit de la Direcția de Sănătate Publică Neamț privind necesarul de lapte praf solicitat de către medicii de familiei din zona municipiului Piatra Neamț.

 

Condiții:

 Beneficiază de lapte praf gratuit sugarii  care se încadrează în următoarele criterii:

a) cu mame care prezintă contraindicaţii ale alăptării (boli grave: TBC pulmonar activ, neoplazii, caşexie, septicemie, boli psihice grave, epilepsie, eclampsie, scleroză în plăci, insuficienţă renală, hepatică sau cardiacă, diabet zaharat decompensat, tireotoxicoză, mamă infectată cu HIV, tratamente cu citostatice, diazepine, anticonvulsivante, anticoagulante, radioizotopi, consum de droguri sau dependenţă de alcool, tutun care determină intoxicaţii ale copilului);

b) copii sănătoşi la care se constată o creştere nesatisfăcătoare (sub limita inferioară a normalului vârstei), datorită absenţei laptelui matern. Creşterea nesatisfăcătoare a copilului va fi consemnată în fişa de consultaţie medicală a acestuia, după evaluarea, de către medicul de familie/medicul specialist pediatru sau neonatolog, a tehnicii de alăptare şi a curbei ponderale. Decizia privind acordarea laptelui praf se ia numai dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

1) copilul nu a recuperat greutatea de la naştere după două săptămâni de viaţă;
2) copilul cu vârsta cuprinsă între 0 - 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 500 g/lună;
3) copilul cu vârsta mai mare de 8 luni creşte în greutate cu mai puţin de 250 g/lună;

c) copil adoptat sau aflat în familie de plasament;

d) cu mamă decedată. 

Acte necesare:

- act de identitate părinte și copil;

- rețetă eliberată de medicul de familie al beneficiarului.

 

 

Notificarea părintelui care urmează să plece la muncă în străinătate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,  persoanele care au copii minori în îngrijire şi doresc să plece la muncă în străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie Directiei de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara şi să desemneze o persoană care se va ocupa de aceștia. Notificarea trebuie sa contină, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de intreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa facă parte din familia extinsă, adică sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să îndeplinească condițiile materiale si garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Confirmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se efectuează de către instanța de tutelă. Acordul persoanei desemnate se exprimă de catre aceasta, personal, în fața instantei.

Având în vedere cele menţionate, persoanele care notifică intenţia de a pleca la muncă în străinătate, vor depune la sediul instituției noastre următoarele documente:

– notificare (declaraţie-tip), care se completează la sediul Direcției de Asistenţă Socială a municipiului Piatra Neamț

– copie după actul de identitate al părintelui/părinţilor care pleacă în străinătate;

– copie după actul de identitate al persoanei în îngrijirea căreia rămâne/rămân copilul/copiii;

– copie după certificatul de naştere şi actul de identitate pentru copil/copii;

– sentinţă judecătorească privind delegarea temporară a autorităţii părinteşti (dupa caz).

 

IMPORTANT: nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.