Rezultatele probei scrise  pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unui post contractual de execuție vacant de de Referent,  studii M, grad debutant, perioadă nedeterminată în cadrul  Compartimentului Comunicare, Secretariat și Registratură organizat în data de 27.04.2021,  ora 10.00 la sediul Liceului Tehnologic Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neamț sunt detaliate in documentul atasat.

Pentru a fi declarați“ADMIS”  la proba scrisă  candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 50 de puncte. Doar candidații declaraţi “ADMIS”  la proba scrisă  se pot prezenta la proba interviului.

Eventuale constestații la proba scrisă se pot depune la registratura instituţiei în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor,   respectiv până la data de 29.04.2021, ora  11.30. Rezultatele probei scrise au fost afişate la avizier si pe site-ul instituţiei www.daspn.ro , astăzi 28.04.2021, ora 11.30 .