În vederea aplicării prevederilor Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț este organizată Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a controlului intern managerial.

Controlul intern managerial reprezentă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. Acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Elaborarea și implementarea sistemului control intern managerial eficientizează funcționarea instituției și previne apariția riscurilor în procesul de desfășurare a activităților specifice fiecărui serviciu/ birou/ compartiment. Altfel spus, prin sistemul control intern managerial se aplică un ansamblu de principii de management, implementate de către personalul de conducere al fiecărei structuri ierarhice, pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor specifice fiecăruia.

Activităţile specifice sistemului control intern managerial fac parte integrantă din procesul orientat spre realizarea obiectivelor specifice stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, analiza performanţei, revizuirea proceselor şi activităţilor, supravegherea.

Sistemul control intern managerial al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț utilizează diverse procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activitatea proprie, fiind stabilite şi implementate de conducerea instituției pentru a gestiona eficient funcţionarea întregii instituții, precum şi a fiecărei activitate specifică fiecărui serviciu/ birou/ compartiment. Instrumentarul de control intern managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace (resurse); sistem informaţional; organizare; proceduri; control.

* Standardele de control intern managerial definesc un minimum de cerinţe generale de management pe care Direcția de Asistență a municipiului Piatra-Neamț trebuie să le urmeze.

* Scopul standardelor de control este de a crea un model de control intern managerial uniform şi coerent care să permită comparaţii între serviciile/ birourile/ compartimentele instituției, la momente diferite, şi să facă posibilă evidenţierea rezultatelor obținute, dar şi a evoluţiei Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț.

* Sistemul de control intern managerial al Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra-Neamț este dezvoltat anual ţinându-se cont de actualizarea legislației specifice asistenței sociale, reorganizarea cadrului organizaţional și de personal, sursele de finanţare etc.

Attachments:
Download this file (Ordinul SGG nr 600 - 2018.pdf)Ordinul SGG nr 600 - 2018.pdf[ ]2022-11-04